Annonse. Er miljøsertifisering grønnvasking? Troldtekt Akustikk

God akustik, naturlig styrke og fleksible designmuligheder er noen av grunnene til, at Troldtekt akustikplater er et populært valg i svømmehaller. Se flere fotos fra svømmehallen i tyske Gensingen

-Kun 10 år tilbake i tid var miljøbelastningen til konkurrerende produkter med billigere produksjon i lavkostland fullstendig skjult. Den tid ble tilsvarende produkter kun målt på produktegenskaper som for eksempel akustikk og brannsikkerhet, sier Tina Snedker Kristensen. Hun har arbeidet i Troldtekt de siste 20 år og har lang erfaring med ulike miljøsertifiseringer i selskapet..

Troldtekt har produsert akustikkplater av naturmaterialene sement og tre i Danmark siden 1935.

Fra grumsete til gjennomsiktig med miljøsertifisering
Tina S Kristensen Portrett_MG_79652
Foto: Tina Snedker Kristensen

-Hele miljøarbeidet blir synlig og mer gjennomsiktig med sertifiseringer fordi de er kontrollert og dokumentert.

-Den store utviklingen i byggenæringen de siste 10 år, mener jeg er mye takket være miljøsertifiseringen

-Nå håper vi det snart blir et faktisk konkurransefortrinn å ta samfunnsansvar på alvor og ikke kun en økonomisk ulempe med miljøforbedringer.

-Har Troldtekt sin miljøsertifisering medført faktisk reduksjon av miljøbelastninger?

-Ja det har helt sikkert medført redusert miljøbelastning. Vi har blant annet skiftet til vindenergi på vår fabrikk og arbeider med årlige forbedringer i vår produksjon og kommunikasjon utad om hva vi faktisk gjør.

-Hvorfor gjør Troldtekt dette?

-Vi ønsker dels å verdsette det vi jobber med og positive resultat for oss selv og omgivelsene. Med en sertifisering, hvor forbedringer må dokumenteres, får vi et konkret veikart å arbeide etter.

Vindenergi på fabrikken

-Mange mener miljøsertifiserte varer vil gjøre at vi når ambisiøse miljømål og Troldtekt har flere miljøsertifiseringer.

Hvilke miljøsertifiseringer har hatt størst betydning for miljø og inneklima for deres selskap?

-For oss er den mest betydningsfulle sertifisering Cradle-to-Cradle (C2C) /Vugge-til-vugge, som krever løpende forbedringer av produktene våre. C2C medførte helt konkret at vi skiftet til vindenergi på fabrikken i Danmark.

-Sertifiseringer kan gjøre at miljøarbeidet kan optimaliseres. Ved å måle framtidige mål skapes faktisk forbedret miljø.

-Ved andre typer sertifiseringer eksempelvis sertifisering for brannsikkerhet krever at du endrer produksjonsmetoden, ikke at du gjør stadige forbedringer.
-C2C dokumenterer at du har gjort forbedringer og vi må kommunisere utad om dette arbeidet. Dette er med på å forplikte.

-Dersom en bygning skal sertifiseres i henhold til BREEAM, LEED eller DGNB kan dokumentasjonen fra Troldtekt gi flere poeng i bygnings-sertifiseringen.

Økonomi og miljø går ofte hånd i hånd

-Hvorfor har C2C miljøsertifiseringen hatt positiv virkning og hva har dere fått til?

-Vi har dokumentert hva vi har oppnådd og ikke oppnådd av våre mål. Det modige med C2C er at vi helt åpent forteller hva vi gjør.
-Økonomi og miljø går ofte hånd i hånd ved ressursbesparelser. I perioden 2014-2016 har vi investert 100 Mill DKK i ny teknologi med mye mindre energi- og vannforbruk i alle investeringer med denne tankegang.

Lite offentlige miljøinnkjøp

-Er miljødokumentasjon etterspurt i Danmark eller i andre land?

-Offentlige aktører har ofte høye miljøambisjoner ved bestilling, men det er lite som merkes ved faktisk innkjøp til oppført bygg.

-I Danmark i store byggerier som er sertifisert med DGNB eller Breeam miljøsertifisering av bygg, opplever vi etterspørsel da miljøsertifiseringen gir flere poeng.

-Store amerikanske og britiske markedsaktører er spesielt opptatt av miljøsertifiserte bygg. Også i de små nordiske land er det etterspørsel av store private aktører.

Byggherrer må stille strengere miljøkrav

-Hva bør byggherrer, arkitekter og interiørarkitekter be om i dag og hvorfor?

-Vi opplever svært mange ganger at de offentlige byggherrer ikke stiller krav til dokumentasjon i oppført bygg. Arkitekter er ofte opptatt av dette, men det er byggherrer som må stille strengere krav til miljø, være i forkant og ta samfunnsansvar.

-Har du en oppfordring til myndigheter eller byggherrer for at miljøprodukter blir mer etterspurt?

-Miljøkrav må stilles hele veien igjennom fra bestilling til oppføring. Dermed må det være dokumentasjonskrav for byggevarene i oppført i bygg.

-Breeam sikrer dette. I Danmark er det flest DGNB og LEED miljøsertifiseringer av byggene og lite Breeam. Breeam i Nederland gir 2 ekstra poeng til C2C, hvilket jeg håper vil bli tilfelle i Norge også.

Ambisiøse mål gir oftest en løsning

-Vi arbeider for å oppnå øverste nivå på C2C fra sølv i dag med veikartet for mål og delmål. Vi vet ikke alltid helt hvordan vi skal nå målene, men ved å sette ambisiøse mål finner vi oftest en løsning.

-Noen ganger har ting endret seg underveis så vi har måttet revidere våre mål og andre mål har vi oppnådd tidligere enn planlagt. Men vi kommuniserer tydelig ut hva det er vi gjør.

Cradle-to-Cradle og Social Responsibility

-Skaper ulike miljøsertifisering faktisk forbedring eller forvirring?

-Det er en del likheter mellom C2C og for eksempel Svanemerket. En av de store forskjellene er dog, at C2C har Social Responsibility med, og det synes jeg er en stor styrke. Det kan skape forvirring, men sluttbruker kan enkelt lese hva ulike sertifiseringer faktisk gjør i dag.

Forskning, utvikling og samarbeid

-Vi samarbeider tett med Portland sement og laboratoriet på teknologisk institutt for å finne beste løsning for miljø, inneklima og funksjonskrav på kort-, mellomlang- og lang sikt.

– Akustikkplatenes egenskaper er brannsikkerhet og styrke.

-I dag bruker vi kun et tynt lag med sement for å omslutte trefibrene. Årsaken til at vi bruker sement er brannsikkerheten (b-s1,d0) som opnås ved at trefiberene er omsluttet av sement. Sementen gir også styrke for en stabil, sikker plate.

-Vi forsøkte å bruke ren kalk, men det lot seg ikke binde.

-Vi har også forsøkt, hamp men de ble ikke så pene og det blir ikke produsert nok hamp. Det er forskjellige muligheter for eksempel med pil, men det har vi ikke testet enda.

-Platene kan gjenvinnes til sement produksjon. Tredelen erstatter fossilt brennstoff. Treet brenner vekk og restavfallet blir sement.

-Det er ingen brannhemmere eller andre giftstoffer i våre akustikkplater, kun sement.

-Retursystemet vårt fra eget produksjonsarbeid, går tilbake til naturen. Men det er kun fordi vi har analysert hva vi har i produktet. Vi vet aldri med sikkerhet hva som skjer med platene i bruksfasen.

Med gjenbruks tre vet vi ikke hva det inneholder av giftstoffer. Hele byggebransjen og avfallsbransjen må løse dette i samarbeid med sirkulærøkonomi. Men det kan ikke gå på bekostning av materialets sunnhet. Derfor må vi være sikre på hva vi putter inn, er Kristensen tydelig på.

«Hele byggebransjen og avfallsbransjen må løse problemene i samarbeid i sirkulærøkonomi»

-En stor miljøforbedring som oppnås med C2C er å påvirke din leverandør ved å stille miljøkrav. Det gir forpliktende og strategisk samarbeid.

Å gi tilbake til naturen er visjonen

-Hele filosofien til Cradle-to-Cradle er «to do good» og gi tilbake til naturen.

-Helt overordnet arbeider vi med positivt avtrykk, men det er meget langsiktig. Akkurat nå arbeider vi med tilsetningsstoffer. Det har vi gjort lenge med vår malingsleverandør og holdbarhet i maling, forteller Kristensen. Denne forbedring vil gi oss gullnivå i C2C, hevder hun.

-Vi har forsøkt å erstatte en del tilsetningsstoffer, men det gjorde at holdbarheten ble forringet. Overskuddsmalingen oppsamles i tanker og gjenbrukes. Vi har derfor behov for holdbarhetsbevarende stoffer i malingen.

Vi arbeider kontinuerlig for å finne gode løsninger for miljø og samfunn, avslutter Kristensen.

KONTAKT GREENBUILT

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

  • Publiser ditt helse- / miljødokumenterte prosjekt eller produkt fra kr 0
  • Innholdsproduksjon
  • Fagkonferanser
  • Miljøledelsekonsulent

Miljøfyrtårn godkjent konsulent