GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Vil du klargjøre bedriften for EU-Taksonomi og bærekraftig utvikling?

Foto: Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Eksperter innen bærekraftig finans gir tydelige indikasjoner på at krav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko, ikke kun grønnvasking.

Taksonomiregelverket blir innført i EU / EØS i 2022. Det skal bidra til å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, og dermed vil det kunne gi ulik kapitalkostnad for bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter.

Klimanøytralitet skal være et fortrinn i EU. Strategi, forbedringer og risikovurderinger skal rapporteres på lik linje som finansiell rapportering, hevder Inger-Johanne Rygh som er finansråd EU-delegasjonen i Brussel.

Nøyaktig hvordan dette skal gjennomføres er et arbeide som har pågått i EU i siden 2017 og store deler av dette arbeidet vil bli implementert i EU i nærmeste framtid. Les mer her.

Hva er miljøledelsessystem?

Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.
Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.
Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når målsettingene bedriften har satt om forbedringer på virksomhetens signifikante miljøpåvirkning er oppnådd, skal den sette nye målsettinger for å bli enda bedre. Prinsippet om kontinuerlig forbedring kan illustreres med Demings sirkel, som danner grunnlaget for de fleste ledelses- og styringssystemer:
Dermings sirkel forbedring


Hva finnes av offentlig godkjente miljøstyringssystem?

Miljøfyrtårn sertifisering er Norges mest brukte miljøstyringssystem og er miljøansvar i praksis. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger  som EMAS og ISO 14001. Her er det generelle krav + spesifikke bransjekrav som må oppfylles. Sertifisering er gyldig i 3 år og Klima- og miljørapport sendes årlig. Bruk av konsulent og kommunal oppnevnt sertifisør er obligatorisk.

ISO 14001 og EMAS er internasjonale standarder og brukes oftest av store virksomheter. De gir ikke krav eller standarder for miljøprestasjon eller arbeidsmiljø, det skal den enkelte bedrift selv formulere etter en vurdering av eget ståsted.

ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT.

Merk! I alle miljøledelse ordningene er det krav om å påvirke leverandører til miljøtiltak. Selv små selskap vil dermed kunne få krav om miljøsertifisering av bedrift eller produkt.

Hvordan foregår den konkrete prosessen med Miljøfyrtårn sertifisering?

 1. Kontakt godkjent konsulent for et møte om fordeler og muligheter med miljøsertifiseringsprosess og hvilken sertifisering som passer best for din bedrift.
 2. Miljøanalyse internt + konsulent (HMS, innkjøp, energi, avfall, forurensning, transport).
  «If you can’t measure it, you can’t improve it! “ Peter Drucker
 3. Handlingsplan utarbeides Miljøfyrtårn ansvarlig + konsulent + ansatte
 4. Rapport utarbeides med fremdriftsplan
 5. Implementering – Tiltak iht felleskrav + bransjekrav
 6. Godkjenning av sertifisør
 7. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.
 8. Resultatet feires!
 9. Kommunikasjonsplan til samarbeidspartnere og leverandører utarbeides.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år med ca. 3-6 mnd. gjennomføringstid

Årlig Klima- og miljørapport rapporteres med vurderinger, handlingsplaner, tiltak og forbedret resultat for HMS, innkjøp, transport, energi, forurensning og avfall. Miljøfyrtårn ansvarlig i bedriften stimulerer til nye tiltak og forankring må være tilstede hos ledelsen og ansatte. En miljøgruppe anbefales opprettet i bedriften slik at forankring skjer i alle ledd og for bistand til gjennomføringen av nødvendige forbedringer.

Hvorfor bruke Miljøfyrtårn konsulent?

Det er et krav i Miljøfyrtårn at konsulent veileder bedrifter før sertifisering. Konsulentens kjernekompetanse blir å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse hos virksomhetens ledelse, og blant de ansatte.

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen)
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Når systemet er på plass er det inspirerende og utviklende for virksomheter å finne og implementere bærekraftige løsninger som forbedrer økonomien, miljø og samfunn.

Greenbuilt har flere års erfaring med bærekraftig, innovativ forretningsutvikling, økonomi og miljøansvar i praksis.

Vi er gode på å bidra til positiv måloppnåelse for å skape bærekraftige løsninger for din unike virksomhet som gir gode resultat for virksomheten innad og for omgivelsene.

 • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent med gode referanser
 • Breeam-Nor kurs og arbeidsgrupper for ny Breeam-Nor manual
 • ISO14001 miljøledelse konsulenterfaring med gode referanser
 • Innsikt i anerkjent miljødokumentasjon for byggevarer og -tjenester i Norge
 • Se noen referanser her.

Pris kommer an på hva bedriften ønsker å gjøre selv

Priseksempel ex.mva:

 • Kontorfellesskap kan sende samme rapport og dele kostnaden
 • Konsulent tjeneste er et krav første år: fra ca 20 timer av kr. 850,-
 • Sertifisør ca. kr. 3 – 6000,-,
 • Etableringsgebyr ca. 2500,- (1-9 ansatte)
 • Årlig service avgift, ca. kr. 1500,- (1-9 ansatte)

KONTAKT GREENBUILT

 • Miljøsertifisering konsulent tjeneste.
 • For publisering av din anerkjente miljøløsning
 • Anerkjente helse- og miljøløsninger til byggenæringen viser vi
  i nedtrekks-menyene «Finn…» på denne portalen, på Facebook, Instagram og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]