Du er her
Hjem > Annonser 2 > Ulønnsomt med brune prosjekter. Vet du hva EU Taksonomi betyr for din virksomhet?

Ulønnsomt med brune prosjekter. Vet du hva EU Taksonomi betyr for din virksomhet?

Illustration WGBC Buildingindustry 9 of UNs 17 Sustainable goals

Store realøkonomiske virkninger med EU Taksonomi

Eksperter innen bærekraftig finans gir tydelige indikasjoner på at klimarisikovurdering og -rapportering vil blir raskt implementert i Taksonomiregelverket til EU /EØS. Fra 2021 vil det bli lovpålagt med bærekraft rapportering.

Norske bedrifter er langt bak i utviklingen viser klimarisikorapporten utarbeidet av Finanstilsynet.

Taksonomiregelverket skal bidra til å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, og dermed vil det kunne gi ulik kapitalkostnad for bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter.

Klassifiseringssystemet definerer hvilke type aktiviteter som kan kalles bærekraftige og er del av handlingsplanen for bærekraftig finans i EU. For å kunne klassifiseres som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til ett eller flere av EUs miljømål fra 2022:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og kontroll av forurensning
  6. Beskyttelse av sunne økosystemer

Taksonomien omfatter også aktiviteter som fortsatt påvirker miljøet negativt, men hvor aktiviteten reduserer den negative virkningen vesentlig. Dette skal legge til rette for forurensende sektorer å bevege seg i en grønnere retning.

Små steg nytter ikke

Det nytter ikke lenger med små steg, hevder Andreas Lowzow i Schjødt advokater.

Betydelige forbedringer og signifikant skade på miljø og samfunn må vurderes, rapporteres og kommuniseres av virksomhetene.

Strategi, risikovurderinger og rapporteringer skal gjennomføres på lik linje som finansiell rapportering og være forankret i ledelsen.

Finansiering av brune prosjekter vil bli ulønnsomt når krav om klima- og naturrisiko gjennomføres av banker og finansieringsinstitusjoner i EU, sier Lowzow.

Hva som kan kalles grønt er et arbeid som har pågått i EU siden 2017 og nærmer seg raskt et resultat for å implementere standarder, rapportering og tilsyn. Grønnvasking av for eksempel oljeplattformer vil ikke bli akseptert, hevder Lowzow.

Kom i gang med prosessen

Det vil være lønnsomt å sette i gang med å måle og rapportere miljøkonsekvenser så snart som mulig, dersom din virksomhet ikke allerede er sertifisert.

Mange er usikre på hvilken sertifisering som passer sin unike virksomhet og det tar noe tid å få sertifisering avhengig av ressurser. Er du usikker på hvilken sertifisering som passer deres bedrift, holder vi gjerne en introduksjon til ulik miljødokumentasjon kostnadsfritt.

Vi har kompetanse og gode referanser som miljøledelsekonsulent for Miljøfyrtårn og ISO14001 sertifisering samt for miljødokumentasjon anerkjent i Breeam og Svanemerket.

Vi bistår i tillegg med riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

Siste innlegg

Top