Ulønnsomt med brune prosjekter. Vet du hva EU Taksonomi betyr for din virksomhet?

Store realøkonomiske virkninger med EU Taksonomi

Klimanøytralitet og miljøtiltak skal være et fortrinn i EU. Strategi, forbedringer og risikovurderinger skal rapporteres på lik linje som finansiell rapportering, hevder Inger-Johanne Rygh. Hun er finansråd EU-delegasjonen i Brussel.

EU Taksonomi skal bidra til å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, og dermed vil det kunne gi ulik kapitalkostnad for bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter.

Fra og med 2021 innfører EU lovkrav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger for store finansforetak . Det vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko samt forhindre grønnvasking.

Les også
Norske bedrifter ligger langt bak i utviklingen. Finanstilsynet.

Små steg nytter ikke

Det nytter ikke lenger med små steg, hevder Andreas Lowzow i Schjødt advokater på webinaret om bærekraftig finans i 2020.

Betydelige forbedringer og signifikant skade på miljø og samfunn må vurderes, rapporteres og kommuniseres av virksomhetene.

Finansiering av brune prosjekter vil bli ulønnsomt når krav om klima- og naturrisiko gjennomføres av banker og finansieringsinstitusjoner i EU, sier Lowzow.

Hva som kan kalles grønt er et arbeid som har pågått i EU siden 2017 og nærmer seg raskt et resultat for å implementere standarder, rapportering og tilsyn. Grønnvasking, som for eksempel elektrifisering av oljeplattformer, vil ikke bli akseptert, hevder Lowzow.

Se video
Eksperter til Finans Norge webinar 26.8.2020

Klassifiseringsforordningen

Forordningen skal gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter og gi selskaper insentiver til å gjøre sine forretningsmodeller mer bærekraftige.

Klassifiseringssystemet skal blant annet danne grunnlag for en europeisk standard for grønne obligasjoner og en felleseuropeisk merkeordning for grønne finansielle produkter rettet mot forbrukere.

På denne måten kan bærekraftige investeringer synliggjøres, i tillegg til at muligheten for «grønnvasking», hvor finansielle produkter markedsføres som grønne uten å ha beviselige klima- eller miljøeffekter, kan reduseres.

For å kunne klassifiseres som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til ett eller flere av EUs miljømål fra 2022:

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
 5. Forebygging og kontroll av forurensning
 6. Beskyttelse av sunne økosystemer

Les også
Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi. Direktoratet for Byggkvalitet

Tekniske screening kriterier

For at en økonomisk aktivitet kan defineres som bærekraftig stiller klassifiseringsforordningen krav til at

 • den må oppfylle visse tekniske screening-kriterier.
 • den må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål
 • den må ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.
 • aktiviteten må overholde minimumsvilkår til sosiale rettigheter
Annonse:
Kakelugnspannan sparer energi og kan kobles mot andre varmekilder, som varmepumper og solfangere, slik at de kan samarbeide.

Fotavtrykk for produkt, tjeneste og organisasjon

EU Environmental Footprint utvikler metoder for å harmonisere måling og rapportering for Produkt (PEF) og Organisasjon (OEF). Testperioden er gjennomført og overgangsfasen er i gang for store virksomheter.

Små og mellomstore virksomheter vil bli påvirket ved at finansinstitusjonene vil etterspørre dokumentasjon for produkt, tjeneste og organisasjon i leverandørkjedene.

Kontroll og tilsyn

Nøyaktig hvordan bærekraft skal kontrolleres er et arbeide som har pågått i EU i siden 2017 og er under utvikling, men store deler av dette arbeidet vil bli implementert i EU allerede i 2021 og 2022. Finanstilsynet og finansrapportering har til sammenligning blitt kontinuerlig forbedret siden 1986.

Den norske Regjering hadde høring med forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft med frist 8.januar 2021. Revisorforeningen og Miljødirektoratet er noen av aktørene som har gitt høringssvar.

GSI har gitt disse innspill til kontroll og tilsyn av bærekraft rapporteringen i EU og internasjonalt.

Kom i gang med prosessen

Få et fortrinn. Prosessen for å måle, systematisere, forbedre og rapportere virksomhetens miljøpåvirkning direkte og indirekte kan være ressurs- og tidkrevende. Det vil gi et konkurransefortrinn å starte prosessen så tidlig som mulig for å være klar for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon.

Vi har kompetanse og gode referanser som miljøledelsekonsulent og innsikt i miljødokumentasjon for produkt, tjeneste og organisasjon etter internasjonale standarder.

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår i tillegg med riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

Vi har riktig kunnskap om miljødokumentasjon og -kommunikasjon til deres målgruppe!

KONTAKT GREENBUILT

 • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
 • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
 • Informasjon om verifiserte byggeprosjekter, -varer og -tjenster for sunt inneklima og utemiljø viser vi i nedtrekksmenyene på denne siden, i digitale kanaler og vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]