Er Svanemerket, EPD og Ecoproduct kun grønnvasking?

Illustrasjon: Svanemerket /EU-Ecolabel. Miljøvurderinger av varer i et livsløp

Eksperter innen bærekraftig finans gir tydelige indikasjoner på at krav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko, ikke kun grønnvasking. Les mer om EU-Taksonomi i 2022.

Mange typer helse- og miljøsertifiseringer

Det finnes over 460 mer eller mindre troverdig sertifiseringer. Miljøvurderinger i et helt livsløp av et prosjekt eller en vare er utvilsomt svært krevende.

I dag velger eieren av prosjekter om miljøhensyn skal tas og hvordan det skal dokumenteres. EU vil ha strengere miljøkrav til hele leverandørkjeden.

Mange bevisste bestillere av byggevarer i Norge benytter hovedsakelig Svanemerket, Environmental Product Declaration (EPD) og ECOproduct som dokumentasjon til Breeam-Nor, Futurebuilt eller Svanemerket byggeprosjekter.

Men hva er forskjellen på de ulike typer miljødokumentasjon som benyttes for byggevarer i Norge i dag, spør vi Svanemerket og Norsk Byggtjeneste.

Hva gjør Svanemerket til forskjell fra EPD/ECOproduct

Tormod Lien, markedsrådgiver i Miljømerking Svanemerket og EU-Ecolabel.

Målet med Svanemerket er å redusere forbrukets samlede miljøbelastning. Derfor vurderer vi hele produktets livssyklus fra råvarer til produksjon, bruk, avfall og resirkulering når vi utvikler kravene til svanemerkede produkter. Slike vurderinger har vi gjort i 30 år fordi det var stor bekymring hos myndighetene for villedende markedsføring av «miljøvennlige» varer på 80-tallet. Det er like aktuelt i dag.

Svanemerket benytter internasjonal standard ISO14025 for miljøsertifiseringer av produkter.

Byggeindustri og handel benytter i tillegg til EPD, også miljømerker som verktøy. EPD og miljømerker kan utfylle hverandre som verktøy, da det er noen forskjeller på systemene.

EPD er oftere valgt for å kunne få ut klimatall, for der finnes det klimatall i CO2-ekvivalenter. Mens miljømerking er enklere å benytte for ikke-miljøeksperter, da bare de beste miljøproduktene kan miljømerkes. Det finnes nærmere 5.000 svanemerkede og EU Ecolabel-merkede byggevarer i det norske markedet.

Høy miljøprestasjon

Der Svanemerket er en garanti for høy miljøprestasjon, gir EPD bare beskrivende miljøinformasjon om produktet. Derfor er det ikke et like enkelt og effektivt verktøy for å fremme hensyn til miljø for offentlige innkjøpere og andre forbrukere.

Naturmangfold er essensielt

Skogsertifisering og krav som minsker forgiftningen i naturen styrker naturmangfoldet. Og her er miljømerking også en garanti for høy prestasjon. En EPD KAN inneholde informasjon om bærekraftig skogbruk og kjemikalier, men det er ikke obligatorisk.

Kjemikalier i produksjon kontrolleres av Svanemerket 

Informasjon om kjemikalier, er ikke obligatorisk i en EPD, men alltid en omfattende og viktig del av en miljømerking som Svanemerket.

Svanemerket analyserer ikke selv. Våre saksbehandlere kan bestille kjemiske analyser i etterkontroll av varer, men hovedsakelig krever vi inn datablader, testrapporter bestilt av lisenssøkere men utført av uavhengige labs, og innkjøpslister mm.

Så sjekker vi på produksjonsstedet (på obligatoriske kontrollbesøk) hva de faktisk bruker – FØR de får lisens.

Strenge krav til miljø og dokumentasjon

Kravene til dokumentasjon er en like viktig del i svanekravene som selve miljøkravet. Det er kun 30% av de beste produktene i en bransje som kan Svanemerkes.

Offentlige innkjøpere kan benytte de offisielle miljømerkene mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig standard.  En innkjøpsveileder er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen MiljømerkingDebioInfoFairtrade Norge og Stiftelsen MiljøfyrtårnAdvokat Robert Myhre fra Wahl Larsen Advokatfirma har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.

Revisjon og kontroll av uavhengig organisasjon

Bakgrunnen for tallene i en EPD ligger i en livløpsanalyse (LCA) av produkter bestilt av bedrifter, som er konfidensiell grunnet konkurransehensyn. EPDer kvalitetssikres og utvikles av uavhengige instanser som for eksempel Østfoldforskning.

Miljømerking utfører også revisjon og kontroll uavhengig av leverandørene/produsentene.

Transparens

Kravutviklingsprosessen, kravene og bakgrunnsdokumentene er åpne i Svanemerket. Vi kan imidlertid ikke avsløre bedriftshemmeligheter angående innholdsstoffer og produksjonsprosesser.

En EPD er ikke transparent fordi opplysningene i en EPD utvikles fra en LCA som er konfidensiell.

ECOproduct en norsk metode for å evaluere EPD

Arne Hammerstad, fagansvarlig for plan- og byggeregler, Norsk Byggtjeneste AS

ECOproduct er et verktøy for å evaluere en Environmental Product Declaration(EPD) og gir en spesifikk byggevare karakterer under hovedområdene global oppvarming, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, inneklima og ressursbruk. EPD er tolkning av en bedrift sin Life Cycle Assessment(LCA) som inneholder sensitiv bedriftsinformasjon. LCA er ikke åpen for andre enn bedriften.

EPD som benyttes i Norge er basert på en internasjonal standard.

Hammerstad eller en ansatt i Norsk Byggtjeneste kontrollerer at leverandørene sender riktig dokumentasjonen før varen kan registreres i Eco-Product.

I Eco-Product dokumentasjonen gis hvert område karakteren godt (grønt), gjennomsnittlig (hvitt) eller dårlig (rødt).

Metoden ble utviklet 2003 i samarbeid mellom Grønn Byggallianse, Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF Byggforsk, DiBK, Miljødirektoratet, Husbanken, Byggemiljø, NCC, NAL I ECOBOX m.fl.for å kunne beregne klimagassreduksjon i byggets levetid.

Metoden baserer seg på internasjonale standarder og anerkjente sertifiseringer, og vurderer byggevarene fra råvareuttak til levert «sentrallager».

Data hentes fra miljødeklarasjoner (EPD) samt en egendeklarasjon fra produsent på kjemiske substanser, inneklima, bærekraftig skogbruk etc., dersom dette ikke fremkommer i EPD-en.

Norsk Byggtjeneste AS gjennomfører dokumentasjonskontroll før registrering i ECO-Product databasen.

Greenbuilt. Sammenligning anerkjent miljødokumentasjon for byggevarer i Norge i dag.

 

Kan hver bedrift vurdere alle disse forhold på egenhånd?

Det er mye som skal til for at virksomheten selv kan vurdere alle disse forhold uten at det kontrolleres av en uavhengig tredje part:

Ressursuttak: Ikke fornybare trær, planter, myr og mineraler

Produksjonssted: Co2 utslipp, kjemikaliebruk og bruk av vann

Inneklima: Avgassinger fra kjemikalier og kvalitet

Avfall etter avfallspyramiden

Hvordan kan virksomheter bli klare for EU-Taksonomi i 2022

En krevende prosess mot forbedring må anerkjennes, men alle norske virksomheter bør starte prosessen for å være klare for EU-Taksonomi i 2022. Kartlegging av virksomhetens miljøbelastning er en viktig start.

Vi kan hjelpe din virksomhet med å velge rett miljøsertifisering og i prosessen for miljøtiltak.

De som allerede har startet prosessen og kan dokumentere gode miljøprestasjoner bør kommunisere dette. Det er et velfortjent konkurransefortrinn nå.

Vårt erfarne team kan bistå med strategi, innhold, publisering i fagpresse, dagspresse og digitale kanaler.

Feil kommunikasjon kan imidlertid bli kostbart. Det har Tine, Nationaltheateret, HM og Kappahl erfart. NrK.

Vi kan være sannhetsvitne for helse- og miljødokumentasjon til produkter og tjenester.

KONTAKT OSS

  • Miljøledelse konsulent
  • Strategi for bærekraft-kommunikasjon til proffmarkedet i byggenæringen
  • Synliggjør din miljødokumenterte løsning med sannhetsvitne
  • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og artikler

Hold deg oppdatert på miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no