Smittevern og grønn drift er to sider av samme sak

KLP Eiendomsdrift Trondheim. Årets grønne driftsteam 2020!  Foto: Inbovi AS

Vi har alle nå lært oss smittevernstiltak som hyppig såpevask (både av hender og lokaler) og god avstand. Men hvordan bør vi drifte de tekniske anleggene? Vi som drifter bygg, har som vår viktigste oppgave å sørge for et best mulig inneklima for brukerne med lavest mulig miljøbelastning og driftskostnader.

God inneluft med riktig temperatur og luftfuktighet i bygg er vesentlig for smittevern og for å spare energi.

Da er det essensielt at driftere av byggene har nødvendig kompetanse og at ledelsen i byggene har viljen til å iverksette nødvendige tiltak, hevder Kjell Petter Småge som er rådgiver i Grønn Byggallianse.

Smittevern og inneklima

Johan Øvrevik fra Folkehelseinstituttet viste til forskning om at tørr og kald luft øker smittespredning og nedsetter immunforsvaret.

Luftfuktigheten bør være ca 20% på vinterstid og dersom luftfuktigheten er 15% eller lavere kan det tyde på for høy ventilasjonshastighet.

Vedlikehold og skifte av filter i ventilasjonsanlegg er vesentlig for å forhindre at smitte spres i ventilasjonskanaler selv om den største smittespredning mest sannsynlig skjer ved dråpesmitte.

Riktig verneutstyr for driftere er nok et viktig tiltak for å unngå smitte og smittespredning i samfunnet.

Smittevern og grønn drift er to sider av samme sak

Smittevern og energiøkonomisk drift er to sider av samme sak viser Grønn Byggallianse 

Det er to ting som vi enkelt kan gjøre for å heve relativ fuktighet;

 1. senke innetemperaturen
 2. ventilere mindre når det er kaldt ute

Oppsummerte tips fra Grønn Byggallianse om grønn drift av ventilajsonsanlegget

 • Kartlegg bruken av lokalene og det reelle behovet for ventilasjon.
 • Mål nivå på relativ fuktighet i lokalene (eller et utvalg av lokalene).
 • Senk temperaturen ned mot 20°C.
 • Ventiler som følger:
  • Er ikke lokalene i bruk, senkes temperaturen ytterligere og ventilasjon slås av.
  • Er det 50% belastning, reduseres ventilasjonsmengden tilsvarende (NB: her bør en sjekke at en normalt har god nok ventilasjonsmengde).
  • Er det normal drift, sett tilluftstemperatur 1-2 °C under romtemperatur og ventiler som normalt. Men unngå overventilering.

 

 

Breeam-in-use er et verktøy for å drifte byggene best for helse, miljø og økonomi.

195 sertifikater er utdelt til i år og Ivar Bø fra Høegh Eiendomsforvalter har opparbeidet lang erfaring med dette med 25 næringsbygg i Ski. Breeam-in-use gir en god oversikt over energityvene i byggene og en god plan for tiltak. Eiere av byggene får bredere kunnskap om byggets miljøbelastning og blir mer attraktive for leietakere. Etterspørselen etter helse- og miljøriktige bygg har økt betydelig de seneste årene når leietakere har blitt mye mer bevisste.

«Fang energityven» ble i år arrangert for niende gang. Av de 100 som har deltatt i 2020, har lå langt 63 bygg registrert energityver på til sammen 2 530 998 kWh/m2.

Det er enda ikke for sent å bli med. Mange planlegger å gjennomføre Fang energityven i november. Les mer 

KLP Eiendom – Årets grønne driftsteam

Gleden var stor i KLP Eiendom sitt driftsteam i Trondheim som vant prisen for årets grønne driftsteam. Juryen legger vekt på at teamet har gjort det lille ekstra i driften av bygget og hatt en positiv påvirkning i nærmiljøet.

Ambisjonsnivået har ligget over det som er bransjestandard, og de har gjort tiltak i driften for å virkelig jobbe med de gjentagende utfordringene i drift.

Grønn Byggallianse er heller ikke de eneste som har lagt merke til arbeidet til teamet, som også har mottatt priser fra Trondheim kommune.

Et godt team trenger backing fra andre deler av organisasjonen, og vinnerteamet har virkelig lagt inn en flott innsats i å involvere flere instanser i å finne de beste rutinene for optimal drift.

Juryen trekker særlig frem disse konkrete tiltakene:

 • Grønne avtaler med leietakerne
 • Grønne tak og bikuber
 • Avfallsrom malt i flotte farger, med musikkanlegg og informasjonsplakater som også gir leietager/bruker mulighet til å forstå hvorfor de setter miljø i fokus
 • Vinner av en sykkelpris av Trondheim kommune (Årets sykkelvennlige arbeidsplass 2019)

KLP Eiendom driftsteam

Vinnerteamet, f.v.: Tommy Bogan Larsen, Roger Hulsund, Roy Buarø, Snorre Almås, Terje Stein, Morten Følstad, Jonas Brenntrø, Roger Dahl, Jorunn Iren Husby, Stein Arve Nilsen, Ole Axel Frengen. Sittende foran: Frank Nilsen, Thomas Rise Refsnes, Jan Olav Jensen og Bendik Slind.

KONTAKT OSS FOR

 • Miljøledelse konsultasjon
 • Strategi for bærekraft-kommunikasjon til proffmarkedet i byggenæringen
 • Synliggjør din miljødokumenterte løsning med sannhetsvitne
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og artikler

Hold deg oppdatert på miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no