Hvorfor bør din virksomhet bli miljøsertifisert snarest mulig?

Foto: Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Eksperter innen bærekraftig finans gir tydelige indikasjoner på at krav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko samt forhindre grønnvasking.

EU Taksonomi skal bidra til å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, og dermed vil det kunne gi ulik kapitalkostnad for bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter. EU-Taksonomi vil ha lovpålagt bærekraft-rapportering fra 2021.

Klimanøytralitet skal være et fortrinn i EU. Strategi, forbedringer og risikovurderinger skal rapporteres på lik linje som finansiell rapportering, hevder Inger-Johanne Rygh som er finansråd EU-delegasjonen i Brussel.

For at en økonomisk aktivitet kan defineres som bærekraftig stiller klassifiseringsforordningen krav;

 • Aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål
 • Aktiviteten må ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene
 • Aktiviteten må overholde minimumsvilkår til sosiale rettigheter og den må oppfylle visse tekniske screening-kriterier.

De definerte miljømålene

 Begrensning av klimaendringer
 Klimatilpasning
 Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
 Omstilling til en sirkulær økonomi
 Forebygging og bekjempelse av forurensning
 Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Lovpålagt rapportering

I første omgang er det store finansforetak som får lovpålagte krav om klima- og miljø rapportering. Store finansforetak får rapporteringskrav om hvilken miljøpåvirkning finansieringen av prosjekter og selskap medfører. Små og mellomstore selskap vil få krav om miljødokumentasjon for å motta finansiering.

Nøyaktig hvordan dette skal gjennomføres er et arbeide som har pågått i EU i siden 2017 og store deler av dette arbeidet vil bli implementert i EU i 2021.

Les mer
EU-Taksonomi for produkter og organisasjoner

Finansrapportering og -tilsyn startet på 80-tallet med stadige forbedringer. Bærekraft arbeidet vil sannsynligvis utvikles tilsvarende.

Hva er miljøledelsessystem?

Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.
Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.
Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når målsettingene bedriften har satt om forbedringer på virksomhetens signifikante miljøpåvirkning er oppnådd, setter den nye målsettinger for å bli enda bedre.
Prinsippet om kontinuerlig forbedring kan illustreres med Demings sirkel, som danner grunnlaget for de fleste ledelses- og styringssystemer:
illustrasjon derming circle

Hva finnes av offentlig godkjente miljøstyringssystem?

Miljøfyrtårn sertifisering er Norges mest brukte miljøstyringssystem og er miljøansvar i praksis.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. Miljøfyrtårn sertifisering stiller generelle krav og spesifikke bransjekrav i tillegg til kontinuerlig forbedring.

Sertifisering er gyldig i 3 år og Klima- og miljørapport sendes årlig. Bruk av konsulent og kommunal oppnevnt sertifisør er obligatorisk.

ISO 14001 og EMAS er internasjonale standarder med uavhengig kontroll av system og tiltak. Disse standarder brukes oftest av store virksomheter.

ISO14001 og EMAS stiller ikke krav eller standarder for miljøprestasjon eller arbeidsmiljø, det skal den enkelte bedrift selv formulere etter en vurdering av eget ståsted.

ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT.

Merk! I alle miljøledelse ordningene er det krav om å påvirke leverandører til miljøtiltak. Selv små selskap vil dermed kunne få krav om anerkjent miljødokumentasjon for bedrift eller produkt når EU-Taksonomi inntrer.

Hvordan foregår den konkrete prosessen med Miljøfyrtårn sertifisering?

 1. Kontakt godkjent konsulent for et møte om fordeler og muligheter med miljøsertifiseringsprosess og hvilken sertifisering som passer best for din bedrift.
 2. Miljøanalyse internt + konsulent (HMS, innkjøp, energi, avfall, forurensning, transport).
  «If you can’t measure it, you can’t improve it! “ Peter Drucker
 3. Handlingsplan utarbeides med Miljøfyrtårn ansvarlig + konsulent + ansatte
 4. Rapport utarbeides med fremdriftsplan
 5. Implementering – Tiltak iht felleskrav + bransjekrav
 6. Godkjenning av sertifisør
 7. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.
 8. Resultatet feires!
 9. Kommunikasjonsplan til samarbeidspartnere og leverandører utarbeides.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år med ca. 3-6 mnd. gjennomføringstid

Årlig Klima- og miljørapport rapporteres med vurderinger, handlingsplaner, tiltak og forbedret resultat for HMS, innkjøp, transport, energi, forurensning og avfall. Miljøfyrtårn ansvarlig i bedriften stimulerer til nye tiltak og forankring må være tilstede hos ledelsen og ansatte. En miljøgruppe anbefales opprettet i bedriften slik at forankring skjer i alle ledd og for bistand til gjennomføringen av nødvendige forbedringer.

Hvorfor bruke Miljøfyrtårn konsulent?

Det er et krav i Miljøfyrtårn at konsulent veileder bedrifter før sertifisering. Konsulentens kjernekompetanse blir å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse hos virksomhetens ledelse, og blant de ansatte.

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen)
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Greenbuilt har flere års erfaring med lønnsom, innovativ forretningsutvikling, økonomi og miljøløsninger i praksis. Vi er gode på å bidra til positiv måloppnåelse for å skape bærekraftige løsninger for din unike virksomhet som gir gode resultat for virksomheten innad og for omgivelsene.

 • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent med gode referanser
 • Breeam-Nor kurs og arbeidsgrupper for ny Breeam-Nor manual
 • ISO14001 miljøledelse konsulenterfaring med gode referanser
 • Innsikt i anerkjent miljødokumentasjon for byggevarer og -tjenester i Norge

«Både hotellene og jeg har vært svært fornøyde med bærekraft konsulent arbeidet som har bragt mange verdifulle løsninger til hotellene og sentralt til hotellgruppens ledelse »
Erik Killie, Bærekraft ansvarlig Nordic Choice Hotels.

«Vi er svært fornøyde med Miljøfyrtårn konsulent arbeidet så vel med effektivitet som motivasjon, hjelpsomhet og oppfølging. Vi ble sertifisert ved første forsøk til avtalt pris i 2020»
Samuel B. Elonga, Adm.dir.

Pris kommer an på hva bedriften ønsker å gjøre selv

Priseksempel ex.mva:

 • Kontorfellesskap kan sende samme rapport og dele kostnaden
 • Konsulent tjeneste er et krav første år: fra ca 20 timer av kr. 950,-
 • Sertifisør ca. kr. 3 – 6000,-,
 • Etableringsgebyr ca. 2500,- (1-9 ansatte)
 • Årlig service avgift, ca. kr. 1500,- (1-9 ansatte)

KONTAKT GREENBUILT

 • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi kan møtes i Zoom, Teams eller Skype etter behov.
 • For publisering av din anerkjente miljøløsning
 • Du finner anerkjente helse- og miljøløsninger til byggenæringen:
  i nedtrekks-menyene «Finn…» i denne portalen, på Facebook, Instagram og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]