GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Hvordan starte prosessen for EU-Taksonomi og bærekraftig utvikling

Foto: Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Eksperter innen bærekraftig finans gir tydelige indikasjoner på at krav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko samt forhindre grønnvasking.

-Styret bør starte prosessen for fysisk risiko og overgangsrisiko med det samme. Dette arbeidet og dokumentasjonen bør kommuniseres tydelig til omverdenen for å få et fortrinn med investeringer og finansiering, anbefaler Thina Saltvedt som er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Små selskap slipper ikke unna, hevder hun. Les mer

Et miljøledelssystem skal være et redskap for å systematisere arbeidet med kontinuerlig forbedring. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøstyringssystem og anerkjent av EU.

Hvordan foregår den konkrete prosessen med Miljøfyrtårn sertifisering?
 1. Kontakt godkjent konsulent for et møte om fordeler og muligheter med miljøsertifiseringsprosess og hvilken sertifisering som passer best for din bedrift.
 2. Miljøanalyse internt + konsulent (HMS, innkjøp, energi, avfall, forurensning, transport).
  «If you can’t measure it, you can’t improve it! “ Peter Drucker
 3. Handlingsplan utarbeides Miljøfyrtårn ansvarlig + konsulent + ansatte
 4. Rapport utarbeides med fremdriftsplan
 5. Implementering – Tiltak iht felleskrav + bransjekrav
 6. Godkjenning av sertifisør
 7. Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.
 8. Resultatet feires!
 9. Kommunikasjonsplan til samarbeidspartnere og leverandører utarbeides.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år med ca. 3-6 mnd. gjennomføringstid

Årlig Klima- og miljørapport rapporteres med vurderinger, handlingsplaner, tiltak og forbedret resultat for HMS, innkjøp, transport, energi, forurensning og avfall. Miljøfyrtårn ansvarlig i bedriften stimulerer til nye tiltak og forankring må være tilstede hos ledelsen og ansatte. En miljøgruppe anbefales opprettet i bedriften slik at forankring skjer i alle ledd og for bistand til gjennomføringen av nødvendige forbedringer.

Hvorfor bruke Miljøfyrtårn konsulent?

Det er et krav i Miljøfyrtårn at konsulent veileder bedrifter før sertifisering. Konsulentens kjernekompetanse blir å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse hos virksomhetens ledelse, og blant de ansatte.

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen)
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Greenbuilt har flere års erfaring med forretningsutvikling, økonomi og miljøløsninger i praksis. Vi er gode på å gi positiv og effektiv måloppnåelse for ledelsen, ansatte og omgivelsene.

 • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent med gode referanser
 • Breeam-Nor kurs for miljøsertifiserte byggeprosjekter og arbeidsgrupper for ny Breeam-Nor manual
 • Erfaring som ISO14001 miljøledelse konsulent og coach med gode referanser
 • Innsikt i anerkjent miljødokumentasjon for byggevarer og -tjenester i Norge

«Både hotellene og jeg har vært svært fornøyde med bærekraft konsulent arbeidet som har bragt mange verdifulle løsninger til hotellene og sentralt til hotellgruppens ledelse »
Erik Killie, Bærekraft ansvarlig Nordic Choice Hotels.

«Vi er svært fornøyde med Miljøfyrtårn konsulent arbeidet så vel med effektivitet som motivasjon, hjelpsomhet og oppfølging. Vi ble sertifisert ved første forsøk til avtalt pris i 2020»
Samuel B. Elonga, Adm.dir.

Pris

Prisen avhenger av hva bedriften ønsker å gjøre selv.

Priseksempel eks.mva:

 • Kontorfellesskap kan sende samme rapport og dele kostnaden
 • Konsulent tjeneste er et krav første år: fra ca 20 timer av kr. 950,-
 • Sertifisør ca. kr. 3 – 6000,-,
 • Etableringsgebyr ca. 2500,- (1-9 ansatte)
 • Årlig service avgift, ca. kr. 1500,- (1-9 ansatte)
KONTAKT OSS
 • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi kan møtes i Zoom, Teams eller Skype etter behov.
 • For å synliggjøre din anerkjente miljøløsning med relevant innhold, til fagpresse og digitale medier.
 • Du finner anerkjente helse- og miljøløsninger til byggenæringen:
  i nedtrekks-menyene «Finn…» i denne portalen, på Facebook, Instagram og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]