GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

DNB med dyrere lån til brun eiendom fra nå

Foto: Klimahuset i Oslo er et Futurebuilt prosjekt med dokumentert lavere klimagassutslipp fra materialer.

DNB varsler dyrere lån til «brun» eiendom

Olav T. Løvstad er sjef for DNBs seksjon for eiendom og entreprenør.

– Fra nå av gir vi rett og slett lavere priser til mer bærekraftige prosjekter, sier Løvstad.

– Og eiendomsutviklere som ikke vil eller kan innfri de nye miljøkravene deres – må de belage seg på dyrere lån?

– Ja, svarer Løvstad kontant:

– Å bygge grønt innebærer lavere risiko, sånn vi vurderer det. Derfor skal det også få bedre lånevilkår og betingelser. E24

I grønne bygg stilles krav til dokumentasjon som beviser at produktet ikke er til skade for helse eller miljø.

 

Diasen logo

Annonse: Makroporøs mørtel som dehydrerer fukt og tillater fuktpassering.
Inneholder naturlige materialer som kork, NHL leire og naturlig hydraulisk kalksten. EPD, ISO14001, ISO9001 sertifisert.

 

Små bedrifter slipper ikke unna

Nordea, Storebrand, Entra Eiendom deler praktiske erfaringer med bærekraft arbeid på webinaret til Cicero og Regjeringen.

– Start prosessen med å vurdere fysisk- og overgangsrisiko i styrerommene i dag, er oppfordringen fra Thina Saltvedt i Nordea. Små bedrifter slipper ikke unna, hevder hun.

Norske bedrifter ligger langt bak i utivklingen, viser rapport fra Finanstilsynet. Les mer

Store realøkonomiske virkninger med EU Taksonomi

Klimanøytralitet og miljøtiltak skal være et fortrinn i EU. Strategi, forbedringer og risikovurderinger skal rapporteres på lik linje som finansiell rapportering, hevder Inger-Johanne Rygh. Hun er finansråd EU-delegasjonen i Brussel.

EU Taksonomi skal bidra til å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, og dermed vil det kunne gi ulik kapitalkostnad for bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter.

Fra og med 2021 innfører EU lovkrav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger for store finansforetak . Det vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko samt forhindre grønnvasking.

Små steg nytter ikke

Det nytter ikke lenger med små steg, hevder Andreas Lowzow i Schjødt advokater på webinaret om bærekraftig finans.

Betydelige forbedringer og signifikant skade på miljø og samfunn må vurderes, rapporteres og kommuniseres av virksomhetene.

Finansiering av brune prosjekter vil bli ulønnsomt når krav om klima- og naturrisiko gjennomføres av banker og finansieringsinstitusjoner i EU, sier Lowzow.

Hva som kan kalles grønt er et arbeid som har pågått i EU siden 2017 og nærmer seg raskt et resultat for å implementere standarder, rapportering og tilsyn. Grønnvasking, som for eksempel elektrifisering av oljeplattformer, vil ikke bli akseptert, hevder Lowzow.

Se video Eksperter til Finans Norge webinar 26.8.2020

Klassifiseringsforordningen

Forordningen skal gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter og gi selskaper insentiver til å gjøre sine forretningsmodeller mer bærekraftige.

Klassifiseringssystemet skal blant annet danne grunnlag for en europeisk standard for grønne obligasjoner og en felleseuropeisk merkeordning for grønne finansielle produkter rettet mot forbrukere.

På denne måten kan bærekraftige investeringer synliggjøres, i tillegg til at muligheten for «grønnvasking», hvor finansielle produkter markedsføres som grønne uten å ha beviselige klima- eller miljøeffekter, kan reduseres.

For å kunne klassifiseres som bærekraftig må en økonomisk aktivitet bidra til ett eller flere av EUs miljømål fra 2022:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Klimatilpasning
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og kontroll av forurensning
  6. Beskyttelse av sunne økosystemer

Les om
Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi. Direktoratet for Byggkvalitet

Naturvern er blitt svært lønnsomt. Aftenposten.

Norge kan spare energi tilsvarende 40 Alta-kraftverk med energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. TU.

Norge kan være i front med livsløpsanalyser i åpne standarder og materialbanker

Read The EU is clear: Waste-to-energy has no place in the sustainability agenda

Tekniske screening kriterier

For at en økonomisk aktivitet kan defineres som bærekraftig stiller klassifiseringsforordningen krav til at

  • den må oppfylle visse tekniske screening-kriterier.
  • den må bidra vesentlig til minst ett av seks definerte miljømål
  • den må ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.
  • aktiviteten må overholde minimumsvilkår til sosiale rettigheter

Fotavtrykk for produkt, tjeneste og organisasjon

EU Environmental Footprint utvikler metoder for å harmonisere måling og rapportering for Produkt (PEF) og Organisasjon (OEF). Testperioden er gjennomført og overgangsfasen er i gang for store virksomheter.

Små og mellomstore virksomheter vil bli påvirket ved at finansinstitusjonene vil etterspørre dokumentasjon for produkt, tjeneste og organisasjon i leverandørkjedene.

Kontroll og tilsyn

Nøyaktig hvordan bærekraft skal kontrolleres er et arbeide som har pågått i EU i siden 2017 og er under utvikling, men store deler av dette arbeidet vil bli implementert i EU allerede i 2021 og 2022. Finanstilsynet og finansrapportering har til sammenligning blitt kontinuerlig forbedret siden 1986.

Den norske Regjering hadde høring med forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft med frist 8.januar 2021. Revisorforeningen og Miljødirektoratet er noen av aktørene som har gitt høringssvar.

GSI har gitt disse innspill til kontroll og tilsyn av bærekraft rapporteringen i EU og internasjonalt.

Kom i gang med prosessen

Få et fortrinn.  Det vil gi et fortrinn å være klar for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon.

Les
Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår med riktig bærekraftkommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]