Ombruk versjon 2.0 – Materialbank med justerbare romløsninger i Oslo

Foto: Hasle Tre i Oslo ferdigstilles i 2022 av Høegh Eiendom, AF Eiendom og OsloTre

Når fremtidens kontorbygg reiser seg på Hasle, er planene allerede klare for hvordan det skal kunne demonteres og brukes om igjen.
– Dette er ombruk versjon 2.0, sier utbyggerne.

Gevinst for både leietakere og miljø

Når det 3000 kvadratmeter store bygget HasleTre står ferdig i 2022, har utbyggerne Höegh Eiendom og AF Eiendom allerede tenkt på bygningsmaterialenes neste livsfase. Det spektakulære trebygget på Hasle blir nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden, skriver Høegh Eiendom i en pressemelding.

Dette gir gevinst både for leietakerne og miljøet.

– Vi har stort fokus på ombruk og sirkulærøkonomi. Hele bygget skal være demonterbart og ombruksbart. Miljøet tjener på at alle bygningskomponentene kan få nytt liv et annet sted når vi en gang i fremtiden tar dem ned. Her går ingen materialer til spille. Byggets brukere tjener på mer fleksibilitet, da det blir lettere å bygge om og forandre etter behov, forteller Line Røseth Karlsen, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

Å gjenbruke bygningsmaterialer har frem til nå vært basert på å hente komponenter fra flere ulike prosjekter. På HasleTre tas sirkulærøkonomi og ombruk til et helt nytt nivå.

HasleTre er vårt bud på fremtidens nybygg, hvor bygningskomponenter og teknikk kan ombrukes og demonteres av neste generasjon. På den måten planlegger vi for at materialressurser kan være i et kretsløp lenge, sier Røseth Karlsen

Dobbel klimagevinst ute og inne

– Det er lettere å få til sirkulærøkonomi når man bruker færrest mulige materialer. Derfor ble utstrakt bruk av tre et naturlig materialvalg for HasleTre. Vi er glade for å ha med Oslotre på laget. De besitter en viktig spesialkompetanse, og har et godt bærekraftperspektiv i tankegangen sin, sier Line Røseth Karlsen.

Med sin bærekraftige trekonstruksjon vil HasleTre både fange opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikre et godt inneklima for alle som skal oppholde seg i bygget.

– Det er mye mer behagelig å oppholde seg i et bygg med naturmaterialer. Tre er hygroskopisk – det tar til seg og gir fra seg fuktighet, alt ettersom det er tørt eller fuktig i luften. Dette bidrar til balansert luftkvalitet, sier arkitekt og partner Jørgen Tycho i Oslotre, og viser til forskning om at å omgi seg med naturmaterialer fører til lavere stressnivå og mindre hodepine og forkjølelse.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Diathonite Acoustix project

ANNONSE: DIATHONITE ACOUSTIX+
Akustisk mørtel. Renoveringsmørtel for utvendig og innvendig bruk på vegger, tak, søyler og skillevegger.

Inneholder 100% naturlige råstoff som kork, leire, kiselgur jord, cellulose og hydrauliske bindemidler med svært gode lydabosberende egenskaper.

Høy grad av akustiske, hygroskopiske, termisk isolasjon, anti-bakterie og anti-mugg egenskaper. 

Diasen logo

– Den gjengse nordmann eller -kvinne lever 85 prosent av livet innendørs. Det er åpenbart at inneklima påvirker helse og humør. Vi har selv opplevd dette i byggene våre, hvor beboere forteller at sykefraværet har gått ned, forteller Tycho.

– I Japan har de funnet ut at det å innånde skogsluft har en god psykisk effekt, og mye tyder på at det å omgås naturmaterialer gjør det samme. Vi lurer hjernen til å tro at vi er i skogen.

Fremtidens byggesett

Det fire etasjer høye trebygget på torget ved hovedinngangen til Vinslottet vil bestå av fire etasjer og kjeller. Første etasje tilrettelegges for utadvendt virksomhet som serveringssteder og butikker, mens de øvrige etasjene vil huse arealeffektive kontorlokaler med god kontakt til torget og livet utenfor.

– Dette vil bli det mest gjennomførte trebygget vi noen gang har laget, forteller Jørgen Tycho (foto) i Oslotre, som er blant pionerene innen trearkitektur i Norge.

– Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet. Byggebransjen står for hele 40 prosent av verdens totale klimagassutslipp, og vi er helt avhengige av at bransjen tar samfunnsansvar. Med HasleTre trekker Höegh Eiendom og AF Gruppen hele bransjen i riktig retning, sier Tycho, og legger til at han håper andre aktører følger etter.

– Vi bruker mye tid i planleggingsprosessen, men den tiden får vi tilbake på byggeplassen. At alt er gjennomtenkt og prefabrikkert, gjør at bygget reises raskere og rimeligere. Vi setter sammen ferdige brikker. Dette gir også minimalt med materialsvinn, og en stor besparelse for entreprenør og byggherre.

Ole Blaauw Johansen i AF Eiendom forteller at de også er stolte av å være en del av HasleTre.

– Dette prosjektet er helt i tråd med AF Eiendoms mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Som basis for vårt arbeid har vi over lengre tid jobbet med klimagassberegninger i alle våre prosjekter, og vi ser at tiltak som økt bruk av treverk og tilrettelegging av ombruk er grep som trekker oss i riktig retning, sier Blaauw Johansen.

Natur ute og inne

Også interiøret på HasleTre preges av naturmaterialer som tre, ull og planter. Det er i tillegg planlagt en spektakulær takhage, som både blir en biotop for dyrking og et godt sted å oppholde seg. Målet er at bygget skal bli en vakker og naturlig samlingsplass på HasleLinje.

– Store vinduer i førsteetasje vil skape interaktivitet med bybildet. Vi er opptatte av åpenhet og trygghet, og når man ser folk skaper det trygghet i miljøet rundt. Vi har veldig tro på både bygget om området, og vi gleder oss veldig til det står ferdig og yrer av liv, sier Røseth Karlsen.

Dette er en pressemelding og innholdet står for forfatterens regning.

Norge kan være i front med livsløpsanalyser i åpne standarder.

Denne våren vokser det store ting opp også fra den byråkratiske jorda både her hjemme og i Europa. Norge har nå muligheten til å forme koblingen mellom åpne datastandarder og sirkulære livsløpsløsninger, hevder daglig leder i BuildingSMART Norge Alexander Brage Hansen. Les mer.

Les «Er ombruk en omvei til Sirkulærøkonomi?» – DiBK ny veileder for ombruk. 

KONTAKT GREENBUILT

  • For publisering av anerkjente miljøløsninger fra kr 0,-.
  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste.
  • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyene

Siste nytt om byggevarer for bedre inneklima og miljø finner du på FacebookInstagramTwitter og Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]