Hvorfor haster det med bevaring av sunne økosystemer?

Sydskogen skole i Røyken – Innovativ offentlig anskaffelse ga Svanmerket bygg. Les mer

Når menneskene bygger ned skog og bygger ut infrastruktur, øker risikoen for pandemier som Covid19. Mange økologer har mistenkt dette lenge, men en ny studie hjelper til å avdekke hvorfor. Noen arter utryddes. Andre synes å overleve og trives som for eksempel rotter og flaggermus. De har større sannsynlighet for å være verter for farlige patogener som kan hoppe over til mennesker.
Les mer i Nature

70% av nye virus sykdommer har blitt spredd fra dyr til mennesker, viser ny forskning. Biodiversivitet er essensielt for menneskets overlevelse.

The Living planet report 2020 fra World Wildlife Foundation advarer om at menneskets forbindelse med naturen er ødelagt. Biodiversivitet går tapt i alarmerende tempo. Dette tapet påvirker alle sin helse. I dag er katastrofal påvirkning for mennesker og planeten nærmere enn noensinne slår rapporten fast.

Norsk hav har vært dumpeplass for avfall i årtier og norsk fiske er ikke bærekraftig viser en reportasje fra NRK.

Forskning hevder vi når 1,5 grader oppvarming allerede i 2030. Det blir dramatisk. Radikal omstilling haster mer enn noensinne.

Radikal omstilling innen 2025

Desto lenger vi venter, desto mer dramatisk blir det. Fem år gjenstår for nødvendig omstilling ifølge forskere.
Politikere har ansvar for å regulere markedene tilsvarende osonskadelige stoffer og tobakk, men viljen til omstilling er for svar hos politikere og selskaper idag.

Selskaper og stater har behov for uavhengig forskning som overvåker, dokumenterer tilstanden og påvirker til forbedring. Greenpeace er en uavhengig organisasjon som har ni fulltids forskere kun finansiert av medlemmer i over 40 land. Dersom flere mennesker organiserer seg i verden, blir det internasjonale presset stort nok.

Kom i gang med prosessen for bærekraftig utvikling i virksomheten

Få et fortrinn. Prosessen for å måle, systematisere, forbedre og rapportere virksomhetens miljøpåvirkning direkte og indirekte kan være tidkrevende. Det vil gi et fortrinn å være klar for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon.

Kostnadsfri presentasjon om ulik miljødokumentasjon.

Det finnes omkring 460 bærekraftsertifiseringer for virksomheter, prosjekter og produkter med mer eller mindre grad av troverdighet. Mange blir usikre på hvilken sertifisering som passer den unike virksomhet. Er du usikker på hvilken sertifisering som passer, holder vi gjerne en kort introduksjon til ulik miljødokumentasjon kostnadsfritt.

Vi har kompetanse og gode referanser som miljøledelsekonsulent og innsikt i miljødokumentasjon for prosjekt, produkt, tjeneste og organisasjon etter internasjonale standarder.

Les
Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår i tillegg med riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]