Norge i front med livsløpsanalyser i åpne standarder og materialbanker

Foto: Hasle Tre i Oslo – Materialbank med justerbare romløsninger ferdigstilles i 2022

Denne våren vokser det store ting opp fra den byråkratiske jorda både her hjemme og i Europa. Norge har nå muligheten til å forme koblingen mellom åpne datastandarder og sirkulære livsløpsløsninger, hevder daglig leder i BuildingSMART Norge Alexander Brage Hansen.

Les om
Enighet om GTIN  – åpen global standard for produktidentifikasjon

EU lanserte nylig sin europeiske datastrategi der de beskriver hvordan de vil sikre regional dataflyt og -kontroll og bygge et kontinentalt dataregime. De lanserte også en ny industristrategi der EU fremhever ønsket om et nytt dataområde for smarte sirkulære applikasjoner uten å spesifisere ytterligere hva de mener.

Til tross for temmelig detaljerte strategier innen de ulike fagområdene, har EU fortsatt til gode å koble sammen fordelene med åpne datastandarder opp mot sin ambisiøse handlingsplan for sirkulærøkonomi. I denne koblingen ligger det store uforløste muligheter både for økt lønnsomhet og grønne arbeidsplasser. Her ligger veien åpen for Norge til å lede an.

Muligheter i etterlengtet nasjonal strategi
Muligheten ligger blant annet i at den etterlengtede nasjonale strategien for sirkulærøkonomi skal lanseres i løpet av våren 2021. Her kan regjeringen tydeliggjøre at sirkulære livsløpsstrategier i BAE-sektoren er tjent med å bli kombinert med åpne standarder, slik altså EU foreløpig har til gode å gjøre. Norge har svært sterke fagmiljøer innen digitalisering og åpne standarder, og vil kunne bidra til rask implementering om dette blir en politisk satsing med de føringer og ressurser det innebærer.

Heldigvis virker det som om denne koblingen både er identifisert og blir arbeidet med fra regjeringshold. På et Future Built-seminar nylig uttalte statssekretær Heidi Karin Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at nøkkelen til mye av utviklingen vi står foran i byggenæringen er digitalisering. Hun understreket også alt må være maskinlesbart og bygges på åpne standarder.

Det er svært gledelig at statssekretær Nakken framhever nettopp denne viktige erkjennelsen. Vi håper og tror at dette betyr at åpne standarder blir vektlagt sterkt i den kommende strategien. Det vil i så fall gi en stor positiv effekt for BAE-næringens sirkulærsatsing.

 

Hollenderkvartalet i Oslo er Breeam-Nor miljøsertifisert

Annonse
Gilje vinduer og dører, som ble valgt til Breeam-Nor sertifiserte Hollenderkvartalet i Oslo, har EPD, Eco-Product og Svanemerket.
Les erfaringer og hva det innebærer.

Tid for konkrete løsninger
I påvente av at strategien lanseres, ønsker vi i buildingSMART Norge å bidra til diskusjonen om hvordan vi som næring kan komme enda bedre i gang med å finne konkrete svar på hvordan digitale løsninger basert på åpne standarder kan bidra inn i sirkulærøkonomien.

Derfor arrangerer vi et webinar den 28. april der statssekretær Heidi Nakken deltar med bransjeaktører fra Multiconsult, Rambøll og Varig. De skal sammen tenke høyt omkring mulighetene som ligger i en digitalisering med åpne standarder når sirkulærøkonomien skal rulles ut i byggenæringen.

BuildingSMART Norge vil med dette seminaret gi et bidrag til at ombruk og sirkulær tankegang blir en satsing i byggenæringen. Vi tar med dette også ballen fra Jarle Amble i VVS-Norge Prosjekt som på bygg.no nylig oppfordret bransjeaktører til å sette ombruk på dagsorden. Vi ønsker definitivt å ta en aktiv rolle på dette feltet både som organisasjon og gjennom fagnettverket og medlemmene våre.

Bred bransjeinvolvering må til
I buildingSMART Norge er vi opptatt av potensialet som ligger i å bruke eksisterende bygg som materialbank, slik at de kan brukes som donorbygg både for rehabiliterings- og nybygg-prosjekter.

Slike systemer krever god dokumentasjon som tas vare på og kan leses i hele byggets livsløp, i 50 år eller mer. Det er umulig å vite hvordan framtidens datasystemer vil se ut, men vi kan rigge oss godt til med løsninger som finnes allerede i dag. Vil vi sikre lesbarhet om mange tiår, må vi bruke maskinlesbare data basert på åpne formater.

For å sikre at digitalisering på åpne formater og sirkulærøkonomi kobles skikkelig sammen, må vi jobbe på tvers. Dette kan ingen få til alene. Her må vi sammen sikre en bred bransjeinvolvering for å konkretisere hvordan vi skal omsette dette i praksis og få det implementert raskt.

Vi kan ikke basere dette arbeidet på private initiativer der deltakerne har ulike agendaer. Derfor mener vi at myndighetene bør ta en formell rolle i dette arbeidet og at prosessene må standardiseres, og da helst på internasjonalt ISO-nivå.

Solid utgangspunkt – lys framtid
Som et stort bransjenøytralt nettverk med en stadig voksende medlemsmasse, har buildingSMART Norge en naturlig rolle i det store standardiseringsarbeidet som behøves for å realisere livsløpstenkingen fullt ut i byggenæringen.

Vi vil bidra til å forankre og sikre felles enighet rundt løsninger og standarder, og vil også sørge for praktisk prøving og utvikling av de nødvendige standardene. Utgangspunktet er solid, ettersom vi allerede forvalter IFC som er den mest utbredte standarden for datautveksling i norsk BAE-næring.

Slik kan vi sikre at det som gror regionalt og nasjonalt denne våren vil bli noe vi alle kan høste av i mange generasjoner framover.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Kom i gang med bærekraftig utvikling i deres virksomhet

Det vil gi et fortrinn å klargjøre virksomheten for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon fra EU og Markedsaktørene.

Les også
Entra Eiendom, Nordea og Storebrand deler praktiske erfaringer med bærekraft arbeid

Om EU-Taksonomi

Eiendomsbesittere med felles klimakrav

Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

Nå frem i tidlig fase. Vi kan bistå med riktig bærekraft kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-
  • Tips om byggevarer for sunt inneklima og utemiljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]