Sirkulær Ressurssentral i Oslo – Norges største sentral for ombruk

Foto: Statsbygg. Teltet ble opprinnelig satt opp i det nye regjeringskvartalet i 2015 av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. 

Norges største sentral for ombruk

Statsbyggs gigantiske telt fra regjeringskvartalet skal nå brukes om igjen – til ombruk. Den 4500 kvm store duken vil bli Norges største lager og handleplass for byggematerialer som skal brukes på nytt.

– Dette vil bety mye for alle som er opptatt av bærekraftige byggeprosjekter, og gjøre det langt enklere å velge grønne løsninger, sier direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling.

Statsbygg er en av mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. For eksempel brukes etasjeskiller fra det gamle regjeringskvartalet nå på nytt i Oslos nye storbylegevakt.

Foreløpig er denne typen prosjekter nokså få, og de er sjelden omfattende. Et betydelig hinder er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og at man ikke har noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet.

Nå går Statsbygg sammen med ombruksspesialisten Resirqel, Oslo kommune og Pådriv, nettverk for bærekraftig byutvikling. Sammen vil de få på plass Sirkulær Ressurssentral, som vil bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– Ambisjonen er at dette vil bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle større byggeprosjekter i Oslo, og at det også vil inspirere byer i hele landet til å finne lignende løsninger, sier Anders Fylling.

Kom i gang med prosessen for bærekraftig utvikling i deres virksomhet

Få et fortrinn. Prosessen for å måle, systematisere, forbedre og rapportere virksomhetens miljøpåvirkning direkte og indirekte kan være tidkrevende. Det vil gi et fortrinn å være klar for etterspørselen etter verifisert bærekraft-dokumentasjon.

Kostnadsfri presentasjon om ulik miljødokumentasjon.

Det finnes omkring 460 bærekraftsertifiseringer for virksomheter, prosjekter og produkter med mer eller mindre grad av troverdighet. Mange blir usikre på hvilken sertifisering som passer den unike virksomhet. Er du usikker på hvilken sertifisering som passer, holder vi gjerne en kort introduksjon til ulik miljødokumentasjon kostnadsfritt.

Vi har kompetanse og gode referanser som miljøledelsekonsulent og innsikt i miljødokumentasjon for prosjekt, produkt, tjeneste og organisasjon etter internasjonale standarder.

Les
Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår i tillegg med riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]