ESG – Bærekraft trender i eiendomsinvesteringer i Europa

 Foto: Troldtekt har levert bærekraftige akustikkplater til renovert svømmehall i tyske Gjendsingen og flere miljøambisiøse prosjekt.

Den første studien i sitt slag om bærekraftige eiendomsinvesteringer i Europa foreligger. Hvordan tar eiendomsinvestorer hensyn til bærekraft og hva er hindringene for å innføre en strategi for sosial bærekraft? Hva er de beste metodene? Hva er utsiktene for ansvarlig eiendomsinvestering i Europa?

Her under kan du lese rapport fra undersøkelsen, se opptak fra lanserings­møtet og høre om beste investeringspraksis for fondsforvaltere, eiendoms­selskaper og institusjonelle investorer i Europa, og om å identifisere drivere, utfordringer og potensielle trender innen bærekraftig eiendomsinvestering.

SRI-bølgen feier over europeisk eiendom

Etter å ha overveldet finansmarkedene, når bølgen av ansvarlige investeringer nå eiendomsmarkedene. For å måle omfanget intervjuet Green Soluce og IEIF 90 store aktører i europeiske eiendomsinvesteringer for å identifisere fremtidige trender for å akselerere miljø- og samfunnsovergangen i sektoren.

 «Det haster å ha en referansestudie på europeisk nivå», Bemerket Christian de Kérangal, administrerende direktør i Institutt for eiendoms- og arealsparing (IEIF).

Hvis du vil svare på spørsmålene, har Green soluce og IEIFprodusert den første utgaven av en enestående studie kalt «ESG Trends in Real Estate Investment: Beste praksis, drivere og utfordringer i Europa» , som skal oppdateres hvert år. Utført med støtte fra EPRA (European Public Real Estate Association) og INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles)og 7 nasjonale fagforeninger *, kunne etterforskerne intervjue nesten 90 institusjonelle investorer, børsnoterte eiendomsselskaper og forvaltningsselskaper av unoterte eiendomsfond fra 15 europeiske land og representerer 787 milliarder euro av eiendomseiendommer under forvaltning. «En avklaring som forventes av aktørene i eiendomsinvesteringer og er relevante for deres voldgiftssaker» Ella Etienne-Denoy, administrerende direktør i Green soluce.

En studie, fire leksjoner

«E» er mer attraktiv for investorer enn «S» og «G» i ESG er den  første konklusjonen i studien : mer enn 60 % av respondentene har definert kvantifiserte mål og følger spesifikke energi- og karbonindikatorer. Men kun 8% fokuserte på sunne økosystemer. Mens sosiale, samfunnsmessige og styringskriterier tas i betraktning, er de sjelden gjenstand for kvantifisert overvåking. I tillegg viser aktørene et ønske om generalisering: de fleste av dem planlegger å utvide dekningen av ESG-politikken til mer enn 75% av sine eiendomseiendommer under forvaltning eller deres porteføljer i løpet av de neste fem årene.

Les om STAR – Species Threat Abatement and Restoration metric (IUCN)

Les om United Nations Human Rights – biodiversity and ecosystems

Miljømerking svært attraktivt for leietakere

Den andre leksjonen gjelder verdsettelsen av de aktuelle eiendelene. Bygninger som er underlagt miljømerking er faktisk svært attraktivt for leietakere: Dette fører investorer til å vurdere disse merkede eiendelene som «viktige verktøy i overgangen».

 

Logo Troldtekt

Annonørinnhold
«Er miljøsertifisering grønnvasking?» Troldtekt viser erfaringer med miljøsertifiseringer.
Hindringer i bærekraft prosessen

Etter spørsmålene om hindringene som oppstår i denne prosessen, la aktørene frem tre hovedhindringer:

  • Kompleksiteten i prosessene og mangelen på harmoniserte normative rammer
  • Mangel på tilgjengelighet og kvalitet på data
  • Forventede kostnader for prosjekter og tilsvarende fall i avkastningen på eiendeler.
Strategiske visjoner om ansvarlige eiendomsinvesteringer

Til slutt, da de ble spurt om sin strategiske visjon om ansvarlige eiendomsinvesteringer de følgende årene, så det ut til at 25 aktører som ble intervjuet, snakket om en enkelt vei: å redusere klimagassutslippene er en absolutt prioritet. De anser dermed renovering av eksisterende byggningsmasse som prioritet.

Databehandling og påliteligheten til overvåkingsindikatorene er problem og «mangel på klare retningslinjer fra tilsynsmyndighetene» er beklagelig. Dermed ser de regulering «som en mulighet til å tillate konvergens av beste ansvarlige investeringspraksis», i stedet for en bremsekloss, som understreker det sterke behovet for harmonisering på europeisk nivå.

Les om Ombruk 2.0. Norge i front med digitale materialbanker.

Les om 200 millioner EU-kroner til Arv-prosjektet på Voldsløkka i Oslo

Les om «Styreromsrevolusjonen blir uunngåelig, også for NHOs medlemmer»: EU tar bærekraftig grep i styrerommene – E24

Rapporten om bærekraftige eiendomsinvesteringer er tilgjengelig til 6. september 2021.

The SRI wave sweeps over European real estate – Urban Chronicles (urban-chronicles.com)

* Ejendorm Danmark i Danmark, Investment Property Forum i Storbritannia, IVBN i Nederland, Norsk Eiendom i Norge, RAKLI i Finland, Wires i Spania, ZIA i Tyskland

Andre lenker

Opptak fra webinaret 2 timer

ESG Trends in Real Estate Investment – Webinar – YouTube

Les mer om studien og få rapporten

ESG Trends study 2021 – Green Soluce

Ulik miljødokumentasjon

Det finnes omkring 460 bærekraftsertifiseringer for virksomheter, prosjekter og produkter med mer eller mindre grad av troverdighet. Mange blir usikre på hvilken sertifisering som passer den unike virksomhet. Er du usikker på hvilken sertifisering som passer dere, holder vi gjerne en kort introduksjon til ulike miljøsertifiseringer.

Vi har kompetanse og gode referanser for presentasjoner og innsikt i miljødokumentasjon for prosjekt, produkt, tjeneste og organisasjon etter anerkjente internasjonale standarder.

Les
Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

Kommunikasjon. Mange får uheldige virkninger av grønn kommunikasjon som grønnvasking-anklager og bøter. Vi bistår med riktig ESG-kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide. Deres virksomhet kan dele erfaringer og få økt synlighet for deres ankerjente miljødokumenterte prosjekter og produkter i våre kanaler.

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter tilpasset deres behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitterog med Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]