Du er her
Hjem > Uncategorized @nb > EU tar bærekraftig grep i styrerommene – tips for ESG rapportering

EU tar bærekraftig grep i styrerommene – tips for ESG rapportering

EU-kommisjonens pågående høringsrunde om «Sustainable Corporate Governance», bekymrer lederne av NHO og de nordiske søsterorganisasjoner. I et leserinnlegg i Financial Times hevder de blant annet at forslaget er ødeleggende for selskapenes evne til å operere effektivt.

Innlegg av Turid Elisabeth Solvang Stifter og daglig leder FutureBoards og Alexandra Morris Investeringsdirektør Skagen Fondene. Publisert 15.mai 2021.

Mest frykter de nordiske arbeidsgiverorganisasjoneneat styremedlemmer skal bli holdt ansvarlig av ‘en udefinert gruppe interessenter’. I et intervju i rett24.no karakteriserer Professor Beate Sjåfjell reaksjonene som ‘premature og følelsesladede’.

Utfordringen er at når styrene ikke ønsker/evner å ta helt nødvendige grep – ja, da kommer reguleringene – nasjonalt og internasjonalt.

I Norge har regjeringen tatt grep gjennom Eierskapsmeldingen, hvor det uttrykkes eksplisitt at selskaper staten har eierinteresser i skal ha en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. Videre tydeliggjøres at denne planen skal konkretiseres i tydelige mål og strategier for selskapene hvor staten er eier.

Fra et investorståsted hilses disse forslagene til økt profesjonalisering i styrerommene velkommen. Aktive investorer har lenge engasjert seg i selskapenes strategiske og operative arbeid for å bedre miljø-, samfunns- og selskapsstyringspraksis. Dette gjøres både fordi det er det riktige å gjøre, men også fordi vi vet at mer bærekraftige selskaper skaper større verdier for aksjonærene. I varierende grad er selskapene villige til å lytte, men med tydelige regler og krav fra myndighetene kan fremskrittene komme fortere.

Likevel viser en fersk undersøkelse av Storebrand utført blant styremedlemmene i de 75 største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark at styrene mangler nødvendig kunnskap og erfaring knyttet til bærekraft. Dette samsvarer med resultatene fra en undersøkelse blant europeiske styremedlemmer, som viser at selv om bærekraft står høyt på agendaen hos toppledelsen og styret, sliter de med å integrere bærekraftstenkning i den overordnede strategien.

En stor utfordring ligger også i å måle og kommunisere resultatene. Dette avviket mellom hva styrene oppfatter som viktig, og hva de reelt sett foretar seg, er faktisk ganske oppsiktsvekkende.

Det er avgjørende at fremtidens styremedlemmer integrerer bærekraftstenkning i selskapets overordnede strategi, og det er kritisk at selskapets verdiskaping måles og rapporteres på en integrert og forståelig måte.

Det betyr at styremedlemmenemå skifte perspektiv. Fra kun å ha aksjonærfokus over til et bredere interessentfokus; fra kortsiktig profitt til langsiktig verdiskaping; fra silotenkning til integrert tenkning, og ikke minst handler det om et radikalt skift i endringsevne og -vilje. Kort sagt handler det om evnen til å tenke nye tanker, fantasi til å forestille seg det utenkelige og nysgjerrighet til å finne de nye løsningene.

Vi vil følge godt med på om årets generalforsamlinger har forstått alvoret. I handlingens tiår er det ingen vei tilbake. Styreromsrevolusjonen blir uunngåelig, også for NHOs medlemmer. E24.

TIPS for god ESG rapportering

Kommunikasjon knyttet til denne typen verdiskaping bør ikke være en årlig øvelse, men en kontinuerlig dialog mellom virksomhetene og interessentene, skriver Deloitte til E24.

Deloitte gir TIPS for god ESG rapportering

  • Få utarbeidet modenhets- og gapanalyser som kan sette en retning for ESG-arbeidet og rapporteringen.
  • Utarbeid interessent- og vesentlighetsanalyser som knyttes mot virksomhetens strategiske mål og hva som skaper verdier for interessentene
  • Få bistand med utarbeidelsen av rapporten. Dette er nyttig både når man ikke følger en spesifikk standard, men etterlever konkrete anbefalinger slik som GRI og TCFD, og når man ønsker å implementere mer prinsipielle rammeverk som integrert rapportering.

Dette er leserinnlegg og meninger i innleggene står for forfatterens regning.

Kostnadsfri presentasjon om miljødokumentasjon

Det finnes omkring 460 bærekraftsertifiseringer for virksomheter, prosjekter og produkter med mer eller mindre grad av troverdighet. Mange blir usikre på hvilken sertifisering som passer den unike virksomhet. Er du usikker på hvilken sertifisering som passer deres unike virksomhet, holder vi gjerne en kort introduksjon til ulik miljødokumentasjon kostnadsfritt.

Vi har kompetanse og gode referanser som miljøledelsekonsulent og innsikt i miljødokumentasjon for prosjekt, produkt, tjeneste og organisasjon etter internasjonale standarder.

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår i tillegg med riktig kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide.

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

Kategori-innlegg

Top