Ombruk – den nye standarden i eiendomsprosjekter?

Møllendal i Bergen er under utvikling med boliger, byrom og kunsthøgskole. Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med vektlegging av barnefamilier og delekultur. Nå vil Bergen Næringsråd videreutvikle pilotprosjektet med utbyggingspotensial på ca 35000 kvadratmeter BRA som kan gi 375 boenheter og 2000-10000 kvadratmeter næringsareal(BRA).

Bergen Næringsråd og Proptech Innovation vil sette ombruk og gjenbruk i bygg, anlegg og eiendomsnæringen ettertrykkelig på agendaen. Målet er at ombruk blir den nye standarden innen 2030.

EU-Incentiver og fremoverlent arbeid fra ildsjeler har medført at enkelte innovative prosjekter er gjennomført, men en del gjenstår for at målet er nådd. Ambisjonen til Bergen kommune er å bli like gode eller gjerne bedre enn Oslo med ombruksprosjekter i nærmeste framtid.

Nå avdekker Bergen Næringsråd behov, barrierer og erfaringer fra innovative ombruksprosjekter.

Webinaret deres ombruk – den nye standarden hadde fullpakket program i mai 2021 og her er et kort resume:

Suksesskriterier fra innovative ombruksprosjekter

Futurebuilt er forbildeprosjekter i Oslo og omegn finansiert av kommunene. Erfaringene fra innovative ombruksprosjekt viser bestemte suksesskriterier.

  • «Gjør så lite som mulig» for miljøbasert beslutning om rehabilitering eller riving. KA13 prosjektet viser 90% besparelser av klimagasser og ressurser ved å beholde det som er i bygget og ombruk av materialer fra andre nærliggende bygg.
  • Ressursanalyser er vesentlig fra tidlig fase for timing av leveransen, lagring av materialene  og logistikk
  • Ombruk av materialer kan være fra eksisterende bygg eller fra donorbygg. Betong har stort klimagassutslipp i produksjon og er dermed det viktigste materiale å vise næringen at er mulig å ombruke. Hulldekker levert fra Regjeringskvartalet til KA13 er ett eksempel på en god løsning.
  • Ombrukbarhet – tekniske analyser for funksjonskrav og dokumentasjon planlegges fra tidlig fase

Les også. Trafikklys for ombruk av materialer. Futurebuilt.

KA13KA23 , Oksenøya Senter og Skur38 eksempler på Futurebuilt ombruksprosjekter som er ferdigstilt eller er igangsatt.

Erfaringer fra KA13 prosjektet

KA13 bygget – Kristians Augustsgate 13 i Oslo er et innovativt ombruksprosjekt. Sterk vilje til gjennomføring fra innovative byggeier Entra og gode samarbeidspartnere, som Statsbygg med Nytt Regjeringskvarta, var avgjørende for gjennomføringen. Deres erfaringer fra KA13 finner du her.
Barrierene var dokumentasjonskrav, teknisk kontroll av materialene samt å finne materialer med riktige mål og kvaliteter som passet i eksisterende bygg til rett tid med god lagringsplass i mellomtiden.
Behov til neste ombruksprosjekt er tørt lager, logistikk og enklere dokumentasjonskrav. Flere ombruksentreprenører vil gjøre det enklere å gjennomføre flere prosjekter samtidig.

Problem løsere

Resirquel har lang erfaring fra ombruk av byggematerialer. De er rådgivere for ombruksprosjekter og har hatt ulike lokasjoner for lagerplass og logistikk. I dag registreres materialer manuelt Finn.no. Lokasjoner og mellomlagring lokalt er en utfordring. Resirquel anbefaler følgende steg for vellykket prosess: Mulighetsstude – Målsetting- Prosess og logistikk – Kvalitetskontroll – Framtidig ombruk.

Basert på erfaringer fra ombruksprosjekter ble Ressurssentralen for materialer til ombruk etablert i Oslo.

Norsk Riving AS er et entreprenørselskap som har arbeidet en årrekke med ombruk. De innehar prosjektlederkompetanse for skånsom riving og ombruk av byggematerialer. Erfaringen viser et stort volum av materialer fra rivningsprosjekter og at prosessen for byggeiere er mer enn betalingsevnen. Fordelen med ombrukte materialer er at det blir mindre produksjon og avfall, men utfordringene er dermed at materialprodusenter må finne nye forretningsmodeller som for eksempel utleie av materialer. Bærekraftig leie og forvaltning av bygg krever særskilt kunnskap som mange leietakere ikke innehar i dag.

Multiconsult kartlegger og planlegger ombruk for Nygårdsgaten 5 til Universitetet i Bergen i en samspillsfase. I samarbeid med Resiquel kartlegger de behovet for et mottaksapparat for ombruk. Teknisk utstyr må demonteres og mellomlagres for mulig gjenbruk i andre bygg. Miljøgevinsten i det store regnestykket er en vesentlig beregning som må utføres slik at materialer ikke må skiftes ut etter kort tid. For forvaltning, drift og vedlikehold er det ofte mangelfull dokumentasjon for materialer og teknisk utstyr.

Bymiljøetaten i Bergen kommune vil videreutvikle pilotprosjektet i Grønneviken. Klima og miljøplanene er målrettede med rapporter som viser frem barrierer og deler kunnskap. Arbeidet viser stort potensial for digitale plattformer for å øke kompetansen i prosjektene. Holdningsendring til at ombruk er viktig for å nå FNs bærekraftsmål er nødvendig og da kan offentlige aktører være i front med sterk bestillerkraft.

Loopfront er digital forretningsstøtte for sirkulærøkonomi satt i system. Plattformen gjør det enkelt å gi materialene et nytt liv! Den tar seg av hele prosessen: Fra kartlegging og dokumentering, til samhandling, logistikk og rapportering. Målet er å redusere globalt materialavfall, og stoppe utvinning av stadig nye naturressurser.

Rehub er en digital ombrukstjeneste utviklet av Rambøll. Visjonen er at ombruk er det naturlige valget i prosjekter. De samler tilbud og etterspørsel i ombruksuniverset med informasjon over lover og regler, kontakt informasjon til kompetanse, ansvarsfordeling samt en søkefunksjon for å finne tilgjengelige ombruksmaterialer i en åpen gratis løsning. De viser tilbud av logistikk, lagring og tekniske tester.

Madaster vil øke skalerbarheten for materialverdier i materialbanker. For å løse floken er det behov for enhetlige standarder internasjonalt i elektronisk format. Norge kan være i front for å designe digitale materialbanker som gir materialene fremtidig verdi. Systemet må samkjøre med ti andre digitale databaser som eksempel BIM og råvarebørsen for finansiell informasjon og produktinformasjon. Systemet skal være enkelt å bruke og åpent for alle aktører for å forhindre lock-in.

Les om Ny ombruksveileder fra DiBK

Les om Circular buildings and Materialbanks in Amsterdam

Bergen kommune er klare for å teste sirkulære prosjekter. Kontakt Anna Silje Oanæs Andersen i BOB, BBL.

KONTAKT GREENBUILT

  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og på vårt Nyhetsbrev.
  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]