Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse

Foto: Kebony er valgt til Sydskogen skole som er Svanemerket.

Byggebransjen er i rask endring. Stadig flere utbyggere vil ta klima, natur og helse på alvor og miljømerke sine byggeprosjekter. Inneklima og miljøeffekter er betydelige i miljømerkede bygg, som ikke er dyrere enn ordinære byggeprosjekt, viser store aktører som nå satser på Svanemerket bygging.
Om Svanemerking av bygg: krav, prosess og kostnader

Svanemerket prosjekt er rimeligere enn ordinære TEK17 prosjekt viser Asker kommune med prosjektet Torvbråten skole på Svanemerket sitt webinar. Peab og JM vil Svanemerke alle sine byggeprosjekter for å oppnå sine miljøambisjoner. Statsbygg stiller miljøkrav i alle sine store og små prosjekter for å oppnå Norges bærekraftsmål. Helsen blir bedre i miljømerket skole viser studier fra Sverige. Miljømerkede produkter er ikke dyrere, bekrefter bærekraftansvarlig i Maxbo.

Kravene og kostnader i Svanemerket bygging

Prosjekter som kan Svanemerkes i dag er nybygg, renovasjon, leiligheter, småhus, barnehager og skoler før kontorbygg blir lansert i 2022, sier Ingerid Zeiner fra Miljømerking.

Hovedtemaene i Svanemerket bygg er ressurseffektivitet, energi, avfall, transport og innemiljø hvor utbygger har obligatoriske krav og mer fleksible poengkrav, forklarer Zeiner. Det er ikke satt en fast grense for klimagassutslipp, men det blir indirekte gjennomført ved krav til energieffektivisering av byggene samt materialene, forklarer Zeiner.

Samtidig blir inneklima dokumentert bedre når Svanen stiller særskilt strenge krav til avgassing til inneklima med sine kontrollfunksjoner. Det er strengere krav til kjemikalier i Svanemerket bygg enn i Breeam sertifiserte bygg, hevder Zeiner.

Kostnadene for miljømerket bygging er kr 100.000 søknadsavgift for lisensinnehaver, lisensavgift samt timekostnader, viser Zeiner.

Torvbråten skole, som er Svanemerket, sparte ressurser totalt viser miljørådgiver i Asker kommune, Jonas Vevatne. Torvbråten skole på 6712 BRA kostet ca kr 420.000 i avgifter men høstet gevinst fra avfallsreduksjon og prefabrikkerte løsninger som gikk raskt å ferdigstille. Prosjektet fikk bedre økonomisk sluttresultat enn tilsvarende prosjekt uten miljømerking. God tverrfaglig prosess og planlegging sørget for gode løsninger, forklarer Vevatne.

I tillegg til gode energieffektive løsninger er materialer et vesentlig tema fordi materialer står for ca. 23% av globale klimagassutslipp, viser han. Fuktproblemer unngås og varigheten øker ved at mye ferdigbygges under tak. Prefabrikasjon gir en raskere montasje og mer presis utførelse med mindre bygningsmessige hjelpearbeider. Og det betyr mindre bruk av fuge- og tettemasser og annen petrokjemi som kjemisk innfesting og tetting. Det gir mer effektiv bygging og mindre svinn/avfall.

Miljødokumentasjon har gått fra å være et «måtte ha» til et verdipapir i dag.

Miljødokumentasjon har gått fra å være et «måtte ha» til et verdipapir i dag, forteller han. Torvbråten skole har brukt OneclickLCA og DFØ beregningsverktøy i samarbeid med rådgivere i Asplan Viak som viser ca 35% reduksjon av klimagasser i bygget etter bedre materialvalg dokumentert med EPD’er.  Massivtre er i tillegg transportert med tog fra Østerrike for å spare klimagassutslipp. Totalt er det 60% klimagassreduksjon sammenlignet med vanlige TEK17-bygg. 4044 tonn Co2 besparelser tilsvarer 76 flyreiser tur-retur Oslo-Heathrow med fulle fly. Miljømerket bygg krever mer involvering fra byggeier som sparer kostnader totalt og får et varig, sunt bygg, hevder Vevatne.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Akersgata Oslo, painted with Keim Silikate Paint in 1895
Annonsørinnhold. Dette bygget i Oslo ble sist malt med verdenspatenterte Keim i 1896. Feil overflatebehandling gir farlige fasader hevder malermester. Klikk her for 5 tips til riktig vedlikehold.
Svanemerket byggeprosesser

Marit Vassmyr er miljøsjef i Peab Eiendomsutviklingsom har svært høye ambisjoner og tydelige mål for helse-, miljø- og klimatiltak. Første tiltak er å Svanemerke alle boligene. Peab bygger blant annet Sandefjord Hageby og har flere prosjekter på gang i Norge som skal miljømerkes. Det er foreløpig usikkert om forbrukere vil etterspørre Svanemerket bolig og vet hva det innebærer. Men vi har valgt Svanemerking for alle boligprosjektene slik at vi oppfyller våre ambisiøse mål for klimanøytralitet, natur og helse, sier Vassmyr.

Arbeidsmetoden til Svanemerket gjør at det blir mer effektive prosesser fra tidlig fase hvor informasjon når ut til alle i prosjektet og med krav som passer til Peab sitt kvalitetssystem (red.anm. ISO9001 og ISO14001). Prosjektene erfarer at innkjøp er mye enklere med tydelige dokumentasjonskrav, men at det er tidkrevende å tolke kravene og finne produkter. Nå vil Peab gjøre det enklere for nye prosjekter ved å dele erfaringer internt og eksternt, sier Vassmyr.

Stiller miljøkrav i anskaffelser

Statsbygg har høye miljøambisjoner i sine store og små prosjekt for å dokumentere Norge sine bærekraftmål, sier Kristine Kolshus som er miljørådgiver hos Statsbygg. Vi stiller ofte bestemte klimakrav eller spesifikke miljøkrav med verifisert dokumentasjon av tredje part som har kontrollert innholdet i dokumentasjon. Vi krever dokumentasjon som Environmental Product Declaration (EPD), som viser klimagassutslipp, eller sertifiseringer som Svanen, Blaue Engel, Basta, Emicode eller M1. FSC og PEFC er for sertifisert bærekraftig skogdrift. I tillegg har vi absolutte krav som nulltoleranse for regnskogtømmer fordi sertifiseringen ikke alltid er en garanti for bærekraftig skogdrift og regnskogen nå ser ut for å bidra til klimaendringer. Statsbygg erfarer at det finnes svært mange ulike sertifiseringer med ulike grad av troverdighet og de måtte leie inn en ekspert for å vurdere hvilke sertifiseringer de kunne kreve.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxbo vil tydelig vise hvilke produkter som har miljødokumentasjon i bestillinger og på faktura. Miljømerkede produkter er ikke dyrere enn andre produkter, hevder Heidi Lyngstad som er bærekraftsjef i Løvenstad.

Les Bedre innemiljø i miljømerkede skoler.Svensk studie

Les om Miljømerking svært attraktivt for leietakere. EU-rapport om bærekraftige eiedomsinvesteringer.

Les om TEK17 bør velge miljøkrav 

Les om Avfallsreduksjon har større effekt enn gjenbruk i byggeprosjekter. DiBK og SØA.

Les Hvordan komme i gang med bærekraft arbeidet.

KONTAKT GREENBUILT

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår med riktig miljø- kommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen slik at miljøtiltakene blir valgt i tide. Vil du dele kunnskap og synliggjøre ditt miljøarbeid i våre kanaler (SEO, innhold, digitale kanaler) hører vi gjerne fra deg.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]