Smultringøkonomi for bærekraftig utvikling på Grønlikaia i Oslo

Illustrasjon Grønlikaia i Oslo Rodeo Arkitekter

Den banebrytende smultringøkonomien til Kate Raworths er utgangspunktet når Hav Eiendom skal realisere utbyggingen av Grønlikaia i Oslo. Det skriver Hav Eiendom i en pressemelding 29.04.2021.

Grønlikaia er det siste store området som gjenstår å utvikle i Bjørvika. Her får Oslo enda en kilometer promenade langs sjøen og store friområder, til glede for alle. Bebyggelsen vil bestå av næringsbygg og store boligkvartaler som er tydelig preget av de grønne og sjønære omgivelsene.

Flere tjenester med færre ressurser

– Byen kan med fordel vokse, men det må være den «riktige» formen for vekst – en vekst som gagner hele byens befolkning. Menneskers behov for boliger, arbeid, varer og tjenester må møtes med en sirkulær økonomisk tankegang ved å tilby flere tjenester med færre ressurser, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winswold.

Byutvikling innenfor jordens tålevene

Kate Raworths teori om «doughnut economics» ble lansert i 2012. Den tar utgangspunkt i at vi må møte menneskers behov innenfor jordens tåleevne. Den innerste sirkelen i smultringen illustrerer menneskers sosiale fundament, mens den ytre illustrerer jordens tåleevne. Det er i selve smultringen vi ønsker å være – det trygge og rettferdige rommet for planeten og menneskene som bor her.

The Doughnut of social and planetary boundaries (2017)

The doughnut model by Kate Raworth

– Vi som byplanleggere, byggherrer og eiendomseiere har en enorm innvirkning hvordan dette målet kan nås på en god måte og samtidig sikre en felles god fremtid. Smultringmodellen gir oss et rammeverk, verktøy og begrepsapparat for å diskutere sammensatte problemstillinger fortsetter hun.

Ser til Oslo

Flere land, byer og tettsteder bruker nå smultringøkonomi i planlegging og videreutvikling av byer og nabolag. Hos oss har prosjektet fått navnet DEIG – Doughnut Economics In Grønlikaia.

– Hvis vi får til det vi ønsker, skal utviklingen på Grønlikaia bidra til trivsel og velvære for Oslos befolkning, uten å forringe forholdene for mennesker andre steder i verden eller at det går utover klodens tåleevne, sier Winswold.

Les mer om utviklingen av Grønlikaia hos Hav Eiendom her

Prosjektbeskrivelse Futurebuilt

Grønlikaia ligger mellom den grønne Ekebergskråningen og fjorden. Området strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn og ned til havneområdet. Området har Bjørvikas største gjenværende utviklingspotensial og kan romme byggevolumer tilsvarende det dobbelte av Sørengautstikkeren.

I enden av Grønlikaia mot sør planlegges et friområde. Området er 20-30 dekar stort og vil tilrettelegges for aktiviteter både til lands og til vanns.

For å sikre at flest mulige grupper med ulike interesser skal kunne benytte området, har Hav Eiendom lagt store ressurser i en tidligfase medvirkningsprosess. Medvirkningsprosessen som Hav Eiendom gjennomfører, gir bydeler, ulike befolkningsgrupper, interessegrupper og eksperter møteplasser for å komme med innspill som dekker deres behov i utviklingen av området.

Arbeidet skal forhåpentligvis sette standard som eksempel på hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå, og bidra til å sette ny standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag.

Teamet som Hav Eiendom har med seg, består foreløpig av samarbeidspartner Rodeo Arkitekter sammen med  Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory og Erichsen & Horgen. Prosjektet legger opp til et tett samarbeid med kommunale etater, fagmiljøer, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og initiativer.

Prosjektopplysninger

Grønlikaia er et kandidatprosjekt i FutureBuilt. Det vil si at prosjektet ikke ennå er formelt vedtatt som forbildeprosjekt, men at det er utabreidet en intensjonsavtale mellom Hav Eiendom og FutureBuilt. Prosjektet samarbeider også med Grønn Byggallianse for Breeam-Nor sertifisering og har fått tilsagn om støtte fra Enova.

Prosjekttype: Nybygg/Tilbygg, By-Stedsutvikling

Funksjon/Bygningstype: Område, Bolig, Næring, Infrastruktur

Nå prosjekter i tide

Riktig miljøkommunikasjon til tidligfase aktørene i byggenæringen bidrar til at miljøtiltakene blir valgt i tide.

Greenbuilt kommuniserer direkte og digitalt med arkitekter, rådgivere og byggherrer for å dekke deres behov.

Greenbuilt bistår gjerne i prosessen for miljøsertifisering av bedrift eller produkt og har gode referanser som miljøkonsulent for ISO14001 og Miljøfyrtårn sertifisering.

Les om EU tar bærekraftig grep til styrerommene

Les om hvordan komme i gang med bærekraft prosessen

KONTAKT GREENBUILT

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]