GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Urban klimainnovasjon i EU, Oslo og megabyer i verden

Illustrasjon: Innovativ Smultringøkonomi på Grønlikaia i Oslo. Foto: Rodeo Arkitekter

Norge skal slutte med klimagassutslipp i løpet av 30 år. Oslo skal gjøre det på 10. Det krever innovasjon herfra til månen og tilbake. Men hvordan skal vi gå fram? Hvordan rigge oss for radikal innovasjon i byutvikling og arkitektur, mobilitet og ressursforvaltning? Futurebuilt har spurt noen eksperter om råd. Og deler raust på webinar 19.mai 2021.

FutureBuilt har jobbet med u-strukturerte innovasjonsprosesser i byutvikling og arkitektur i 10 år etter en ganske enkel oppskrift: Forbildeprosjekter med ambisjon om nullutslipp. For å komme dit må det tenkes utenfor boksen – klimainnovasjon i praksis.

100 klimanøytrale byer i EU innen 2030

EU jobber egentlig på samme måte. Gjennom ett av sine mission boards, lanseres snart programmet «100 Climate neutral cities by 2030». Målet er å pushe sårt tiltrengt by-innovasjon gjennom hårete mål.

C40 gjør det også, gjennom bl.a. å gi Oslo innovatørby-status i sitt globale nettverk av megabyer. Oslo sikter jo mot null i 2030, og innoverer allerede bredt gjennom ulike strategier som innovasjonsdistrikter og innovative anskaffelser.

Strukturerte innovasjonsprosesser

Fra motsatt side tilbyr kompetansemiljøene mer strukturerte innovasjonsprosesser med ulike navn, som radikal innovasjon, designdrevet innovasjon, strategisk innovasjon, forskningsdrevet innovasjon og nytt BREEAM NOR 21 som skal utløse et skred av innovasjon.

Og så har vi virkemiddelapparatet i Norge; Innovasjon Norge, Enova og Norges forskningsråd, som både tilbyr innovasjons-kompetanse og cash.

Innovasjonspolitikk i EU

Maria Vassilakou er rådgiver for bytransforamsjon og tidligere Viseborgermester i Wien. Hun ser vekst-lederskap som en mulighet for transformasjon i EU Green Deal .Visjonen tilsier at Europa skal være det første klima-nøytrale kontinentet med hårete mål innen 2030 og 2050.

Byer okkuperer i dag 2% av planetens landmasser, men forbruker 65% av verdens energi og står for mer enn 70% av globale klimagassutslipp.

Nå er det handling som gjelder etter at visjonen om 100 klimanøytrale byer i EU innen 2030 er på plass. – Det blir som å sende mennesker til månen nok en gang. Handlingsplaner med interessent involvering for holistisk gjennomføring er i gang for fase en som skal være ferdigstilt i 2022. Evalueringer og målinger for kvalitet og omfang gjennomføres etter fase en og to i 2025. Deretter skaleres beste løsninger til alle 100 byer i raskest mulig tempo.

Samarbeid med byene over landegrensene som for eksempel Wien, Gent, Helsinki, København og Oslo er viktige prioriteringer samtidig med involvering av lokale interesser som befolkningen, næringslivet og myndighetene.

Samfunnsøkonomiske kostnader idag som skal forbedres er høye boligkostnader, investeringsbehov til infrastruktur, midlertidige ansettelser, sosialt samvær, integrering, forurensning, inflasjon og motstanden mot grønn vekst.

Handlingsplanen gjelder for sunn jord og mat, sunt hav, sjøer og vann, kreft, klimanøytrale og smarte byer og klimatilpasning inkludert sosial transformasjon. Sirkulærøkonomi, transport, bygninger og energibruk er områdene som har størst potensial for klimagassreduksjon i direkte forbruk.

En ny modell for bystyring er basert på tre prinsipper:

  • En helhetlig tilnærming som fremmer innovasjon og distribusjon
  • En matrise med integrert styring på flere nivåer
  • Et dypt og kontinuerlig samarbeid mellom alle interessenter

En ny rolle for borgere i deres forskjellige roller som politiske aktører, brukere, produsenter, forbrukere eller eiere av bygninger og transportmidler. Minst 1 % av støtten fra EU til byer bør brukes til å støtte borgere for gjennomføringen av klimatiltak.

En klimabykontrakt som en ny leveringsmekanisme er signert av ordføreren, av den regionale og nasjonale regjeringen og av Kommisjonen.

En ny integrert form for finansiering: Utlån til klimabyer, opptil 10 % av MMF-ene som skal utstyres mot målet med oppdraget, struktur- og investeringsfondene, EIB, » og grønn budsjettering. Estimert investeringer for å dekarbonisere 100 europeiske byer innen 2030 vil være 121 milliarder euro.

Virkemidlene som EU, regioner og byer skal benytte i «Green Deal» er finansielle instrumenter, innkjøp, forskning og utvikling, data-ledelse, tverrsektoriell ledelse og beboer involvering.

For å overvåke fremdriften vil det bli målt på reduksjon og forskyvning av alle klimagassutslipp, kvantitativ og kvalitative indikatorer.

Når test prosjektene er utformet innen 2025 vil prosjekter oppskaleres og implementeres i de gjenstående byene i Europa.

Se video og presentasjonen på Futurebuilt sin side.

maria.vassilakou@vienna-solutions.com.

C40 – Oslo som innovatørby

Gaute Hagerup er daglig leder av C40 Oslo, ved C40 Cities som er verdens største klimanettverk i 40 megabyer i verden. Oppdraget til C40 byene er å halvere utslipp, skape 50 millioner jobber og redusere luftforurensning i byene med 30% innen 2030.

Oslo har fått status som innovatørby i C40 fordi bystyret har vist tydelig lederskap på miljø- og klimaområdet.

Å spre banebrytene klimabudskap og skalere opp løsningene som finnes er del av oppgavene til Oslo som innovatør i nettverket.

Konkrete mål og handlingsplaner skal implementeres og kopieres i høyt tempo mellom de ulike byene.

Hovinbyen, Karbon-fangst-og-lagring (CCS) på Klemtsrud avfallsstasjon, reduksjon av materialforbruk, fossilfrie infrastruktur prosjekter på land og i Oslo Havn med elektriske anleggsmaskiner og ferjer er noen av de innovative prosjektene som allerede er godt i gang i Oslo.

Virkemidler som benyttes er innkjøpsmakten til myndighetene med forskning for nye bærekraftige løsninger.

Se hele presentasjonen på YouTube her (13 minutter).

Den sjette bølgen – ressursproduktivitet

Per Espen Stoknes er førsteamanuensis Institutt for rettsvitenskap og styring, BI. Radikale innovasjoner som vil snu opp ned på verden kan skje innen 2030 med den sjette bølgen for ressursproduktivitet. Den femte bølgen var med IKT, internett og biotech fra 80-tallet og den første mekaniseringen på 1700-tallet.

Radikale innovasjoner er holistisk tenkning som vil kombinere komponenter på en ny måte og eliminerer problem eller endrer reglene. Ressursproduksjons forbruks-avfallssystemene endres for å oppnå flere fordeler for mennesker og natur.

Inkrementelle innovasjoner er lineært tankesett med litt forbedring her og der, som kutter kostnader med tenkning utenfor boksen, men innenfor de samme regler.

Diffusjon fra tidligere bølger tok mange tiår, men etter internett bølgen synes endringene å skje raskere. Men det er usikkert om markedspenetreringen skjer raskt nok fra etterspørselssiden for at vi unngår klimakriser og naturkriser.  Riktig ledelse i virksomheter og hos myndigheter med sterk vilje til endring og god kunnskap er essensielt for å nå målene i tide.

Human history becomes more and more a race between education and catastrophe. H. G. Wells, Outline of History (1920)

Innovative prosjekter i Oslo

Artikkelen fortsetter etter foto og annonsen.

Kilden plusshusbarnehage Link Arkitektur

Steni fasadeplater har anerkjent miljødokumentasjon og blir valgt til plusshus og powerhouse. Foto: Link Arkitektur.

Designdrevet innovasjon fra DOGA, Stratetisk innovasjon fra ÆRA, forskningsdrevet innovasjon fra FME ZEN, verktøy for klimainnovasjon fra Grønn Byggallianse er foregangseksempler på urban innovasjon i Oslo.

Innovative prosesser og prosjekter i Oslo med Fyrstikkbakken 44, Kristian Augustsgate 13, Gullhaug Torg og Bioøkonomiordningene er presentert i Youtube-opptak og powerpoint presentasjoner her.

Les om EU tar bærekraftig grep til styrerommene

Les om hvordan komme i gang med bærekraft prosessen i virksomheter

KONTAKT GREENBUILT

Nå frem i tidlig fase. Vi bistår med riktig miljøkommunikasjon til tidligfase aktørene slik at miljøtiltak blir valgt i tide.

Bli miljøsertifisert virksomhet. Vi bistår gjerne i prosessen og har gode referanser som miljøkonsulent for ISO14001 og Miljøfyrtårn sertifisering.

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • For publisering av din anerkjente miljøløsning fra kr 0,-.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, på Facebook, Instagram, Twitter og på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]