Kilden barnehage med naturbasert overvannshåndtering og 50% reduserte klimagassutslipp i byggets livsløp. Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent bygg.

Kilden barnehage på Årvoll i Oslo tilfredsstiller Futurebuilts krav til plusshus og Breeam Excellent nivå. Kilden har innovative løsninger for klimagassreduksjon og klimatilpasning med overvannshåndtering.

Hovedgrep og tomten

Tomten for barnehagen ligger i en skålform i terrenget skjermet for vær og vind. Bygningsvolumenes utforming og plassering på tomta tar utgangspunkt i områdets bygningsstruktur. Bygningens ytterflater formes som en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet. Små vindusglugger skaper kontakt mellom inne og ute, og integreres i kledningens geometri, slik at et rolig uttrykk ivaretas. Målsettingen har vært å skape et barnehagebygg der arkitektur, miljøambisjoner og den helhetlige funksjonaliteten er premisser for løsningen helt fra første skisse. Link Arkitektur.

Uteområdet til Kilden barnehage i Oslo
Et gjerde forhindrer unødig tråkk i regnbedet med stedegne planter og dyrkningsarena. Foto: Vikki Johansen

Svake koller i terrenget forsterkes ved å gjenbruke betongmasser fra eksisterende bygg.  Gras og tresorter skal tåle tråkk og slitasje, samtidig som vegetasjonen tilfører noe vakkert gjennom alle årstider. Kollene er tilsådd med gras og det er valgt stedegne planter. Mikroklimaet forbedres ved at gras, busker og trær tilfører luften fuktighet, plantene binder svevestøv til bladverket og fanger opp CO2. Vannet fordrøyes lokalt, og det er lagd forsenkninger som muliggjør lek med regnvann. Landskapsarkitektur.

Link Arkitektur sin erfaring

Kilden barnehage har en kapasitet på 216 plasser, og oppfyller høye ambisjoner innenfor energi og miljø. LINK arbeidet i tett tverrfaglig samspill med energi- og miljørådgivere, for å oppnå målet om et energieffektivt bygg. Vår visjon er at arkitektur og miljø ikke representerer motstridende interesser, men går hånd i hånd for å skape en helhetlig løsning.

Barnehagen er bygget som plusshus i henhold til Futurebuilts definisjon: bygget må produsere overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år. Med hensyn til klimagassregnskap har utslipp fra transport, energi og materialbruk blitt redusert med minst 50% i forhold til referansebygg.

Steni har levert fasadeplater til Kilden Barnehage med høye miljøkrav til materialene. Annonse. – Fordi fasadeplatene fra Steni leveres med valgmuligheter i forhold til glansgrader, kunne vi i tillegg til fargepaletten bruke variasjon i vær og lys til å gi fasaden et varierende uttrykk gjennom døgnet. Dette gir fasaden et eget spill, som vi planlegger å utnytte også på fremtidige prosjekter.  LINK ARKITEKTUR​

Entreprenøren sin erfaring

“Det er selvfølgelig morsomt å bli nominert og være med i konkurransen om årets bygg 2018. Allerede i anbudsfasen så vi at dette prosjektet utartet seg som et prosjekt med et arkitektonisk uttrykk, materialbruk og energiløsninger som gjorde dette prosjektet meget spennende og unikt. Når vi ser kvaliteten på sluttproduktet kan jeg ikke annet enn skryte av det arbeidet underentreprenørene har utført. Etter min mening har sluttproduktet blitt fantastisk bra, noe nominasjonen bekrefter, forteller Prosjektleder Martin Stuge Bånerud i Varden Entreprenør”.

Korte fakta Kilden Barnehage

Sted: Årvoll, Oslo Prosjekttype: Barnehage, plusshus – Futurebuilt standard Miljøsertifisert: Breeam-Nor Excellent Bruttoareal: Cirka 2432 kvadratmeter Kontraktssum: 76 mill. kroner eks. mva. Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Prosjektledelse: Metier OEC Totalentreprenør: Varden Entreprenør Arkitekt: Link Arkitektur Landskapsarkitekt: Link Landskap Rådgivere: RIBr, RIAku, RIVA, RI Vei, RIB: Multiconsult l RIV: Erichsen & Horgen l RIB Betong: Spenncon l RIB Trekonstruksjoner: Splitkon

Les Naturen viser vei til klimatilpasning, overvannshåndtering og herlighetsverdier i byen.

KONTAKT GREENBUILT

Nå frem fra tidlig fase. Vi bistår med riktig miljøkommunikasjon til tidligfase aktørene slik at miljøtiltak blir valgt i tide.

Bli miljøsertifisert virksomhet. Vi bistår gjerne i prosessen og har gode referanser som miljøkonsulent for ISO14001 og Miljøfyrtårn sertifisering.

  • Miljøsertifisering konsulent tjeneste. Vi tilbyr Zoom, Teams eller Skype møter etter behov.
  • Publisering av din anerkjente miljøløsning i vår nedtrekksmeny og artikler til byggherrer og rådgivere i byggenæringen.
  • Siste nytt om prosjekter og produkter for sunt inneklima og miljø viser vi her, i sosiale medier og på vårt Nyhetsbrev.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]