GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Må du være grønn for å penger med EU-Taksonomi?

Foto: Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse.

EU har bestemt seg for å drive det grønne skiftet i verden med regler som skal sørge for å finansiere det de vil ha. Finans Norge har ansvar for oppfølging av regelverket i Norge og store selskap øker bærekraft ambisjonene, viste de på Arendalsuka 2021. Det gir store konsekvenser for næringslivet generelt.

De nye reglene med EU-Taksonomi gjør at finansnæringen ikke kan finansiere hva som helst. Nå gjelder det å være en grønn bedrift, ifølge Finans Norge.

Storebrand og DNB presenterte sine mål og handlingsplaner for grønn utvikling.

Storebrand gir økte risikopåslag

Storebrand har 1000 milliarder kroner til forvaltning i sin portefølje og har jobbet med bærekraft i en årrekke før taksonomiens inntreden, sier administrerende direktør Odd Arild Grefstad.

EU har bestemt seg for å drive det grønne skiftet i verden med regler som sørger for å finansiere det de vil ha. I henhold til Parisavtalen må verden redusere klimagassutslipp med 8% hvert år noe ingen land har oppnådd frem til nå. Vi har det dermed svært travelt med nødvendig omstilling.

Prising av risiko og stranded assets for framtiden er naturligvis en integrert del av vårt forsikringsselskap og investeringsporteføljer, fortsetter Grefstad.

Med taksonomien blir noe i vår portefølje stranded assets og noen blir vinnere. Summen av risiko er ikke endret for oss, men noen kunder vil få økte risikopåslag. Kjernen i taksonomien er ikke bare å investere i bærekraftige virksomheter, men også gjøre vurderinger om andre vil kjøpe av selskapet. Storebrand har en ambisjon om å fange opp brune investeringer og de som investerer for å bli grønne i risikovurderingene.

I Norge vil det bli vurdert en lov som harmonerer med taksonomien i løpet av høsten 2021. Loven kommer et år før Norge begynner med rapporteringskrav. Det vil ta noe lenger tid før kravene er inne i forvaltningen.

-Norske virksomheter må ikke sitte å vente av den grunn. De må være investerbare for både norske og utenlandske investorer, sier Grefstad.

Transparens er helt avgjørende for å være konkurranse dyktige. Alle norske virksomheter må sette seg bærekraftsmål og lage planer for hva som skal til for at de oppfyller målet. Måloppnåelsen må rapporteres og tilgjengeliggjøres, hevder Grefstad.

DNB gir dyrere lån til brune bedrifter

DNB vil være den største rådgiver for næringslivet med 55 milliarder kroner i finansiering, sier Kjerstin Braathen. Hun er konsernsjef for DNB.

Problemstillingen med taksonomien og profitt til aksjonærene til et børsnotert selskap løser DNB med at lånekrav fra taksonomien blir en integrert del av virksomheten.

Selskapets ambisjoner er å strukturere billigere kapital til de som når målene. Det gir ekstra kostnader til de som ikke er grønne. Finansiering blir vanskeligere tilgjengelig i ytterste konsekvens. De som ikke henger med, tjener ikke penger over tid, sier Braathen.

Les
Miljødokumentasjon for å være med videre.PwC.

Miljøledelsessystemer for virksomheter

Miljøledelsessystemer hjelper virksomhetene å kartlegge og forbedre miljøpåvirkningen på en systematisk og oversiktlig måte. Sertifiserte systemer kontrolleres av en uavhengig part og utvikles over tid i henhold til rapporteringskravene.

KONTAKT GREENBUILT

Miljøledelsekonsulent. Det finnes over 460 sertifiseringer i dag med ulik grad av troverdighet. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og har gode referanser som miljøledelskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljøsertifisering kan du få konkurransefortrinn med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]