STAR verktøy fra IUNC for naturbevaring og -restaurering i eiendomsutvikling

Kilden barnehage i Oslo er Breeam Excellent sertifisert og et Futurebuilt prosjekt med klmagassreduksjon og klimatilpasning med naturbasert, lokal overvannshåndtering og dyrkningsarenaer. Foto og tekst: Vikki Johansen

International Union for Conservation of Nature (IUNC) har utviklet et vitenskapsbasert verktøy for å ivareta vårt livsviktige naturmangfold: The Species Threat Abatement and Restoration (STAR)

Hvem kan STAR verktøyet brukes av

STAR -målingen dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder av bedrifter, regjeringer, sivilsamfunn og andre aktører mot globale mål for å stoppe utryddelser.

Hvorfor naturbevaring og -restaurering

Naturmangfoldet i finurlig sammensatte økosystemer sørger for ren mat, rent vann, ren luft, karbonopptak, overvannshåndtering, medisiner og forhindrer pandemier.

«…– Helsen til økosystemer som vi og alle andre arter er avhengige av, forverres raskere enn noen gang. Vi eroderer selve grunnlaget for våre økonomier, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet over hele verden, IPBES Chair, Sir Robert Watson. UN nature decline report 2019.

Naturkrisen og klimakrisen forsterker hverandre og omstilling må skje raskt, slår tre FN-rapporter fast. KS.

Det er sterkt underkommunisert hvilket kinderegg intakt natur representerer: for å ivareta karbonlagre, for bufring mot klimaeffekter og for å sikre livsviktige naturgoder. Robust natur er også helt avgjørende for klimautviklingen, sier biologiforskere til Nrk.

“Den alvorlige advarselen i vår rapport må følges fordi sivilisasjonen avhenger helt av jordens planter, dyr og mikroorganismer som forsyner den med essensielle økosystemtjenester som spenner fra avlingsbestøvning og beskyttelse til å levere mat fra havet og opprettholde et levedyktig klima, sa Prof Paul Ehrlich, at Stanford University in the US til the Guardian in 2017. «Andre økosystemtjenester inkluderer ren luft og vann…»

Nøkkelfakta: 56% av global utryddelse risikoreduksjon kan oppnås ved å gjenopprette habitater. 5362 truede og nær-truede artsdata er innlemmet i STAR til dags dato. 24% av global utryddelsesrisikoreduksjon kan oppnås ved å øke bærekraften i avlingsproduksjonen.

Hva er STAR verktøyet

STAR -målingen dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold.

Artikkelen fortsettter etter annonsen.

Troldtekt akutstikkplater velges til miljøambisiøse prosjekter. Les mer. Annonse.

Slik fungerer STAR

STAR beregnes ut fra data om utbredelse, trusler og utryddelsesrisiko for truede arter som for eksempel er avledet fra IUCNs rødliste over truede arter.

Utbredelse måles som en gitt arts nåværende habitatområde (for trusselreduksjon) og historisk tapt habitatområde (for restaurering). Trusler dokumenteres ved hjelp av standard klassifiseringsordning for trusler. Utryddelsesrisiko måles ved hjelp av IUCNs rødlistekategorier og -kriterier.

Den resulterende beregningen kan deretter rapporteres for en hvilken som helst geografisk enhet (f.eks. et nettsted, landskap, portefølje, land), og er helt skalerbar og sammenlignbar på tvers av områder.

Naturbevaring verktøy fra IUNC infografikk

STAR illustration IUNC

EU mener alvor med det grønne skiftet

EU-taksonomi vil styre finansiering til grønn omstilling og avdekke grønnvasking. Helhetlige handlingsplaner som innebærer rapportert signifikant forbedring av klimagassutslipp, klimatilpasning, sirkulærøkonomi eller sunne økosystemer og som ikke skal være til skade for noen av disse områdene innebefattes i taksonomien.

Regulativene kommer dersom oppfordringer ikke gjennomføres, er PWC sin erfaring.

Klimatilpasning med naturbasert overvannshåndtering

Asplan Viak har utarbeidet en omfattende rapport om erfaringer med naturbaserte regnbed, blågrønne tak og åpne bekkeløp i byen.

Prosessen for forbedring av naturkrisen og klimakrisen, bør starte i dag, skal vi tro forskere, biologer, IUCN og FN.

Read «What to expect for nature-related business&finance in 2022.» Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Read «The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) and Global Reporting Initiative (GRI) to co-construct biodiversity standard and reporting». GRI

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å inspirere og øke kunnskap til en grønn framtid.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og har gode referanser som miljøledelskonsulent for Miljøfyrtårn og ISO14001 sertifiseringer.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du få konkurransefortrinn med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]