Alle omsorgsboliger i Oslo blir miljøsertifisert på høyt nivå og får mer penger til pleie

Lindeberg sykehjem i Oslo er miljøsertifisert til nest høyeste nivå i Breeam og ble ferdigstilt i desember 2021. Foto: Glasopor.

Intervjuet med prosjektledere hos byggherre og entreprenør gir uttrykk for deres mening.

– Breeam Excellent er det høyeste vi tror det er mulig å klare med et bygg som har døgndrift, sier prosjektleder Einar Michelsen som forteller at karakteren Excellent nå er standarden Oslo kommune legger seg på når nye sykehjem bygges.

I grønne omgivelser på Oslos østkant er nye Lindeberg sykehjem snart klart for innflytting. Her skal 144 eldre mennesker bo godt, i et lyst, luftig og svært miljøeffektivt bygg. Uteområdene er demensvennlige med trygge vandreløyper. Innvendig er et omfattende anlegg innen velferdsteknologi installert.

Det er Omsorgsbygg Oslo KF (Oslobygg KF fra 01.09.2021) som står bak det nye, gjennomtenkte sykehjemmet som er bygget med fire fløyer i en stjerneform. Prosjektleder Einar Michelsen forteller at de konsekvent har valgt de mest miljøvennlige materialene for å redusere klimaavtrykk og skape et best mulig inneklima for beboere og ansatte.

Ikke minst vil det topp moderne sykehjemmet ha helt ekstreme energiprestasjoner og vil bare bruke omtrent en femtedel av energikravene i Plan- og bygningsloven.

– Vi er ganske sikre på at dette blir et av Norges mest miljøvennlige sykehjem, sier Einar Michelsen i Omsorgsbygg.

Det kommunale foretaket er en av landets største eiendomsforvaltere, med en rekke barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer i porteføljen.

Sykehjemmet får karakteren Excellent

Sykehjemmet har oppnådd karakteren Excellent i miljøsertifiseringssystemet BREEAM, den nest høyeste karakteren og som kun 74 byggeprosjekt i Norge har til nå.

– Det er kjempegøy å lede prosjekter som har så høye mål, det tiltrekker seg både flinke folk og flinke leverandører, poengterer prosjektlederen.

Hos totalentreprenøren Skanska er prosjektansvarlig Fredrik Norén enig med utbyggeren.

– Det er veldig spennende å jobbe med prosjekter som strekker seg ekstra for å oppnå gode miljøprestasjoner, sier han.

Prosjektet har blant annet vært en fossilfri byggeplass, hvilket innebærer størst mulig bruk av elektriske maskiner.

– Alternativet har vært maskiner som bruker bærekraftig biodiesel, utdyper han.

Ekstremt energieffektivt sykehjem

Både Einar Michelsen i Omsorgsbygg og Fredrik Norén i Skanska fremhever sykehjemmets ekstreme energiprestasjoner. Beregningene de jobber ut fra viser nemlig at bygget skal bruke mindre enn 40 kWh/m2 per år, som er en brøkdel av rammene gitt i bygningsloven.

De 27 geobrønnene, alle 300 meter dype, er viktige bidragsytere, sammen med utstrakt bruk av solcellepanel.

– Solcellepaneler dekker nesten hele taket, men vi har strukket oss enda lenger og har utviklet en løsning med solceller integrert i fasadene. Solcelleparken vil produsere 480 MWh i året, forteller Michelsen.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Lindeberg sykehjem har svært høye miljøkvaliteter
Foto: Glasopor

Bygget har dessuten et unikt vannbasert system for gulvvarme.

–Sykehjemmet er pilotprosjekt for dette varmesystemet som i teorien skal ha en energieffektivitet som er to til to og en halv gang bedre enn det som er standard, opplyser han.

Når nye Lindeberg sykehjem er i drift, vil det ligge nær et nullenergibygg, med tanke på levert energi.

– Dette er det mest hårete målet i prosjektet, sier Michelsen.

Hovedsakelig miljøvurderte materialer (Annonsørinnhold)

Skanska har etter hvert gjennomført mange BREEAM-prosjekter, og Fredrik Norén forteller at Lindeberg sykehjem er hans fjerde prosjekt. Omsorgsbygg sine ambisiøse miljømål er derfor en utfordring han liker. Hovedvekten av materialene eller de med størst volum, må ha anerkjent miljødokumentasjon for å oppnå klassifiseringen Breeam-Excellent sertifisert bygg.

Materialvalg er en av de ni kategoriene som inngår i sertifiseringen, og Norén forteller at de trengte en fyllmasse med spesielle egenskaper. Bygningen er integrert i skrånende terreng, med skumglass fra Glasopor som fyllingsmateriale.

– Vi bygger i en skråning der inngangen er i 4. etasje og hadde behov for en fyllingsmasse med lavt jordtrykk. Valget falt på Glasopor, fordi det er lett og er miljøvurdert av tredje part, sier han.

Ifølge prosjektlederen er tilbakemeldingene på Glasopor fra byggeplassen positive.

– Det er gunstig og gjør det fleksibelt for oss at Glasopor kan leveres på forskjellige måter, både i sekk og i bulk, sier Norén, som mener fyllmassen gir BREEAM-poeng fordi det er gjenbruk av glass.

Glasopor logo

Mer penger til pleie på Lindeberg sykehjem

Han poengterer at det er flere interessante regnestykker knyttet til det nye miljøsertifiserte sykehjemmet:

– En sykehjemsplass koster grovt regnet nesten 1 million kroner i året. Mesteparten av kostnaden går til pleie, eller det vi kaller tjenesteyting. Ved å velge bærekraftige, vedlikeholdsvennlige materialer og løsninger, og ved å redusere energikostnadene, kan det frigjøres midler til pleie. Og det er tross alt det aller viktigste på et sykehjem, oppsummerer Michelsen.

Les korte fakta om Lindeberg Sykehjem

KONTAKT GREENBUILT

Vi samler og deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og har gode referanser som miljøledelskonsulent for Miljøfyrtårn og ISO14001 sertifiseringer.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du få konkurransefortrinn med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]