Powerhouse Telemark valgte Moelven Termofuru og Modus for å oppnå høye miljøkrav. Annonse.

Det nye POWERHOUSE Telemark ligger ved elva i Porsgrunn og har fått stor oppmerksomhet internasjonalt til tross for at det åpnet i det stille, grunnet pandemien. Bygget ble kåret av CNN til ett av de av ti mest spennende byggene i verden som ble åpnet i 2020.

Eiendomsutvikleren R8 Property ønsker å bevise at prosjekter av et så krevende og eksklusivt kaliber også kan gjennomføres utenfor Oslo-regionen og de største byene, og at Powerhouse Telemark med anerkjent miljødokumentasjon kan være en inspirasjon for byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt.  Ikke minst er det en ambisjon at byggets inspirerende karisma vil skape en stolthet for både besøkende og regionens innbyggere, samt sørge for kompetanseheving blant leverandørene, sier eiendomsutvikleren.

Powerhouse defineres som bygg som genererer mer energi enn det bruker gjennom et livsløp på 60 år, samtidig som det setter en helt ny standard for komfort og funksjoner.

Det 8400 kvadratmeter store bygget har oppnådd Breeam-Nor Excellent sertifisering som er det nest høyeste nivå av den mest brukte miljøstandarden for byggeprosjekter i Norge. Powerhouse Telemark oppnådde 72,88% av mulige poeng i Breeam og dermed Excellent nivå. På dette nivået må poeng innen alle ni områder godkjennes. Materialer er et av disse områder som krever reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med tilsvarende materialer i produktkategorien (PCR) og bærekraftige ressurser.

Korte fakta

Sted: Dokkveien 11, Porsgrunn Prosjekttype: Næringsbygg Bruttoareal: 8.400 kvadratmeter Byggherre: R8 Property Totalentreprenør: Skanska Kontraktsum uten mva: 210 millioner kroner Finansieringsstøtte: ENOVA 12 millioner kroner  ARK: Snøhetta
Powerhouse collaboration: Snøhetta, klimaorganisasjonen Zero, Entra Eiendom, Skanska, Asplan Viak. Miljøsertifisering: Breeam-Nor Excellent – det nest høyeste nivå for miljøsertifiseringen av byggeprosjekt. Det krever at miljøtiltak over minimum myndighetsnivå er valgt på ni områder; materialer, energi, ledelse, helse- og innemiljø, økologi- og landskap, vann, forurensning, transport og avfall. En uavhengig revisor kontrollerer tiltakene før og etter at bygget er oppført.
Rådgivere: RIB, RIV, RIAku, RIBr, RISol: Asplan Viak l RIE: Heiberg & Tveter l RIG: GrunnTeknikk

Miljødokumenterte materialer, design for fleksibilitet og innovasjon (Annonse)

Moelven har levert både utvendig brannimpregnert Termofuru til Powerhouse Telemark og alle kontorløsningene er fra Moelven Modus. Nyheten her er at brannimpregnering av fasaden ikke krever vedlikehold i byggets levetid, at kontorløsninger er fleksible og at materialer kan ombrukes for Sirkulærøkonomi, sier Winfried Schaal som er prosjektsjef i Moelven Wood Project.

Klimagassberegningene er basert på sammenligninger av beskrivelser fra verifiserte Environmental Product Description (EPD). EPD og Eco-product viser at Termofuru kommer godt ut for klimagassberegninger og bærekraftig ressursuttak.

Bærekraftige ressurs poeng for materialene i Breeam Excellent dokumenterer at hovedvekten av materialer innehar verifisert dokumentasjon på dette området.  Miljøsertifisert ledelse for skogdrift (FSC eller PEFC) og produksjon (ISO14001) oppfylles av Moelven. For Moelven betyr det i praksis for eksempel at de planter flere trær enn de hugger slik at kommende generasjoners mulighet til å bygge med tre er like gode som våre.  Les mer om «Hvorfor hugger Moelven skogen?».

Kjemikalieinnholdet må dokumenteres i henhold til Reach regelverket som et minimumskrav på alle nivåer av Breeam. Moelven Termofuru sin Eco-Product dokumentasjon bekrefter at kravene er overholdt.

Innovasjon oppnås ofte i selskap med disse sertifiseringer og de stadige prosesser for forbedringer som er forankret hos ledelsen. Moelven har hatt innovasjon og kontinuerlige forbedringer av ulike miljøaspekter høyt på agendaen i en årrekke. Dette dokumenteres og verifiseres med sertifiseringer og deres bærekraft rapport. Les mer om Moelven sitt bærekraft arbeid.

FINN MOELVEN TREVIRKE

Moelven selger ingen varer direkte til forbruker. Alt salg går via byggevareutsalg over hele landet. Har du spørsmål vedrørende pris, eller tilgjengelighet må du kontakte ditt lokale byggevareutsalg. Se oversikt, og finn din nærmeste byggevarehandel.

KONTAKT MOELVEN WOOD PROSJEKT

Bistand til arkitekter og byggherrer

Winfried Schaal
Produktsjef

Moelven Wood Prosjekt AS
Industrivegen 4, 2390 Moelv
Telefon:  +4790169878

Hjemmeside

Moelven logo

Malen for å publisere deres miljødokumenterte prosjekt kostnadsfritt finner du her.

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]