Troldtekt lanserer akustiske plater med negativt karbonavtrykk. Annonse.

Foto: Troldtekt® curves design

Troldtekt A/S lanserer nå akustiske plater, hvor sementen er den patenterte sementtypen FUTURECEM™ fra Aalborg Portland. De nye Troldtekt-® platene absorberer mer CO2enn de avgir under produksjonen.

De akustiske egenskapene, naturlig styrke og brannsikkerhet er på samme nivå som i de akustiske platene med tradisjonell sement.

Det er en stor milepæl i Troldtekts arbeid med bærekraft at treverket i de velkjente akustiske platene i fremtiden vil bli blandet med FUTURECEM i stedet for tradisjonell sement. FUTURECEM er en patentert sementtype som utnytter synergien mellom kalsinert leire og kalkfyll. På denne måten kan en stor del av den brente klinkeren i produksjonen ved Aalborg Portland erstattes, og resultatet er sement med 30 prosent lavere karbonavtrykk. Troldtekt akustiske plater basert på FUTURECEM kan leveres fra februar 2022.

– Nesten hele CO2-avtrykket til en Troldtekt akustisk plate kommer fra sementen, og derfor fungerer det virkelig at vi nå bytter til en grønnere sementtype. Vi har hatt en livsløpsanalyse som viser at Troldtekt akustiske plater basert på FUTURECEM faktisk absorberer mer CO2enn de avgir når vi måler produksjonsfasene, sier Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt A/S.

– Vi jobber kontinuerlig med å skjerpe vårt bidrag til sirkulærøkonomien og redusere karbonavtrykket, og Troldtekt basert på FUTURECEM er et stort skritt fremover. Det sterke fokuset på sirkulære løsninger og mål om å begrense bruken av jomfruelige materialer betyr nye økte krav til økt bruk av resirkulert materiale i fremtidige bygninger. Det betyr at vi parallelt arbeider målrettet med produktudvikling med nye grønne løsninger for bindemidler, fortsetter han.

Troldtekt Futurecem innhold akutstikkplater

Grønnere løsning med de kjente fordelene

Treet, som er det andre råmaterialet i Troldtekt akustiske plater, absorberer CO2 under oppveksten i de danske skogene. Samlet setter den innebygde CO2 i treet større enn mengden som slippes ut under produksjonen av FUTURECEM. Og siden produksjonen av de akustiske platene på fabrikken i Troldhede foregår med 97,7 prosent fornybar energi, går det totale CO2-regnskapet under produksjonen ned. Denne minusen øker til og med under bruk, hvor sementlaget i en Troldtekt-plate over tid absorberer CO2 via den kjemiske prosessen med karbonisering.

– Det er sementen som gir Troldtekt de akustiske platene styrke, holdbarhet og brannsikkerhet uten bruk av skadelig kjemi. Fordelene er vanskelige å oppnå med andre bindemidler enn sement. Derfor er vi veldig glade for at Aalborg Portland har utviklet FUTURECEM, som både gjør det mulig å imøtekomme klimaet og bevare alle de kjente fordelene ved de akustiske platene, sier Peer Leth.

Han legger til at Troldtekt jobber med ulike resirkuleringsmetoder slik at så lite som mulig av den innebygde CO2-en slippes ut ved forbrenning når de akustiske platene tømmes etter minst 50-70 år. Allerede i dag er kapp fra Troldtekts fabrikk en del av produksjonen av ny sement på Aalborg Portland. Et pilotprosjekt vil avklare hvordan denne ordningen kan skaleres opp til å omfatte trebetongavfall fra riving av bygninger.

Troldtekt akustikkplate puzzle

Troldtekt® puzzle design løsninger.

Mottar vugge til vuggesertifikat på guldniveau

De forskjellige variantene av Troldtekt akustiske plater inneholder enten grå eller hvit sement. I utgangspunktet lanserer Troldtekt akustiske plater, hvor FUTURECEM erstatter den grå sementen. Både de klassiske platene og løsningene i Troldtekts designserie vil være tilgjengelig basert på FUTURECEM.

– Ambisjonen er at Troldtekt-platene, som i dag er med hvit sement, i fremtiden vil være med FUTURECEM. De potensielle CO2- besparelsene er enda større ved å erstatte den hvite sementen, som avgir mer CO2 under produksjonen. Vi er trygge, men det krever videre produktutvikling før vi kommer dit, sier Peer Leth.

I likhet med de andre trebetongproduktene fra Troldtekt, vil de nye akustiske platene bli sertifisert i henhold til det bærekraftige designkonseptet Cradle to Cradle. Troldtekt basert på FUTURECEM er rangert som vugge til vuggens gullnivå av den uavhengige takstmannen Cradle to Cradle Denmark, akkurat som de klassiske Troldtekt akustiske platene også går fra sølv til gull. Sertifikatene forventes tidlig i 2022.

FAKTA: HVOR STOR ER CO2-REDUKSJONEN UNDER PRODUKSJONEN

Troldtekt grå natur

basert på FUTURECEM

Troldtekt grå natur

basert på grå sement

Troldtekt lys natur

basert på hvit sement

CO2-fotavtrykkper m2 umalt Troldtekt akustisk plate (fase A1-A3) -1,4 kg/m2 0,677 kg/m2 1,29 kg/m2
CO2fotavtrykk per m2 malt Troldtekt akustisk plate (fase A1-A3) -1,0 kg/m2 1,13 kg/m2 1,73kg/m2

Tabellen viser hvor stor CO2-reduksjonen er ved å erstatte tradisjonell sement i en Troldtekt akustisk plate med FUTURECEM ved måling av fasene A1-A3 i et byggemateriales miljødeklarasjon (EPD). A1-A3 inkluderer råvarer, transport til fabrikken og fabrikkproduksjon.

Finn egenskaper for beskrivelser til prosjekt her.

FAKTA OM TROLDTEKT:
  • Troldtekt A/S er den ledende utvikleren og produsenten av akustiske løsninger for tak og vegger.
  • Siden 1935 har de naturlige materialene tre og sement vært råvarene i produksjonen, som foregår i Danmark under moderne, miljøfølsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er designet med det bærekraftige designkonseptet Cradle to Cradle som det sentrale elementet.
  • AutoCAD-filer er her 

Helse- og miljødokumentasjon Troldtekt

EPD Danmark / FSC / Cradle-to-Cradle / M1 Inneklimamerket

15% av kriteriene i Leed serfitisiering Breeam sertifisering pdf pakke

FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling

Awards og utmerkelser

YTTERLIGERE INFORMASJON:

Tina Snedker Kristensen, leder for bærekraft og kommunikasjon

Troldtekt A/S

+45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Hjemmeside

Forhandlere

Forhandler i Norge

Logo Troldtekt

KONTAKT GREENBUILT 

Finn byggevarer med anerkjent miljødokumentasjon i våre nedtrekksmenyer.

Hold deg oppdatert på vårt Nyhetsbrev!

Godkjent miljøledelse konsulent

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]