Du er her
Hjem > Annoser 1 > Finn produkter og prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon

Finn produkter og prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Alle omsorgsboliger i Oslo blir Breeam Excellent sertifisert med krav til redusert miljøbelastning fra materialer. Foto: Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn av resirkulert glass. 

Du er ikke alene hvis du bruker mye tid på å finne beskrivelser av anerkjente miljøløsninger til byggeprosjektet.

Det vi velger å kjøpe, har avgjørende betydning for klima og miljø.  Kostnadsdrivere i byggeprosjekter er grunnforhold og framdrift, ikke miljøtiltak, men over 460 mer eller mindre troverdige sertifiseringer for å ivareta natur og klima bidrar til frustrasjon.

Arkitekter har behov for vår oversikt over byggeprodukter og -prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon* og relevant innhold for miljøriktige beskrivelser.

Derfor har Greenbuilt registrert produkter etter bygningsdelstabellen og prosjekter med anerkjent miljødokumentasjon i en åpen portal, slik at de er enkle å velge.

I nedtrekksmenyene på toppen av siden finner du egenskaper til byggeprodukter etter bygningsdelstabellen for miljøriktige beskrivelser.

Eksempler:

21. Grunn og fundamenter – Glasopor lettfyllingsmateriale. Les mer

23.Yttervegg – Gilje vinduer og dører. Les mer

23.Kledning – Equitone fasadeplater. Les mer

23. Kledning – Moelven Termofuru. Les mer 

23. Kledning – Kebony. Les mer 

23. Kledning – Steni fasadeplater. Les mer

23. Fasadeplater Equitone (linea). Les mer

24.Innervegg – Troldtekt akustikkplater med positivt karbonavtrykk. Les mer

25. Dekker – Forbo-Flooring. Les mer

27 Fast inventar – Sigdal kjøkken. Les mer

Overflatebehandling – Keim . Les mer

Telefonboks for kontorlandskap – Framery. Les mer

Energibesparende løsninger – Kakkelovn med vannkappe. Les mer

Fornybar energi – Integrate Renewable innovativt solcelleanlegg. Les mer

Nedtrekksmenyer viser egenskaper til prosjekter med høye miljøkvaliteter for å inspirere flere byggeiere til miljøriktige valg

Eksempler:

Synliggjør gjerne prosjekt med verifiserte miljøkvaliteter i vår mal her.

Breeam Very Good – Hollenderkvartalet boligprosjekt Oslo. Les mer

Breeam Excellent – Lindeberg Sykehjem Oslo. Les mer

Breeam  Excellent – Arkivenes Hus Stavanger. Les mer

Breeam Excellent og Futurebuilt – Kilden Barnehage. Les mer.

Breeam Excellent – Powerhouse Telemark. Les mer

Svanemerket skole Røyken. Les mer

Artiklene våre på forsiden og i vårt grønne bibliotek deler relevant innhold for økt kunnskap om miljøverifiserte byggeprodukter og -prosjekter.

Les byggevarer avgjørende for bærekraftig utvikling.

Les Troldtekt Akustikk A/S – er miljøsertifisering grønnvasking?

Les Malermester er bekymret for farlige fasader med feil overflatebehandling. 5 tips til riktig overflatebehandling.

Les Svanemerket bygging er billigere og gir bedre helse.

*Svært få produserte varer er 100 prosent klima- og miljøvennlig, men vi må dokumentere hva som er best etter internasjonale standarder for enhetlig transparens og uavhengig kontroll. Vesentlige miljøaspekter er arealbruk, ikke fornybare ressurser, energisløsing, CO2 utslipp, skadelige kjemikalier, forurensning, vannbruk, holdbarhet, avgassing inneklima og avfall. Med god miljødokumentasjon blir miljøaspektene stadig forbedret for hver type prosjekt, produkt eller tjeneste.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

Kun produkter, prosjekter og virksomheter med anerkjent miljødokumentasjon kan publisere innhold på våre sider.

Fundamentet for vårt arbeid er visjonen fra oppstart i 2015 om at «alle velger anerkjente miljøløsninger». Derfor bistår vi med grønn kommunikasjon og miljøledelse konsultasjon.

  • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent med gode referanser
  • Annonsere eller bistand til grønt innhold for publisering fagpresse og digitale kanaler

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

I 2016 startet vi utviklingen av plattformen samtidig med fagkonferanser. Nå jobber vi med å registrere produkter og prosjekter som har anerkjent miljødokumentasjon i henhold til Breeam, Leed, Svanemerket og Futurebuilt. Vi vil alltid forbedre oss.

Gi oss gjerne tilbakemelding på hva vi kan gjøre bedre!

 

Top