GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

Foto: Overvann fra problem til ressurs i Oslo og omegn. Les rapport.

Nasjonale beslutningstakere og internasjonale organisasjoner vedtar politikk for en inkluderende grønn arbeidsstyrke. De vil realisere de økonomiske og sosiale sammenhengene mellom klimaendringer og sysselsetting. Denne stien har imidlertid noen svinger og brudd, skriver CleanTechnica.

Den grønne økonomien påvirker veksten for menneskelig velvære og sosial likestilling samtidig som miljøtrusler og bruk av naturressurser reduseres. Land som ser for seg økonomiene sine innenfor et grønt paradigme, skaper nå nye betingelser for å støtte denne transformasjonen. Innovasjonsoverføring og samfunnsansvar er i samsvar med de overordnede målene for bærekraftsovergangen og kan lede an til grønne jobber – karriereveien for mange i Generasjon Alpha.

Grønne jobber krever grønne ferdigheter, men folk føler seg ikke skikket

Riksrevisjonen kritiserer det offentlige for å ikke gjøre innkjøp i tråd med egne klimamål. Manglende miljøkompetanse er blant de største barrierene for å få offentlige innkjøp over på grønne alternativer, hevder Cathrine Pia Lund som er administrerende direktør i Miljømerking Norge. Det er ikke bare norske kommuner og fylker som sliter. Selv Miljødirektoratet er bekymret over egen kapasitet for å håndtere lover og regler som kommer fra EUs nye grønne giv. Vårt Land.

«Global Learner Survey: Climate Change» fra Pearson i 2021, avslørte at 59% av mennesker i USA føler at de har lite eller ingen kunnskap om «grønne ferdigheter».

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Kilden Barnehage med overvannshåndtering på bygget og uteområdene

Kilden Barnehage er et Futurebuilt og Breeam-Nor Excellent prosjekt med naturbasert overvannshåndtering. Les mer.

Mens mange av de 1000 voksne som ble spurt, forklarte at utdanningen deres inkluderte grunnleggende klimafag som «været», var det et økende behov for dypere miljø- og klimakunnskap, spesielt med mange næringer som forventer betydelig vekst i grønne jobber de neste 10 årene.

Dyp kunnskap, analytisk kapasitet og en iboende motivasjon for livslang læring er nødvendig for å håndtere komplekse klimatiltak og miljøspørsmål. Siden institusjoner for høyere utdanning er godt kjent med opplæring og omskolering av studenter i disse ferdighetene, er de gode nettsteder som bransjemodeller, avslutter CleanTechnica..

Men skal vi tro forskere, må løsninger på naturkrisen og klimakrisen skaleres raskere enn tiden utdanningsinstitusjoner bruker på å utdanne elever. Noen kompetente aktører har jobbet en årrekke med forbedringer og disse løsninger har behov for mer offentliggjøring slik at andre kan trekke lærdom av deres erfaringer.

Steg til forbedringer for virksomheter, produkter og prosjekter

I dag er det vanskelig for forbrukere, virksomheter og andre markedsaktører å forstå de mange miljømerker og initiativ for miljøprestasjon av produkter, selskap og prosjekter. Det er mer enn 200 miljømerker i EU og mer enn 450 miljømerker i verden. Det er mer enn 80 rapport initiativer og metoder kun for karbonutslipp. Noen av disse metoder er troverdige andre ikke; det er variabelt hvilke miljøfaktorer de dekker. EU.

Den mest miljøvennlige kvadratmeter er den som ikke bygges, men fullstendig omlegging av alle virksomheter og produksjonsprosesser tar tid. Dermed er en kontinuerlig prosess for forbedring nødvendig for grønn omstilling. Over halvparten av fotavtrykket er fra de ti prosent rike sine innkjøp som viser det store forbedringspotensial (kilder).

Det er ulike vesentlige miljøaspekter for prosjekter, virksomheter og tilvirkning av produkter. Ulike typer virksomheter, produkter og prosjekter har ulike vesentlige utfordringer med arealbruk, ressursuttak fra naturen, klimagassutslipp, bruk av vann, forurensning og avfall. For eksempel har betong store klimagassutslipp i produksjon, trevirke må være fra bærekraftige områder, produsenter av overflatebehandling behøver kontroll på problematiske kjemikalier.

5 steg til forbedring er under illustrasjon miljøaspekter Svanemerket/EU-Ecolabel

Fem steg til forbedring

1.Måle og stadig forbedre miljøtiltak med uavhengig attestasjon.

Første steg til forbedring er å måle, dokumentere og attestere dokumentasjonen.  Deretter forbedres miljøaspektene i en kontinuerlig prosess av ledelsen, ansatte og omgivelsene.

Ankerjente miljøsertifiseringer for kontinuerlig forbedring med troverdig miljøstyringssystem i virksomheter er Miljøfyrtårn, ISO14001 og EMAS.

Til sammenligning har verdipapirhandel strenge krav fra myndighetene til rapportering av produkter, -transaksjoner og -beholdning registrert i digitale system for kontroll av uavhengige Finanstilsynet. Verdipapirsentralen ble etablert på 80-tallet for transparens og kontroll av verdipapirprodukter og har kontinuerlig blitt forbedret. I dag er det mulig for andre type produkter å bli registrert i digitale system for å måle, sammenligne og kontrollere miljøaspektene og verdiene av framtidens ressurser. Krav fra myndigheter må etableres for skalering. Les mer om materialbanker i Norge.

2. Kompetanseheving
Noen av de største problem med naturkrisen og klimakrisen er mangel på kompetanse om virkningsfulle tiltak, transparens og uavhengig tilsyn. Kompetanseheving i eget hus og for eksterne samarbeidspartnere er et behov. Les mer om grønne jobber og det globale kunnskapsgapet

3. Grønn finansiering
EU-taksonomi vil styre finansiering for å skalere grønne løsninger og avklare hva som kan defineres som grønt. Les mer om krav til grønne lån.

4. Påvirke verdikjedene
De største miljøpåvirkninger i i-land er ofte fra leverandørkjedene (scope 3 i Environmental Social Governance rapporter (ESG)). PWC sin klimaindeksrapport for 2021 viser at leverandørkjedene kan ha ti ganger så store utslipp som egen virksomhet.

I dag er det over 460 ulike typer sertifiseringsordninger, som har stor eller liten grad av troverdighet. Sertifisering er enkelt forklart krav og kontroll av kravene. EU har startet arbeidet med å rydde opp i «jungelen» av dokumentasjon for virksomheter (Organizational Environmental Footprint – OEF) og for produkter (Product Environmental Footprint – PEF). Les mer

Eksempler på anerkjent vitenskapsbasert ESG dokumentasjon i dag:
Virksomheter.
  Miljøstyringssystem med Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS
Produkter. Svanemerket og EU-Ecolabel garanterer at innkjøperne er garantert at produktet møter de strengeste kravene til miljø- og klimapåvirkning. Miljømerking Norge om Svanemerket og EU-Ecolabel.
Miljødokumentasjon for produkter er verifisert Environmental Product Declaration (EPD) etter ISO standard ISO14025 for sammenligning av fotavtrykk for samme type produkt.
Prosjekter. Anerkjent miljøsertifisering for byggeprosjekter er Breeam, Leed, DGNB og Svanemerket.
Rapportering. Enhetlig Environmental Social Governance (ESG) rapportering er nødvendig for å avdekke og sammenligne ulike virksomheter sitt fotavtrykk.
Naturbevaring. STAR -verktøyet fra IUNC dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold. Les mer

5. Offentliggjøring.
EU-Taksonomien stiller krav om offentliggjøring av miljørapporter.
Raske forbedringer krever økt kommunikasjon for å lære av andre virksomheter sine tiltak, suksesskriterier og fallgruver.

78% fokus på løsninger og 22% fokus på problemet som må løses, er i tråd med den anerkjente klimapsykolog Per Espen Stoknes sine anbefalinger. Stoknes mener at basert på psykologi vil flere tro på at det er nødvendig, at det nytter med miljøtiltak og unngå apati. Apati forårsaker ofte likegyldighet og handlingslammelse som vi vil unngå.

Lindeberg sykehjem i Oslo er breeam excellent sertifisert og valgte glasopor som fyllingsmateriale for å oppnå miljømålene

Oslobygg KF miljøsertifiserer alle sine bygg på høyeste nivå.
Finn produkter, prosjekter og virksomheter med anerkjent ESG dokumentasjon.

Les mer

Naturbaserte løsninger er mer gunstig enn teknologibiologi (NIVA).

Finanstilsynet viser at Norge er langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen.

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid. Kun virksomheter med anerkjent helse- og miljødokumentasjon får plass på våre sider.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og EU-taksonomi. Vi har gode referanser som miljøledelseskonsulent.

Miljøkommunikasjon. Dersom din virksomhet allerede har anerkjent miljødokumentasjon kan du dele din kunnskap med riktig kommunikasjon. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente miljøløsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]