GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Hvordan få et bærekraftig prosjekt og få store prosjekter til å jobbe bærekraftig?

Foto: Moelven ble valgt til Powerhouse Telemark som oppnår internasjonal oppmerksomhet.

Mange jordkloder må til for å fortsette som nå, fastslår Una Myklebust Halvorsen, som er Breeam-rådgiver i Asplan Viak.

Halvorsen referer til Katharina Bramslev, som er daglig leder i Grønn Byggallianse, om hva som er kostnadsdrivere i bygg: Fremdrift, grunnforhold og entreprenørforhold. Dette har som vi ser lite med helse- og miljøtiltak å gjøre.

Byggenæringen er ansvarlig for 40% Co2 utslipp, energibruk, ressursuttak, kjemikalier og avfall når materialer medregnes i miljøbelastningene og har et stort potensial for å nå ni av Fns 17 bærekraftmål.

Illustration WGBC Buildingindustry 9 of UNs 17 Sustainable goals

Illustrasjon: World Green Building Council

-Vi må få prosjektene til å tenke bærekraft fra dag en, samtidig som vi gjennom hele prosjektet må opprettholde fokuset, og bygge bærekraftige bygg, sier Halvorsen.

-Hvis prosjektene tenker miljø og bærekraft tidlig nok, er det enklere å se mulighetene som er der, og hvilke utfordringer som kan komme underveis. Det vil spare oss for mye tid, og gi oss et bedre sluttresultat, forsikrer Halvorsen.

-Breeam-Nor er Norges mest utbredte miljøsertifisering for bygg. Det er metodikken i Breeam som er viktig, og ikke poengene i seg selv, slik jeg ser det. Ved bruk av Breeam får vi bygg som varer, og det er jo hele poenget, sier hun.

-Prosjektene må jobbe bærekraftig og byggene må bli bærekraftig. Slik er det ikke i dag. Nå må vi bare rive ned bygg fra 1970-tallet. Ha is i magen i store prosjekt! Da får vi bedre totale prosjekter, anbefaler hun.

Energiproduksjon er litt misforstått som eneste mulighet for å oppnå et bærekraftig prosjekt.

-Energiberegninger og klimagassutslipp er kun ett aspekt. Energiproduksjon er litt misforstått som eneste mulighet for å oppnå et bærekraftig prosjekt. Bygg kan oppnå hele ni av FNs 17 bærekraftsmål. Naturmangfold og ressursbruk er viktige aspekt for miljøet vårt. Dagslys, mindre problematiske kjemikalier og grønne uteområder er vesentlig for god helse.

-Ett eksempel på et foregangsprosjekt i bærekraft er 2226 i Østerrike. Bygget holder 20-22 grader celsius varme hele året uten tekniske installasjoner med blant annet leire som materiale og ingen utvendig solskjerming

Barrierer for bærekraftige prosjekt i dag
 • Sedvane – mangel på innovasjon
 • Kortsiktige økonomisk vurderinger
 • Mangelfull forankring av miljø i prosjektet
 • Tidspress og manglende planlegging
 • Manglende kompetanse
 • Manglende oversikt
Lover og regler følges i liten grad opp
 • Substitusjonsplikten gir et ansvar for å sjekke om du kan bruke et annet produkt dersom det inneholder skadelige kjemikalier for helse og miljø.
 • Det skal vurderes lavemitterende materialer, men det er ingen dokumentasjon eller oppfølging på dette i bygg i dag.
 • Dagslys er et viktig helseaspekt, men tilstrekkelig vindusarealer er ikke lenger mulig i dagens bygg som benytter dagslys simuleringer.
 • Fuktmålinger utføres sjeldent
 • Tømmerforordningen er jeg usikker på om noen har fått med seg.
 • Livssykluskostnader (LCC) og livsløpsvurderinger (LCA) for lavere Co2 utslipp blir veldig sjelden fulgt opp hvis det ikke er et tydelig mål. Kun småting medregnes i dag.
 • Fleksibilitet og elastisitet planlegges det i liten grad for.
 • Åpenhetsloven om sosialt ansvar påvirker leverandørkjedene fra 2022
DiFI kontroll av 172 offentlige bygganskaffelser

Få stiller krav om miljø i offentlige byggeprosjekter:

 • 67% ingen miljøkrav ut over byggereglene
 • 24% hadde litt ambisjoner
 • 8% hadde høye ambisjoner
 • 1% hadde svært høye miljøkrav
Hvorfor er det slik?

-Beskrivende er sent inne med miljøkrav hvis de kommer. Oftest er det kun et kort forprosjekt for å ikke belaste totalentreprenør med ytterligere kostnader, hevder Halvorsen.

For å gjennomføre miljøambisjoner må det startes fra dag èn –
ikke når bygget er ferdig rammesøkt.

Når bygget er ferdig rammesøkt uten miljøambisjoner fra tidlig fase blir det ikke innarbeidet godt nok, og endringene blir for kostbare senere i prosjektet.

-Organisering og tverrfaglig samarbeid fra tidligfase til gjennomført prosjekt er utfordring nummer 1 i dag.

-Forankring og klargjøring av miljøkrav er en forutsetning for vellykket prosjekt. Bruk et verktøy, som Breeam, for å følge opp miljøkravene til bygget er oppført!

-En oppfordring til god ledelse: Få ut formålet til emnene, involvere nærmiljø, prosjektgruppen og prosjekteier for fremtidig fremdrift.

Halvorsen foreslår en oppskrift for når de ulike Breeam områdene prioriteres i planprosessen:

Illustrasjon over forslag til Breeam område vurderinger i planfasene fra Asplan Viak

 

 

KONTAKT GREENBUILT

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]