GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Equitone lettvekt fasadeplater med mål om minimalt klimaavtrykk og null avfall til deponi i 2030. Annonse.

Foto: Ole Mahlstedt. Resirkulerbart hus i Hannover – tildelt tysk bærekraftpris i 2020 med Equitone fasadeplater. 

Etter mange års fokus på utvikling av holdbare, ressurseffektive og eksklusive lettvektsplater til fasadekledning har EQUITONE nå rettet blikket mot fremtiden. I tett samarbeid med arkitekter har det internasjonale merket innenfor fibersement definert to klare visjoner for veien til bærekraftighet i 2030: Materialer med minimalt klimaavtrykk og null avfall til deponi.

Flytter grensene for fibersement

EQUITONE er kjent for å tenke utenfor boksen når det gjelder fibersement. I tett samarbeid med et internasjonalt panel bestående av bl.a. arkitekter og eksperter i byggebransjen, har EQUITONE nå utviklet en tredelt plan som har et økt sirkulært materialperspektiv som sitt formål, hvor hovedfokus er på sirkulært design, anleggsarbeid med lav miljøpåvirkning og innovative samarbeid.

Sustainability Product Manager Maarten Milis uttaler: «Vi arbeider med å utvikle en ny generasjon av fibersement ved å redusere vår miljømessige påvirkning gjennom prosesser som innebærer alt fra design til produksjon. Vi har som mål å redusere vannforbruk, avfallsmengder og CO2-utslipp, og undersøker nye måter vi kan gjenbruke materialene våre. Senest i år 2030 er det vårt mål å påvirke miljøet minst mulig og maksimere våre materialers holdbarhet uten å skulle gå på kompromiss med kvalitet.”

Åpenhet og samarbeid

Grunnet de utfordringer som kan oppstå underveis, har EQUITONE valgt et transparent forløp, hvor prosessen kan følges med stor åpenhet og hvor nye innovative samarbeidsmuligheter forhåpentligvis vil oppstå, hvilket omfatter alt fra arkitekter til produsenter og installatører.

Byggesektoren er ansvarlig for 38 % av all energirelatert CO2-utslipp, 35 % av EU’s samlede avfallsproduksjon og 50 % av den samlede mengden av utvunnet materiale”, uttaler Maarten Milis. ”Det er fakta og det nytter ikke å snu det blinde øyet til. Derfor ønsker vi å erkjenne behovet for endring og ta tyren ved hornene ved å styrke broen mellom vitenskap og industri, samt koble sammen ideer, mennesker, yrker og ressurser.”

EQUITONE har organisert flere møter med arkitekter om bærekraft. Her ble kundenes behov identifisert og det første spadestikket for de nye initiativene mot en mer bærekraftig tilnærming ble definert. ”Det ser ut til at bærekraft representerer et tema som vekker både interesse og frustrasjon hos arkitektene. Selv om de fleste arkitekter har mer lidenskap rundt det å designe bærekraftige bygninger, blir de ofte satt tilbake av det faktum at bærekraftige materialer enten er for dyre, eller at det simpelthen ikke finnes nok nyttig informasjon om materialene.”

Derfor har EQUITONE nå laget et bærekraftighetsløfte, hvor deres visjoner og målsetninger for 2030 blir beskrevet. I tillegg publiseres det en rekke intervjuer med ulike internasjonale medarbeidere som er en del av arbeidet med bærekraft. Her understrekes viktigheten av internt og eksternt samarbeid, og en ny fane ”Miljø” på hjemmesiden er dedikert ene og alene til bærekraft.

Materialdatablad gir en oversikt over de viktigste fakta knyttet til bærekraftighet sammen med lenker og henvisninger til mer detaljerte rapporter, inkludert de respektive EPD’ene og Eco-product.

Finn miljø-dokumentasjonen og egenskaper for beskrivelser av Equitone Natura her.

Maarten Milis avslutter: ”Vi vil gjøre det lettere for arkitekter å bruke dokumentasjonen ved å skape oversikt og kutte ned til beinet når det gjelder informasjon. Gi dem verktøy de trenger for å være i stand til å gå videre med  visjonen om mer bærekraftige bygninger – ett bygg av gangen”. EQUITONE har til hensikt å oppdatere og dele kunnskap, og å holde kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter løpende oppdatert.

OM EQUITONE

EQUITONE er et internasjonalt merke som tenker innovativt og nyskapende, med særdeles holdbare  byggeløsninger for ventilert fasadekledning med to europeiske fabrikker i NeuBeckum i Tyskland og Kapelle-op-den-Bos i Belgien. EQUITONE-platene er kjent for deres lange levetid, enkle vedlikehold, fleksible designmuligheter og deres unike gjennomfargede kvalitet. De er designet med og for arkitekter som bruker EQUITONE i sin bygningsdesign.

Les mer om miljøarbeidet til Equitone her.

KONTAKT EQUITONE

Leverandør i Norge – Etexgroup.

Finn egenskaper for beskrivelser av Equitone Natura til prosjekt her.

Equitone logo

KONTAKT GREENBUILT

Finn beskrivelse av byggevarer med anerkjent miljødokumentasjon i våre nedtrekksmenyer etter bygningsdelstabellen.

Hold deg oppdatert på vårt Nyhetsbrev!

Vi bistår gjerne som godkjent Miljøfyrtårn konsulent

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]