GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Nye bærekraftsmål som danske arkitekter ikke er klare for

I Danmark innføres blant annet krav om livløpsvurderinger på alle nybygg, og trinnvist tak på CO2-utslipp, fra 2023 til 2029.

Danske arkitekter er imidlertid ikke klare for de nye kravene fordi prisen er viktigere enn bærekraft, viser en undersøkelse på oppdrag fra Nordic Architect Panel. 90 prosent av finske arkitekter mener bærekraft er viktigst, mens tallet er 73 og 67 prosent hos svenske og norske, mener kun 46 prosent av danske arkitekter at bærekraft er viktigst.

En vesentlig årsak til at mange danske arkitekter ikke er klare mener Peter Andreas Satturp, Danske Arkitektvirsksomheders sjefskonsulent for bærekraft, er at de ikke opplever særlig stor etterspørsel etter bærekraftstiltak fra byggherrer. -Du kan ikke selge noe som byggherrene ikke ser verdien i, og det er virkeligheten, særlig for de mindre aktørene, sier Sattrup til Arkitektnytt 

Arkitektkontor påvirker byggherre

Link Arkitektur i Norge oppnår ofte miljøsertifisering av byggeprosjekter etter sin effektive eco-workshop metode. Før første møte med byggherre setter de av en til to timer i en intern workshop om mulige FNs bærekraftsmål den aktuelle byggherre vil kunne oppnå. Link arkitekter overbeviser byggherre  video (20 min)

Kostnadsdrivere i byggeprosjekter

Kostnadsdrivere i byggeprosjekter er ikke miljøtiltakene, men grunnforhold, entreprenørforhold og framdrift, hevder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse – Ofte ser vi at det er ikke mangel på penger, men mangel på gode, grønne prosjekter, sier Thina Saltvedt, bærekraft analytiker i Nordea. Econa.

Dermed ligger mye godt til rette for at byggherre finner verdi i bærekraftige prosjekter. Den globale kunnskapsmangelen er imidlertid stor, viser undersøkelser. Om det er her skoen trykker for de danske arkitekter, er de dermed ikke alene.

Les
Norge er langt bak i bærekraftig utvikling mot EU-taksonomi og hvordan virksomheter kan komme i gang med prosessen

Bærekraftige materialer

Mange utslipp – og sosial urettferdighet – ligger skjult i materialene vi bruker

«Det vi velger å kjøpe, har avgjørende betydning for klima og miljø. Miljødokumenterte varer finnes, men er ofte lite kjent i norsk handel. Mulighetene ligger hos alle, fra forbrukeren, via det offentlige som innkjøper og industrien som produserer, til arkitekter og designere, som velger hvilke materialer de bruker i utformingen av bygg eller andre gjenstander», skriver Gaia arkitekt og forsker Chris Butters.

Byggematerialene er faktisk like viktig som energibesparelse, og utgjør over halvparten av den totale miljøbelastning i nyere «lavutslipps-bygg». Mye sosial urettferdighet ligger i importerte varer.

Finn
helse- og miljødokumenterte prosjekter og produkter i våre vår åpne portal.

KONTAKT GREENBUILT

Vi sorterer og deler vitenskapsbasert informasjon om løsninger med anerkjent miljødokumentasjon for å øke kunnskap og inspirere til en grønn framtid. Det er kun virksomheter med anerkjent miljødokumentasjon som får plass på våre sider.

+47 47847774
post@greenbuilt.no