Du er her
Hjem > Uncategorized @nb > Miljøfyrtårn konsulent i Oslo og omegn

Miljøfyrtårn konsulent i Oslo og omegn

Miljøfyrtårn nye felleskriterier og styringsverktøy lansert 15.juni 2022
Foto: Miljøfyrtårn lanserte nye felleskriterier og nytt styringsverktøy 15.juni 2022.

Konsulent for Miljøfyrtårn sertifiseringen

Jeg heter Vikki Johansen og har jobbet som Miljøfyrtårn og ISO14001 konsulent siden 2015. Jeg har særskilt innsikt i miljøsertifiseringer for leverandørkjedene, og hjelper gjerne virksomheter med å få innsikt og effektivt system for riktig dokumentasjon. En årrekke før 2015 jobbet jeg som kontroller i finans. Min samlede bakgrunnen vil hjelpe virksomheten til å få innsikt i økonomisk påvirkning med EU-taksonomi, klima og miljø.
Referansene mine sier de får god hjelp til motivasjon, finne bedre løsninger med pedagogisk og effektiv gjennomføring.

Hvilken sertifisering skal virksomheten velge?

Mange er usikre på hvilken type sertifisering de bør velge for prosjekt, produkt eller virksomhet og hvilke resultater det vil gi for bunnlinjen. Vi bistår gjerne med rådgivning for hvilken bærekraft-sertifisering virksomheten bør velge i Norge og utland.

Dere får motivasjon, effektiv gjennomføring og innsikt i anerkjente miljødokumenterte løsninger til prosjekter, produkter og virksomheter med oss.

Slik kommer du i gang med Miljøfyrtårn sertifiseringen

1.Kontakt godkjent konsulent for å finne hvilken sertifisering som passer og riktige kriterier til den unike virksomheten

Miljøfyrtårn stiller krav til bruk av konsulent for å bli sertifisert. Konsulenten bidrar til at virksomheter velger riktig kriteriesett, opplæring og får struktur for videre arbeid.

2.Signer kontrakt for leveranse med ønsket konsulent.
Pris fra kr 14.500 avhenger av omfang og hva virksomheten selv gjør.

3.Måle og dokumentere kriterier for den unike virksomhet

4.Forankre mål og handlingsplaner for årlig forbedring av vesentlige miljøpåvirkninger

5.Godkjent sertifisør kontrollerer at kriteriene er oppfylt.

6.Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.

7.Resultatet feires!

8.Årlige forbedringer og handlingsplaner er forankret hos ledelsen og følges opp gjennom året

 1. Innen 1.april er klima- og miljørapport registrert i Miljøfyrtårn portalen
 2. Resertifisering hvert tredje år

Les Troldtekt sine erfaringer med miljøsertifiseringer. Er miljøsertifisering grønnvasking? 

 KONTAKT GREENBUILT

post@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Miljøfyrtårn godkjent konsulent

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier,
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen),
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.
Hvorfor Miljøstyring?

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.

EU-taksonomi medfører omfattende endringer for grønn finansiering i store virksomheter og deres leverandørkjeder.

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har suksess med å satse på bærekraft.

Ni gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 1. Bli bærekraftig med smarte verktøy for langsiktige tiltak.
  Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
  76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer, viser tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.
 2. Oppnå konkurransefortrinn
  Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Bedrifter med miljøsertifisert ledelse stiller strengere krav til sine leverandører. 60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
 1. Styrk merkevaren
  Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet. 68% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen.
 2. Kutt kostnader
  Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja.Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger. 54% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som resultat av sertifiseringen.
 3. Få digitale verktøy for å nå mål og skape resultater
  Det gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater. 64% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling
 4. Senk sykefraværet
  Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.
 5. Få kvalitetsstempel
  Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. Miljøfyrtårn er eneste nasjonale miljøstyringssytem anerkjent av EU.
 6. Bygg omdømme og lederskap
  Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.
 7. Høyere innovasjonsgrad
  Undersøkelser viser at bærekraft er nøkkeldrivkraft til innovasjon. Huffington Post.
Hva er miljøledelsessystem?
Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring.
Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.
Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når målsettingene bedriften har satt om forbedringer er oppnådd, skal den sette nye målsettinger for å bli enda bedre.
Hva finnes av offentlig godkjente miljøstyringssystem?
Miljøfyrtårn sertifisering er Norges mest brukte miljøstyringssystem og er anerkjent av EU. Her er det generelle krav + spesifikke bransjekrav som må oppfylles før sertifisering. Sertifisering er gyldig i 3 år og Klima- og miljørapport sendes årlig. Bruk av konsulent og kommunal oppnevnt sertifisør er obligatorisk.

ISO 14001 / EMAS er internasjonal standard /EU standard for sertifisert miljøledelsessystem og benyttes oftest av store virksomheter. Standardene gjelder for systemet og gir ikke konkrete krav. Vesentlige tiltak for miljøforbedringer systematiserer den enkelte bedrift etter en vurdering av eget ståsted. ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT.

Hvorfor bruke konsulent?

Konsulentens kjernekompetanse blir å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse hos virksomhetens ledelse, og blant de ansatte.

Oppgavene til Miljøfyrtårn konsulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier,
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen),
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Når systemet er på plass er det inspirerende og utviklende for virksomheter å finne og implementere bærekraftige løsninger som forbedrer økonomien, miljø og samfunn.

Greenbuilt har kompetanse i bærekraft, forretningsutvikling, økonomi og miljøansvar i praksis. Du får positiv måloppnåelse for å skape bærekraftige løsninger for din unike virksomhet og omgivelsene.

 • ISO14001 miljøledelse konsulenterfaring med gode referanser fra Nordic Choice Hotels
 • Innsikt i anerkjent miljødokumentasjon for prosjekter, produkter og virksomheter
 • Godkjent Miljøfyrtårn konsulent med gode referanser for effektivitet og motivasjon
Pris kommer an på hva bedriften ønsker å gjøre selv

Priseksempel ex.mva:

 • Kontorfellesskap kan sende samme rapport og dele kostnaden
 • Konsulent tjeneste er et krav første år: fra 20 timer av kr. 950,-
 • Sertifisør ca. kr. 3 – 6000,-,
 • Etableringsgebyr ca. 2500,- (1-9 ansatte)
 • Årlig service avgift, ca. kr. 1500,- (1-9 ansatte)
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!
 • Miljøsertifisere bedriften
 • Synliggjør din miljødokumenterte løsning
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og artikler
 • Hold deg oppdatert på anerkjente miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt

Top