Miljøfyrtårn konsulent i Oslo og omegn

Spørsmål og svar om Miljøfyrtårn sertifiseringen.

Er miljøsertifisering grønnvasking

EU-taksonomi en en del av EUs Green Deal og skal styre finansiering i grønn retning og er EU sitt klassifiseringssystem for hva som kan kalles grønt.

En leverandør viser sin erfaring med miljøsertifisering en årrekke. Troldtekt viser sine erfaringer med miljøsertifiseringer og besvarer spørsmålet: Er miljøsertifisering grønnvasking? 

Hvilken bærekraft sertifisering passer den enkelte virksomhet?

Mange er usikre på hvilken type bærekraft dokumentasjon de bør velge for prosjekt, produkt, virksomhet eller leverandørkjeder og hvilke resultater det vil gi. Det kan være komplekst å vurdere over 460 ulike sertifiseringer. Greenbuilt bistår gjerne med rådgivning for hvilken bærekraft-sertifisering virksomheten kan velge for troverdig dokumentasjon i Norge og utland.

Hva er miljøledelsessystem og Miljøfyrtårn?
Et miljøledelsessystem skal være et redskap som kan hjelpe bedriften til å systematisere arbeidet med kontinuerlig miljøforbedring. Miljøledelse forstås som en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning. Begrepet kontinuerlig forbedring er sentralt innen miljøledelse; bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin miljøpåvirkning. Når vesentlige mål er oppnådd, setter ledelsen nye mål for stadige forbedringer og opplever ofte innovasjon i prosessen.
Miljøfyrtårn sertifisering er Norges mest brukte miljøstyringssystem og er anerkjent av EU. Det betyr at Miljøfyrtårn sertifikatet kan benyttes som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav for miljøledelse i Europa uten å gå veien om andre systemer. I Miljøfyrtårn er det felleskriterier til alle bransjer og bransjespesifikke kriterier som dokumenteres og kontrolleres av uavhengig sertifisør og Miljøfyrtårn.
Hva er nytt med Miljøfyrtårn sertifisering i 2022? 

Nye felleskriterier og nytt digitalt styringsverktøy ble lansert av Miljøfyrtårn 15.juni.

De nye felleskriteriene har som ambisjon å forsterke forankringen av miljøarbeidet i organisasjonen ved å øke involveringen av virksomhetens medarbeidere, og samtidig styrke ansvaret og oppfølgingen i ledelsen. Se de nye felleskriteriene her.

Digitalt styringsverktøy vil gi verdifull styringsinformasjon, full oversikt over mål, tiltak og effekt med grafisk oversikt. Les om styringsverktøyet her.

Hvordan kommer vi i gang med Miljøfyrtårn sertifiseringen?

1.Kontakt godkjent konsulent for å finne hvilken sertifisering som passer og riktige kriterier til den unike virksomheten

Miljøfyrtårn stiller krav til bruk av konsulent for å bli sertifisert. Konsulenten bidrar til at virksomheter velger riktig kriteriesett, opplæring og får struktur for videre arbeid.

2.Signer kontrakt for leveranse med ønsket konsulent.
Pris fra kr 14.500 avhenger av omfang og hva virksomheten selv gjør.

3.Måle og dokumentere kriterier for den unike virksomhet

4.Forankre mål og handlingsplaner for årlig forbedring av vesentlige miljøpåvirkninger

5.Godkjent sertifisør kontrollerer at kriteriene er oppfylt.

6.Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer godkjenningsbrevet og utsteder sertifikat.

7.Resultatet feires!

8.Årlige forbedringer og handlingsplaner er forankret hos ledelsen og følges opp gjennom året

 1. Innen 1.april er klima- og miljørapport registrert i Miljøfyrtårn portalen
 2. Resertifisering hvert tredje år
Vår Miljøfyrtårn konsulent

Vikki Johansen har jobbet som Miljøfyrtårn og ISO14001 konsulent siden 2015. Hennes kjernekompetanse er å lede prosessen fra virksomheten beslutter å innføre miljøledelse, sikre god forankring og forståelse i hele organisasjonen til dere feirer deres godkjente sertifikat. I arbeidet har hun fått innsikt i ulike miljøsertifiseringer for virksomheter, prosjekter og produkter i hele verdikjeden. Tidligere jobbet hun som kontroller og med IT utvikling i verdipapirhandel. Den samlede kompetansen vil hjelpe dere til å få innsikt i muligheter og risiko med EU-taksonomi, klima og miljø. Hun får gode tilbakemeldinger på hjelpen til motivasjon, og effektiv gjennomføring til bedre løsninger.

Oppgavene til konseulenten er å:

 • Avklare bransjekriterier,
 • Avgrense sertifiseringsobjekt (hva som inkluderes i Miljøfyrtårn sertifiseringen),
 • Gi opplæring i bruk av Miljøfyrtårnportalen, og hvordan fylle ut Miljøkartleggingen og den årlige klima- og miljørapporten.
 • Sikre kunnskapsoverføring slik at virksomheten møter Stiftelsen Miljøfyrtårns krav til sertifisering.

Ring eller send epost for en uforpliktende samtale:
vj@greenbuilt.no / +47 47 84 77 74

Miljøfyrtårn godkjent konsulent

Hvorfor Miljøstyring?

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.

EU-taksonomi medfører omfattende endringer for grønn finansiering i store virksomheter og deres leverandørkjeder fra 2021.

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Som Miljøfyrtårn-bedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. Les om Miljøfyrtårn-bedrifter som har suksess med å satse på bærekraft.

Ni gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 1. Bli bærekraftig med smarte verktøy for langsiktige tiltak.
  Miljøfyrtårn gir deg smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Du får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.
  76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer, viser tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.
 2. Oppnå konkurransefortrinn
  Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og du kvalifiserer til å delta i flere anbud. Bedrifter med miljøsertifisert ledelse stiller strengere krav til sine leverandører. 60 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
 1. Styrk merkevaren
  Som Miljøfyrtårn bygger du en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Dere viser at virksomheten er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet. 68% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring som følge av sertifiseringen.
 2. Kutt kostnader
  Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja. Med et smart verktøy for miljøledelse får du hjelp til å gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Med det vil du oppnå en mer lønnsom drift – og du kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger. 54% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader som resultat av sertifiseringen.
 3. Få digitale verktøy for å nå mål og skape resultater
  Det gir deg god grafisk oversikt, statistikk og rapporter som viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Du kan enkelt følge med på hvilken vei utvikling går, iverksette tiltak og sette nye miljømål for å forbedre dine miljøprestasjoner. Måling og planlegging hjelper deg å skape lønnsomme resultater. 64% av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling
 4. Senk sykefraværet
  Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.
 5. Få kvalitetsstempel
  Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. Miljøfyrtårn er eneste nasjonale miljøstyringssytem anerkjent av EU.
 6. Bygg omdømme og lederskap
  Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, kan du skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.
 7. Høyere innovasjonsgrad
  Undersøkelser viser at bærekraft er nøkkeldrivkraft til innovasjon. Huffington Post.
Hva finnes av offentlig godkjente miljøstyringssystem?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering anerkjent av EU og kan inngå som godkjent kontrakts- og kvalifikasjonskrav for miljøledelse i Europa uten å måtte gå veien om andre systemer.

ISO 14001 / EMAS er internasjonal standard /EU standard for sertifisert miljøledelsessystem og benyttes oftest av store virksomheter. Standardene gjelder for systemet og gir ikke spesifikke krav. Vesentlige tiltak for miljøforbedringer systematiserer den enkelte bedrift etter en vurdering av eget ståsted. ISO 14001 kan bestilles hos Norges Standardiseringsforbund, mens EMAS skaffes ved å ta kontakt med Miljøverndepartementet eller SFT.

Prisestimat

0-9 ansatte fra ca. kr 27.000,- eks.mva.

Prisestimat inkluderer:
En-til-en-rådgivning med konsulent á 15 timer
Etableringsgebyr
Sertifisør

Påfølgende år:
Serviceavgift første år: 1975,-
Serviceavgift andre år: 1975,-
Serviceavgift og sertifisør ved resertifisering tredje år: 8975,-

Beregn prisestimat for din virksomhet her.

Kontakt meg gjerne for en uforpliktende samtale!

Greenbuilt har kjernekompetanse i motivasjon for bærekraft, forretningsutvikling, økonomi og miljøansvar i praksis.

Vårt verdiløfte er at du får positive prosesser for måloppnåelse for den unike virksomhet og omgivelsene.

 • Miljøsertifisering for virksomheter
 • Synliggjør din miljødokumenterte løsning
 • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer, artikler på forsiden og biblioteket
 • Hold deg oppdatert på anerkjente miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  vj@greenbuilt.no

logo Greenbuilt