Hvordan skal 600 milliarder kroner i årlige offentlige anskaffelser bli bærekraftig

Riksrevisjonen vurderer det som kritikkverdig at myndighetene gjennom sin samlede virkemiddelbruk ikke har sikret at offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis i stor nok grad bidrar til å minimere miljøbelastningen. Klimabelastningen utgjorde 16% av Norges totale klimafotavtrykk og miljøkrav ble skjerpet i ny lov om offentlige anskaffelser i 2017. Stortinget har vedtatt at man skal ha slik vekting i alle offentlige innkjøp på 30%. I regjeringens forskrift står det imidlertid: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent.». Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er misfornøyd med regjeringens oppfølging av Stortingets krav om 30% miljøvekting – Anbud365

En årsak til manglende miljøkrav i offentlige anskaffelser kan være at de sjelden måles for vesentlige miljøkrav og -tiltak til tross for dagens muligheter med stor datamengde, sier Miriam Odden i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Flere kommuner i Norge har tiltak for å beregne direkte påvirkning som å sykle til jobb fremfor dieselbiler. Rapporter viser imidlertid at innkjøp (scope 3) har størst fotavtrykk, men prioriteres ikke i offentlige anskaffelser.

Les Byggevarer avgjørende for bærekraftig utvikling.

-Vi måler det meste annet i dag som har jeg råd til ny sofa eller hvor mye veier barnet for å finne om det er nødvendig med tiltak. Nå er det nødvendig å måle miljøpåvirkninger for å finne hvor «skoen trykker mest» og gjøre vesentlige forbedringer. Dagens datamengder og troverdige verktøy for reduksjon av klimagasser er allerede utviklet av offentlige aktører og nå må vi øke bruken av disse, sier Odden. Vi ønsker å øke kompetansen med webinarer og oversikt over verktøy slik at vesentlige miljøtiltak kan prioriteres og gjennomføres. DFØ viser hvordan du kan måle miljøeffekter av tiltak, krav og kriterier i offentlig forvaltning, samt hvilke av DFØs verktøy du kan bruke til dette, sier Odden.

Det er ikke nødvendig med mye kunnskap for å få god oversikt og dermed gjennomføre vesentlige miljøtiltak, hevder Martin Standley som er seniorrådgiver hos DFØ. Han viser den store mengden data som er tilgjengelig for måling i dag. Med store mengder data gjelder det å velge riktig type. Det beste er ofte det godes fiende og datakvalitet øker når etterspørselen øker, påpeker Standley.

DFØ råd for å komme i gang med vesentlige miljøkrav

  • Begynn med oversikter – prioriter vesentlige miljøaspekter
  • Koble opp mot virksomhetens mål og rapporteringskrav
  • Identifiser målgruppen, beslutningspunkt eller rapport og dernest databehov.
  • Tenk bredt når det gjelder datakilder
  • Bruk DFØ eksempler på dataprodukter

Se video fra DFØ om hvordan måle og rapportere på miljøeffekter her

Les også Miljøfyrtårn har nye felleskriterier og nytt styringsverktøy.

Kontakt Greenbuilt

Greenbuilt har kjernekompetanse i motivasjon for bærekraft, forretningsutvikling, økonomi og miljøansvar i praksis.

Vårt verdiløfte er at du får positive prosesser for måloppnåelse for den unike virksomhet og omgivelsene.

  • Miljøsertifisering for virksomheter
  • Synliggjør din miljødokumenterte løsning
  • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer, artikler på forsiden og biblioteket
  • Hold deg oppdatert på anerkjente miljøløsninger ved å melde deg på vårt Nyhetsbrev eller følge oss på Facebook, Instagram, LinkedIn!

+47 47847774 /  post@greenbuilt.no

logo Greenbuilt