The Plus valgte Glasopor for å oppnå ambisiøse klima- og miljømål. Annonse.

Foto: Per Tore Molvær. Per Boasson i arbeid på The Plus.

Glasopor er en av mange stolte leverandører til Vestre sitt byggeprosjekt The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Glasopor skumglass har vært en viktig ingrediens for det karakteristiske designet til det grønne taket. Offisiell åpning var den 3. juni 2022. Nå gleder vi oss til å se taket, som skal være åpent for alle 24/7, bli tatt i bruk.

Taktekket med Glasopor og etter hvert grønn vegetasjon vil også føre til økt isolasjon og energieffektivitet for bygget gjennom mer naturlig regulering av temperaturen.

Magnor har hele verdens oppmerksomhet

Det er med stor spenning at vi denne fine vårdagen i april kjører mot Magnor for å besøke den internasjonalt omtalte møbelfabrikken The Plus.

Byggherren Vestre er en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bærekraftige utendørs møbler. De har blant annet møblert Aker Brygge i Oslo, Times Square i New York, Forum Des Halles i Paris, Hornsberg strandpark i Stockholm, Dansk Arkitektur Center i København og King’s Cross i London.

Møbelfabrikken The Plus er designet av BIG Bjarke Ingels Group, et dansk arkitektkontor etablert i 2005 som blant annet står bak Googles hovedkvarter i California, Lego House i Billund og Amager Bakke i København, verdens reneste søppelforbrenningsanlegg med en kunstig skibakke på taket. I Norge er de kjent for The Twist, den spektakulære broen som vrir seg nitti grader over Randselva på Kistefosmuseet i Innlandet.

Med Vestre sin internasjonale suksess og byggets spektakulære arkitektur er det ikke uten grunn at The Plus har fått bred internasjonal pressedekning. I løpet av noen uker etter lanseringen av konseptet fikk det omtale i mer enn 30 land, og i kjente magasiner som Wallpaper, Forbes og Fast Company.

Artikkelen fortsetter etter foto

The Plus foto Einar Aslaksen
The Plus på Magnor Foto Einar Aslaksen

Plussformet geometri gir og krever samspill

Som navnet The Plus tilsier, så er bygningen oppført med fire propell-lignende fløyer i en plussformet geometri, og ligger midt i et lite skogholt utenfor Magnor ved grensen til Sverige. Geometrien gir en åpen og effektiv arbeidsflyt, samtidig som alle de fire fabrikkvingene er i direkte kontakt med skogen. I byggets midtpunkt ligger opplevelsessenteret som gir 360 graders innsikt i de fire produksjonsområdene – fargefabrikken, trefabrikken, monteringsavdelingen og lageret. Møblenes metallelementer som kommer fra Vestre Steel Factory må sies å ha en kort transportetappe med kun om lag 9 mil fra grensa i Torsby.

Totalentreprenøren Ø.M. Fjeld har vært med på utviklingen av prosjektet gjennom en samspillsfase og står for den komplekse byggingen. Vi er på vei for å møte prosjektleder Jonas Nykänen i Ø.M. Fjeld og daglig leder Sigurd Boasson hos underentreprenøren for byggets grønne tak, MATTAK AS.

MATTAK AS øker det biologiske mangfoldet

Når vi ankommer The Plus viser det seg at Sigurd Boasson og hans ansatte i MATTAK AS er i full sving med å plante fabrikkens selveste midtpunkt – et stort, fint lønnetre med bristende knopper. De heiser treet ned midt i plussformen i en utvendig gårdsplass formet som en rundkjøring. Rundt denne dreier fabrikkens opplevelsessenter, logistikk og arbeidsflyt seg. I gårdsplassen rundt treet er det støpt et betongdekke, formet som en sol, hvor Vestre sine nyeste møbler skal vises fram.

MATTAK AS har sørget for at verdens mest bærekraftige fabrikk får et naturtak. Taket handler ikke bare om å redusere klimautslipp, men målet er at det også skal ta vare på naturen. Boasson forteller:

«Målet er å ta vare på og å øke det biologiske mangfoldet. For å sikre at det grønne taket blir mest mulig likt naturen rundt her, har vi samlet planter og frø fra skogen i området. Vi har oppformert småplanter fra frø som nå blir plantet ut. Det er oppformert pluggplanter av lik vegetasjon og det er hentet planter i naturen som så er plantet ut på taket. I tillegg er vår spesialutviklede lettjord iblandet skogsjord fra tomten – på den måten tilfører vi den naturlige frøbanken. Slik vil den naturlige vegetasjonen i området gradvis overta fabrikktaket i løpet av få år.»

Boasson bøyer seg ned og peker på en frisk liten ryllik og forteller engasjert:

«Se her er det godt i gang med å spire. Hvis det fine vårværet og sola fortsetter slik som i dag, vil det ikke ta mange dager før det brune dekket her vil være helt grønt. Utover våren og sommeren skal taket følges opp med stell og enda flere planter.»

Glasopor til forming av dekke

Drøye 400m3 Glasopor skumglass har blitt brukt til forming av dekke under vegetasjonen. Det var MATTAK som sto for utleggingen. Boasson kan fortelle at:

«Taket ble anlagt på 6-7 hektiske uker i august og september i fjor. Allerede midt i oktober samme år fikk taket en fin grønnfarge, så i år blir det nok riktig så bra i tide til åpningen 3. juni.»

Som en beryktet travel mann, verker han etter å komme seg ned til gårdsplassen igjen for å hjelpe til med å stabilisere lønnetreet med jord og å vanne de spirende plantene på taket.

«Forresten, angående å øke det biologiske mangfoldet. Vi skal jo også plante forskjellige løvtrær – selje, rogn og hegg – ute i skogen her i dag. Her er det jo bare barskog fra før, så det vil jo faktisk si at vi tilfører noe til det biologiske mangfoldet i dag,» sier han med glimt i øyet, før han farer videre for å gjøre seg ferdig med dagens gjøremål. Allerede før lunsj går ferden videre til et arrangement i Trondheim.

The Plus foto Mattak
The Plus foto Mattak

Teknologi, arkitektur og natur forenes på taket

Blant den grønne vegetasjonen er det installert nesten 900 høyeffektive solcellepaneler. Året rundt vil fabrikktaket være åpent for besøkende – lett tilgjengelig via ramper og trapper.

Trapper langs fasaden gjør at besøkende kan gå oppover langs bygningen og samtidig følge produksjonen på innsiden, noe som gir maksimal åpenhet. Når du går ned igjen, kan du enten gå ned trappene eller skli ned Norges høyeste sklie. Med sitt fall på 14 meter tar den deg ned fra fabrikken og ned i skogen på bare få sekunder.

Vi møter prosjektleder Jonas Nykänen fra Ø. M. Fjeld på toppen av taket. Ø. M. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet. Selskapet ble etablert i 1948, og hovedkontoret har hele tiden ligget på Kongsvinger, en kort kjøretur unna her på Magnor. Med regionskontorer og datterselskaper i en rekke byer, betjener de både private og offentlige oppdragsgivere over hele Østlandet.

Nykänen kan fortelle oss mye om prosjektet med betydelig detaljkunnskap og stort engasjement.

BREEAM Outstanding-krav og Futurebuilt Zero

«Fra her vi står nå har vi utsikt mot mange av de spennende utfordringene ved prosjektet», sier han og peker rundt omkring oss. «Et hovedpremiss har vært målet om å oppnå BREEAM Outstanding-sertifisering,» begynner han.

Det finnes i dag svært få prosjekter i Norden som tilfredsstiller kravene til BREEAM Outstanding. Gjennom prosjektet ønsker Vestre å vise at også industriprosjekter kan være blant de snaue 1% av nybygg som er globale forbilder innen miljøtiltak.

The Plus er også et Futurebuilt Zero prosjekt. Futurebuilt Zero er pilotprosjekter i Norge som bruker eksempelets makt for å nå klimamålene i tide. Det vil si bevis for at det er mulig å nå 55% reduksjon av klimagassutslipp fra 2020 til 2030 og 95% innen 2050 med bedre løsninger. Da har materialene en særskilt stor betydning som Glasopor kan bevise oppnås med sin miljødeklarasjon.

Utover det snakker vi om hensyn til trærne som omringer og står tett innpå bygningskroppen. Han fortsetter å fortelle om gulvet som er bygget med en ny type lavkarbonbetong og med en mindre tykkelse enn normalt for å spare på CO2-regnskapet. Malingen på gulvet, med spesielle fargekrav som ikke er normale for bruksområdet, er han også innom. Videre forteller han om den korte byggetiden, som blant annet førte til at automasjonsteknikere begynte med fabrikkens maskiner knapt før fasader var tette.

Glasopor viktig for takdesignet

Etter hvert peiles vi inn på takkonstruksjonen. Nykänen kan fortelle:

«De fire vingene består av limtredragere med 21 meter fritt spenn. De fire takvingene har et design med skrånende bærebjelker som gir et spennende uttrykk på himlingen innvendig. Her ute har det bydd på noen utfordringer. Hvordan skulle vi få til det grønne taket uten for mye vannansamling og for høy vekt der taket flater ut? Det var dessuten et ønske om å ha en litt annerledes kurve utvendig enn det konstruksjonen ga, med krav til ulik dybde på ulike deler av taket. Vi ble tipset om Glasopor av Sigurd [Boasson], leste oss mer opp på produktet og gjorde beregninger.»

Ø.M. Fjeld besluttet altså å bruke Glasopor som et drenerende lag. Krav til vektbegrensning og miljødokumentasjonen ble vesentlig. Nykänen bekjenner:

«Personlig har jeg ikke erfaring med Glasopor fra tidligere, men jeg ser jo fordelene med dette produktet.»

Vi kommer nok til å bruke dette igjen i andre prosjekter framover.

Taktekket med Glasopor og etter hvert grønn vegetasjon vil også føre til økt isolasjon og energieffektivitet for bygget gjennom mer naturlig regulering av temperaturen.

KONTAKT GLASOPOR

Hjemmeside 

Miljødeklarasjon EPD

ISO14001 – Miljøledelsessystem

ISO9001 – Kvalitetsledelsessystem

 

Glasopor logo