Dette må rådgivere og byggeiere vite om rustfrie stålrør. Annonse Viega.

Feilaktige beslutninger om materialvalg kan forårsake alvorlig korrosjonsskade. Lær om hvorfor nikkelfritt rør i rustfritt stål kan være det beste alternativet.

Av Johan Sørensen, Product Manager Nordic, Viega

Korrosjonsskader i rør i rustfritt stål er en stor utfordring, og mange har forslag til hvordan skaden oppstår og hvorfor.

Et eksempel på mangelfull informasjon er at det kan oppstå alvorlige korrosjonsskader hvis nikkelfrie rør i rustfritt stål brukes sammen med nikkelholdige rustfrie rørdeler.
Dette er ikke riktig, forklarer Johan Sørensen, nordisk produktsjef for Viega. For eksempel, hvis DVGW og / eller VA-godkjente rustfrie stålrør av høy kvalitet og med riktig PREN-verdi brukes, vil konklusjonen være en annen. Det er derfor viktig å sjekke grunnlaget for konklusjoner, da det kan være avgjørende for installasjonens holdbarhet.

– Problemet krever imidlertid en mer nyansert forklaring for å hjelpe de som planlegger og installerer drikkevannsinstallasjoner der rustfritt stål inngår i det daglige. På grunn av drikkevann er kunnskap og innsikt i korrosjonsårsaker i installasjoner avgjørende.

Derfor har Viega i en årrekke forsket på hvordan man kan utvikle produkter for drikkevannsinstallasjoner, både når det gjelder korrosjon, hygiene og best mulig gjennomstrømning. Denne kunnskapen deler vi med folk i bransjen på daglig basis, forklarer Johan Sørensen.

Når du velger et rustfritt stålrør, anbefaler Viega å se nærmere på legeringssammensetningen. Rustfritt stål er ikke bare rustfritt stål. Stålet kommer i mange varianter, men hos Viega brukes kun to typer stål, med navnene 1.4401 og 1.4521, og hvor PREN-verdien er et uttrykk for stålets styrke i forhold til korrosjon.

PREN-formelen inkluderer krom og molybden, som også er de viktige råmaterialene i både 1.4401 og 1.4521. Spesielt reduseres sannsynligheten for grop korrosjon (lokale korrosjonsangrep på en metalloverflate) i rustfritt stål etter hvert som innholdet av krom og molybden øker. Det økte krom / molybdeninnholdet i Viega rustfritt stål 1.4401 og 1.4521 forbedrer derfor korrosjonsbestandigheten.

– Hvis kravene i forhold til typebetegnelsen oppfylles, kan de nikkelfrie rustfrie rørene være en bedre løsning enn de nikkelholdige rørene. Dette gjelder enda mer Viega rustfrie rør, som er sterkere enn minimumskravene, noe som gjør dem til et opplagt valg som du bør vurdere hvis du vil redusere korrosjonsskader i installasjonene dine, sier Johan Sørensen og legger til:

– Korrosjonsproblemet er derfor en misforståelse. Ikke alle nikkelfrie rør er dårlige for installasjonene dine sammenlignet med nikkelholdige rør.

Tekniske fakta om rustfritt stål

EN 12502-4 påpeker at sannsynligheten for grop korrosjon i rustfritt stål avtar etter hvert som innholdet av krom og molybden øker. Det økte molybdeninnholdet i Viega rustfritt stål 1.4401 forbedrer derfor korrosjonsmotstanden. Det samme gjelder Viega rustfritt stål 1.4521, hvor både innholdet av krom og molybden økes.

På grunn av økt korrosjonsbestandighet anbefales Viega Sanpress-system for husholdningsvanninstallasjoner der rør er merket med materialnummer 1.4401 eller 1.4521.

Legeringen for 1.4401 (austenittisk) i henhold til EN 10088-1 (12-2014). (Tabell 1)

For å oppnå bedre motstand mot for eksempel desinfeksjonsmidler, er PREN-verdien for Viega rustfritt stål 1.4401 økt til ≥ 24.1. Standarden foreskriver en PREN-verdi på nominelt 23,1 (korrosjonsbestandighetsverdi).

Viega Sanpress Inox rør og pressfittings har et molybdeninnhold på ≥ 2.3% – der det er oppgitt i standarden som 2%.

Viega Sanpress Inox rustfritt stålrør 1.4401 oppfyller de samme kravene som for 1.4404 med en legeringssammensetning i henhold til EN 10088-1 (12-2014) med et karboninnhold på ≤0.03%.

Fordeler med 1.4401 / 1.4404
  • Re-passivering: nikkel forventes å passivere i begrenset grad
    (ikke oppdaget) i sure og oksygenfattige miljøer, noe som kan
    oppstå i sprekker når systemer i samme materiale brukes.

Legeringen for 1,4521 (ferritisk) i henhold til EN 10088-1 (12-2014) (Tabell 2)

For standard 1.4521 er PREN-verdien (korrosjonsbestandighetsverdi) nominelt 22,9. For å oppnå bedre motstand mot f.eks. desinfeksjonsmidler, er PREN-verdien for Viega rustfritt stål 1.4521 økt til ≥ 24.1.

Viega Sanpress Inox rustfritt stålrør 1.4521 har et krominnhold på ≥17.5 og et molybdeninnhold ≥ 2.0% – der det er oppgitt i standarden som 1.8%.

Fordeler med 1.4521
  • Nikkelfrie: I henhold til faglig litteratur som gjelder korrosjon er det viktig at drikkevann ikke inneholder nikkel for å beskytte nikkelallergikere mot akutte tilfeller.
  • Spenningskorrosjon: jf. EN 12502-4:2005-03, ferritisk rustfritt stål er mindre følsomme for spenningskorrosjon enn de austenitiske, her er 1.4521 bedre enn 1.4404.
  • Mindre termisk ekspansjon: lavere sammenlignet med 1.4401 → behov for færre lengdeutvidelseskompensatorer.

Mellom 20°C – 100°C (lengdeforlengelse v. 20 m / 50 K)

1,4521: 0,0104 [mm/m*K] 10,4 mm

1,4401: 0,0160 [mm/m*K] 16,0 med mer

Generell faglitteratur som gjelder korrosjon

Til orientering reduseres spaltekorrosjon av rustfrie rør ved bruk av pressfittings laget av bronse/silisiumbronse, jf. SBi-instruksjon 227 s.48.

I områder med hardt vann (høy konsentrasjon av kalsium og magnesium) med høy ledningsevne bør ventiler i korrosjonsbestandige materialer som bronse/silisiumbronse og rustfritt stål brukes. se SBi-instruksjonene s. 75.
Områder med hardt vann er gjerne kystområder hvor jorden inneholder store mengder med kalsiumkarbonat.

Les om silisiumbronse prefittings som er ensartet for Viega over hele verden.

Konklusjon

Viega 1.4401 og 1.4521 er sidestilt som like gode når det gjelder korrosjon, da de har samme PREN-verdien på ≥ 24,1 (Pitting Resistence Equivalent) og samme innhold av C på ≤ 0,03.

Tabell legerinssammensetning for austentisk korrosjonsbetandigt står 1.4401/1.4401

Tabell legerinssammensetning for ferristisk korrosjonsbestandig stål 1.4521

Kilder

EN 10088-1:2014-12: Liste over rustfritt stål

EN 12502-4:2005-03: Beskyttelse av metalliske materialer mot korrosjon – veiledning til vurdering av sannsynligheten for korrosjon i vannrør og lagringssystemer. Del 4: Påvirkningsfaktorer for rustfritt stål.

SBi Instruksjon 227: Korrosjon i VVS Installasjoner, 2009

PRE-verdi: PREN= % Cr + 3,3 x % mnd + 16 x % N

KONTAKT VIEGA

Hjemmeside Norge

artikkel publisert i Tekniq Arbejdsgiverne 2019

Viega har miljøledelsessertifisering ISO14001,
kvalitetsledelsessertifisering ISO9001 og
får EPD på produkter i løpet av 2023.

logo Viega