GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Verktøy for landskapsplanlegging og artsmangfold

International Union for Conservation of Nature (IUNC) har utviklet et vitenskapsbasert verktøy for å ivareta vårt livsviktige naturmangfold: The Species Threat Abatement and Restoration (STAR)
Hvem kan STAR verktøyet brukes av

STAR -målingen dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder av bedrifter, regjeringer, sivilsamfunn og andre aktører mot globale mål for å stoppe utryddelser.

Nøkkelfakta: Største årsak til tap av arter er nedbygging av areal. 56% av global utryddelse risikoreduksjon kan oppnås ved å gjenopprette habitater. 5362 truede og nær-truede artsdata er innlemmet i STAR til dags dato. 24% av global utryddelsesrisikoreduksjon kan oppnås ved å øke bærekraften i avlingsproduksjonen.

Hva er STAR verktøyet

STAR -målingen dokumenterer bidraget fra spesifikke bevarings- og restaureringshandlinger på bestemte steder. STAR bidrar til å identifisere handlinger som har potensial til å gi fordeler for truede arter, og den støtter etableringen av vitenskapsbaserte mål for artsmangfold.

Artikkelen fortsettter etter annonsen.

Troldtekt akutstikkplater velges til miljøambisiøse prosjekter. Les mer. Annonse.

Slik fungerer STAR

STAR beregnes ut fra data om utbredelse, trusler og utryddelsesrisiko for truede arter som for eksempel er avledet fra IUCNs rødliste over truede arter.

Utbredelse måles som en gitt arts nåværende habitatområde (for trusselreduksjon) og historisk tapt habitatområde (for restaurering). Trusler dokumenteres ved hjelp av standard klassifiseringsordning for trusler. Utryddelsesrisiko måles ved hjelp av IUCNs rødlistekategorier og -kriterier.

Den resulterende beregningen kan deretter rapporteres for en hvilken som helst geografisk enhet (f.eks. et nettsted, landskap, portefølje, land), og er helt skalerbar og sammenlignbar på tvers av områder.

Hvorfor naturbevaring og -restaurering

Naturmangfoldet i finurlig sammensatte økosystemer sørger for ren mat, rent vann, ren luft, karbonopptak, overvannshåndtering, medisiner og forhindrer pandemier.

«…– Helsen til økosystemer som vi og alle andre arter er avhengige av, forverres raskere enn noen gang. Vi eroderer selve grunnlaget for våre økonomier, levebrød, matsikkerhet, helse og livskvalitet over hele verden, IPBES Chair, Sir Robert Watson. UN nature decline report 2019.

Naturkrisen og klimakrisen forsterker hverandre og omstilling må skje raskt, slår tre FN-rapporter fast. KS.

Det er sterkt underkommunisert hvilket kinderegg intakt natur representerer: for å ivareta karbonlagre, for bufring mot klimaeffekter og for å sikre livsviktige naturgoder. Robust natur er også helt avgjørende for klimautviklingen, sier biologiforskere til Nrk.

“Den alvorlige advarselen i vår rapport må følges fordi sivilisasjonen avhenger helt av jordens planter, dyr og mikroorganismer som forsyner den med essensielle økosystemtjenester som spenner fra avlingsbestøvning og beskyttelse til å levere mat fra havet og opprettholde et levedyktig klima, sa Prof Paul Ehrlich, at Stanford University in the US til the Guardian in 2017. «Andre økosystemtjenester inkluderer ren luft og vann…»

Les mer om verktøy for artstrusselen reduksjon og restaurering (STAR)

Biologiens Google Earth til inspirasjon og økt kunnskap

OneZoom er en nettside for å utforske alt liv på jorden, dens evolusjonære historie, og hvor mye av det som er truet med utryddelse.

Visuelt tre av alt kjent livLivets tre viser hvordan alt liv på jorden henger sammen. Hvert blad representerer en annen art. Grenene viser hvordan disse mange artene utviklet seg fra vanlige forfedre gjennom milliarder av år. I det interaktive livets tre kan du utforske forholdet mellom 2,235,322 arter og finne 105,297 bilder på en enkelt zoombar side.

OneZoom-utforskeren – tilgjengelig på onezoom.org – kartlegger forbindelsene mellom levende arter, det nærmeste en enkelt visning av alle arter som er kjent for vitenskapen.

Det interaktive livets tre lar brukerne zoome inn på alle arter og utforske forholdet til andre, i en sømløs visualisering på en enkelt nettside.

OneZoom ble utviklet av Imperial College London biodiversitet forsker Dr James Rosindell og University of Oxford evolusjonær biolog Dr Yan Wong. I en artikkel publisert i Methods in Ecology and Evolution presenterer Drs Wong og Rosindell resultatet av over ti års arbeid, og skaper gradvis det de anser som «Biologiens Google Earth». Eurekalert.

KONTAKT GREENBUILT

Vi deler informasjon om anerkjente miljøløsninger for å inspirere og dekke kompetansegapet mellom grønne jobber og grønne tiltak i byggenæringen.

Miljøkommunikasjon. Vårt særskilt kompetente team med arkitekter, professor ingeniørfag og tekstforfattere bistår virksomheter med anerkjent bærekraft dokumentasjon med kommunikasjon til byggenæringen. Vi har lang og bred erfaring med kommunikasjon om anerkjente bærekraftige løsninger med innholdsproduksjon og plassering i digitale kanaler.

Miljøledelsekonsulent. Vi bistår gjerne med å finne hvilken sertifisering som passer din bedrift og har gode referanser som miljøledelskonsulent for Miljøfyrtårn og ISO14001 sertifiseringer.

Offentliggjør ditt anerkjente miljøsertifiserte prosjekt etter mal her.

+47 47847774
post@greenbuilt.no

[siteorigin_widget class=»categoryPosts\\Widget»][/siteorigin_widget]