GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Grønt lån til bolig og næringseiendom

Foto: Aktivhus Rolf Jakobsen Gaia arkitekter.

De fleste banker gir i dag lavere rente for klimatiltak. Kort fortalt kan dette være produkter med vesentlig bedre rente enn vanlige boliglån.

Per i dag finner du omkring femtisyv ulike lånetilbud.

Husbanken har konkrete krav blant annet til miljødokumentasjon for materialer og avfall på byggeplass for sine grønne lån.

DNB og Nordea gir lavere rente til energieffektivisering og miljøsertifisering av byggeprosjekter.

Les mer om «Grønt boliglån. Lønnsomt for meg?» Huseiernes Landsforbund.

Fremtidsrettet bærekraftsmål

Et fremtidsrettet mål kan være å komme forbi det smale tekniske søkelys på energi, til en helhetlig tilnærming. Innemiljø og helse fikk et eget kapittel i boken «Fra passivhus til sunne hus», skrevet av Gaia arkitekter. Her spiller både materialer og design viktige roller. Dagslys og støy likedan. Byggevarer kan inneholde ingredienser, som kan gi helseskadelig avgassinger i huset for eksempel bisfenol og PVC. Søken etter klimavennlige bygg kan gå på bekostning av helse, men kjent medisinsk forskning rundt inneklima anvendes sjelden i byggebransjen. Helse må prioriteres i fremtidens bolig. Les «La oss tenke bortenfor de kjente slagord for fremtidens bolig»

Valgmuligheter

Det vi velger å kjøpe, har avgjørende betydning for klima, miljø og sosiale forhold.  Kostnadsdrivere i byggeprosjekter er grunnforhold, entreprenørforhold og framdrift. Som vi ser har dette lite med miljøtiltak å gjøre. Men over 460 mer eller mindre troverdige sertifiseringer for å ivareta natur og klima bidrar til frustrasjon.

Svært få produserte varer er 100 prosent klima- og miljøvennlig, men vi må dokumentere hva som er best etter internasjonale standarder for enhetlig transparens og uavhengig kontroll. Vesentlige miljøaspekter er arealbruk, ikke fornybare ressurser, energisløsing, CO2 utslipp, skadelige kjemikalier, forurensning, vannbruk, holdbarhet, avgassing inneklima og avfall. Med god miljødokumentasjon blir miljøaspektene stadig forbedret for hver type prosjekt, produkt eller tjeneste.