Feil overflatebehandling gir farlige og kortlivede fasader – Fem tips til riktig overflatebehandling. Annonse STS

Foto: Det kongelige slott ble sist malt med Keim Purkristalat. 

Malermester Jens Petter Lunde uroes over manglende og feilaktig vedlikehold av mange av Oslos pussede bygårdsfasader. Fasaden kan tilsynelatende se normal ut, men være pill råtten under overflaten, sier han i et intervju med Ifi.

Mange gamle bygg er rett og slett blitt malt i hjel med feil maling eller for mange strøk kalkpuss og trenger tilgang til oksygen for å beholde bæreevne og styrke.
Derfor vil tett maling og feil murpuss skape rasfarlige bygninger, sier malermester Lunde. Ikke bare løsner pussen, men festeanordningene til stukkaturen ruster, og deler av utsmykningen kan falle ned.

Norge er et trebyggeland, men mange bygårder fra slutten av 1800-tallet har yttervegger av tegl, som ble pusset med flere tynne sjikt kalkpuss.
Denne typen puss må ha næring i form av CO² for å herde – ellers vil den forvitre og omvandles til et gipspulver. Når fasaden males, er det derfor viktig å bruke behandlinger som kan puste. Les hele saken hos Ifi.

85% av nybygg i Norge bygges i betong i dag og her er det vel så viktig å bruke riktig overflatebehandling fra første stund. Tid, helse, miljø og penger spares raskt ved å gjøre det riktig med en gang.

Artikkelen fortsetter etter foto.

Skreddergården i Akersgata i Oslo, painted with Keim Silikate Paint in 1895

Foto: Skreddergården i Oslo ble sist malt i 1895 med Keim Purkristalat to kompenent silikatmaling. Vedlikeholdt kun med enkel vask.

STS – Surface Treatment Systems er hovedleverandør av Keim Silikatmaling i Norge og har lang erfaring fra overflatebehandling av nybygg og renovering.

Adolf Wilhelm KEIM er oppfinneren av Silikatmalingen helt tilbake i 1878. I dag utmerker Keim seg med å være den ledende spesialisten innen mineralsk maling av både utvendig og innvendige overflater.

Her deler de sine erfaringer for å gjøre det riktig med en gang.

Fem tips for overflatebehandling til mur og betong

Analyse

Alle bygg og underlag er unike. Noe er nytt og ubehandlet med glatt eller ru overflate, noe har behov for ekstra beskyttelse som for eksempel armert betong.
Be fagkyndig for overflatebehandling av mur eller betong om en grundig vurdering av underlaget for å velge rett overflatebehandling.
Du kan selvfølgelig også kontakte STS AS for en gratis befaring av prosjektet for råd og veiledning.

Kvalitet er god økonomi

Det lønner seg raskt å velge kvalitetsprodukt i overflatebehandlingen. Da får du lenger vedlikeholds intervall som over tid gir deg lave vedlikeholdskostnader.
Ved bruk av Keim silikatmalinger vil det også være enklere og fornye når behovet er til stede.
Silikatmaling med mineralske pigmenter er lysekte og vil over tid ikke falme i motsetning til de organiske malingene. Den er diffusjonsåpen og gir underlaget
gode livsbetingelser ved at fukt slipper ut ved diffusjon.

Velg diffusjonsåpent og ikke-brennbart

«En hel bransje stiller seg bak oppfordringen om å benytte åpne systemer til alle murte og pussede underlag. Fuktighet må kunne slippe ut og
la fasaden tørke innimellom de fuktige periodene» Bygg og Bevar.

Mineralske malinger som silikatmaling eller kalk hvor det er benyttet mineralske pigmenter har en 100% diffusjonsåpenhet som tillater fukt å transportere ut av fasaden.

Unntaket er armert betong som behøver ekstra beskyttelse for å forhindre rust. Her finnes det egne silikatmalinger med karbonatiseringsbeskyttelse.

Meget høy grad av diffusjonsåpenhet forhindrer skader og frostsprengning samt vekst av sopp og mugg. Materialene i bygget kan ta stor skade av fukt og
må i mange tilfeller skiftes ut etter feil behandling.

Mineralsk produkt med mindre enn 5% organisk materiale er viktig for å bevare diffusjonsåpenheten, lysektheten og for at den ikke kan brenne.

Silikatmaling utvunnet av mineraler uten tilsetning av organisk materiale og med mineralske pigmenter kan ikke brenne.

Riktig utførelse

For god utførelse og varig fasade kreves god forståelse av typer overflatebehandling og underlaget. Produktene må tilpasses hvert unike bygg.

Oppfølging innkjøp og garanti

At riktig produkt blir kjøpt inn ut fra beskrivelsen er dessverre ingen selvfølge i dag.
Ønsker man garantier og hjelp ved eventuell reklamasjon er det helt avgjørende at produktet er kjøpt hos forhandler.
Kontroller FDV dokumentasjonen om riktig produkt er kjøpt inn og benyttet i utførelsen.

Miljødokumentasjon KEIM

Keim Purkristalat – 2 komponent silikatmaling (ISO14001)

Keim Granital – Andre generasjon silikatmaling (ISO14001 og EPD)

Keim Soldalit – Tredje generasjon silikatmaling (ISO14001 og EPD)

KONTAKT HOVEDLEVERANDØR AV KEIM I NORGE

STS-Surface Treatment Systems AS har lang erfaring med overflatebehandlinger for nybygg og renovering.
De gir grundig veiledning og forslag til behandling. De er hovedleverandør av Keim i Norge som har verdenspatent på silikatprodukter.

Lyst å lære mer om Keim produkter og viktigheten av riktig materialvalg?
Meld deg på kurset som tar for seg hva som er viktig å tenke på og hvorfor.Les mer og meld deg på her:  https://www.sts.no/kurs/

Referanser til prosjekter med Keim silikatmaling kan du få ved forespørsel og omfatter hele Norge.

Logo STS Surface Treatment Systems