Energieffektiv renovering med overflatebehandling. Annonse Isokalk.

Foto: Skur 38 i Oslo er et verneverdig bygg som er et Futurebuilt prosjekt og BREEAM-Nor Excellent miljøsertifisert som benyttet Isokalk energieffektiv fasademørtel.

To tredjedeler av bygningene som står i Sveits i dag ble bygget mellom 1940 og 1970. Disse aldrende strukturene ble ofte konstruert med enten utilstrekkelig varmeisolasjon, eller noen ganger ingen i det hele tatt. Hvis nåværende energiforbruk og CO2-utslippene skal reduseres, må disse byggene rehabiliteres for bedre energieffektivitet. Selv om de potensielle energibesparelsene er svært høye, er det ofte ikke mulig å bruke eksterne varmeisolasjonslag uten å endre fasadens uteseende

Disse boligbyggene og bosetningene former hele landsbyer og bydeler, og er viktige identifikasjonssymboler for innbyggere og for tilhørighet. Det mest bærekraftige som kan gjøres innen byggebransjen, som står for 40% alla alle klimatruende utslipp, er å gjenbruke de byggene vi har.

Konvensjonell varmeisolasjonsmaterialer påført eksternt på bygningsvegger resulterer i tykke lag som fører til  dype vindusrabatter, forvrenger de estetiske proporsjonene til gamle bygninger og endrer utseende. Det er derfor ikke mulig å renovere fasaden til  slike bygninger på en energieffektiv måte ved bruk av konvensjonelle materialer samtidig med å opprettholde sitt karakteristiske utseende.

Det er imidlertid mulig å utføre energieffektiv renovering av fasadene til bygninger uten å endre utseende (og dermed forbli innenfor kommunale plankrav) og bevare materialene. Hvis interessene og kravene til alle involverte interessenter tas i betraktning på et svært tidlig stadium i prosjektet.

Isolasjonspuss med høy ytelse løser problemer

Fixit 222 Aerogel superisolerende isolasjonspuss ble utviklet i samarbeid med EMPA (Det Sveitsiske SINTEF) som en løsning på problemet.  Med svært tynne lag som kan formes etter byggets opprinnelige utseende, oppnår man svært god isolering, og gir bygget sterkt forlenget levetid.

Isokalk var det viktigste funnet i det EU-forskningsprosjektet i Sveits som gikk over fire år og het ”Sustainable Renovation of Historical Buildings”. Det ble avsluttet i 2010. Isokalk er skapt for å redusere energiforbruket i den eksisterende bygningsmasse samtidig som man kan gjenskape historiske fasader nøyaktig. Dette er vern gjennom bruk. Isokalk beskytter og forlenger livet til gamle bygninger. Isokalk er et Sveitsisk kvalitetsprodukt som er usedvanlig grundig testet og dokumentert

Takket være sin utmerkede varmeisolasjonsevne på 0,028 W/(mK), vil påføring av et lag med bare 3 cm tykkelse – omtrent tykkelsen på den gamle gipsen som må fjernes – halvere varmeoverføring gjennom ytterveggen. Dette gjør energieffektiv renovering av yttervegger mulig, samtidig som bygningens utseende forblir uendret. Read more

Les mer om hvordan dette gjennomføres her:  Påføring og bruk | Isokalk AS

Isokalk dokumentasjon og tester

Teknisk godkjenning Tester og sertifikater | Isokalk AS

Toxic Safety Assessment: Tester og sertifikater | Isokalk AS 

Miljødeklarasjon: EPD

Energy Efficient Facade Renovation – specialist information and detailed drawings.pdf.

Indoor insulating platerword – specialist information and drawings. pdf

Second layer with Aerogel Insulating-Plaster. pdf

KONTAKT ISOKALK NORGE

Hjemmeside Isokalk