SquareRoot Plants – et fremtidsrettet planleggingsverktøy særlig tilpasset landskapsplanleggere

Dette er et innlegg av Av Rebekka Sundøy Haldorsen, SquareRoot AS

Verden er inne i en global natur- og klimakrise. Vi bygger ned og forringer viktig natur, samtidig som vi forbruker for mye naturressurser. Samfunnet bygges på fossil energi, og lite gjøres for å endre metodene våre. Heldigvis har mange sett verdien av å bygge et grønnere samfunn med lavere forbruk. FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030, og for å klare å blant annet bygge bærekraftige byer og samfunn (mål 11) og verne om livet på land (mål 15), så må vi få til samarbeid (mål 17).

Vi ønsket å bidra til dette, og slik ble SquareRoot til. Vårt første prosjekt ble utviklingen av SquareRoot Plants – et planleggingsverktøy som skal gjøre det lettere for landskapsplanleggere å ta informerte valg når de leter etter planter til sine prosjekter. Verktøyet fremmer dessuten norsk planteproduksjon – og slik vil vi bidra til ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12).

Vektøyet SquareRoot Plants 

Verktøyet er en smart plattform med oversikt over mer enn 2000 planter som produseres hos norske planteskoler. I tillegg rommer verktøyet en rekke funksjoner som er nyttig under planlegging. Nå kan planteutvalget i prosjekter enkelt planlegges ved å bruke filterfunksjoner for å finne riktige planter for områdene som prosjekteres. Disse filtrene lar deg sortere plantene på egenskaper som blant annet vekst hos planten, jordforhold, solforhold og estetiske trekk.  

Hvem er brukerne? 

Verktøyet er rettet mot landskapsplanleggere i ulike stillinger – det være seg landskapsarkitekter, landskapsingeniører eller anleggsgartnere. Verktøyet er et funksjonelt verktøy som letter arbeidsprosessen under planleggingsfasen, og passer derfor like godt til store som små prosjekter.  

Praktisk og fremtidsrettet 

For å gjøre verktøyet mer funksjonelt har vi nå inkorporert muligheten til å samarbeide med partnere du ønsker innspill fra. Dessuten er det mulig å lage lister med favoritter, slik at du enkelt kan finne tilbake til de plantene du liker særlig godt. Blant de tekniske løsningene vil vi nevne muligheten til å eksportere plantelistene dine til .xls, .pdf eller lage en bildekollasje, og muligheten til å lage egne plantekoder på artene i prosjektene dine.  

Stolte er vi av mange ting ved verktøyet, men særlig viktig for oss er plantepakkene utviklet i samarbeid med NIBIO. Plantepakkene er satt sammen av planter som vil kan leve godt i samme miljø – som på et soleksponert sted, med lite eller mye jord, eller for å håndtere regnvann og overvann. Vi har flere pakker for regnbed, som gjør det lettere for planleggere å vite hvilke planter som fungerer i ulike typer regnbed. Dermed håper vi at flere regnbed etableres i hele landet! For oss som holder til i Oslo, er dette nevnt som alternative løsninger i flere ulike strategier og handingsplaner(123). Andre pakker som kan trekkes frem er blomstereng-pakkene våre. Disse består av norske, stedegne arter, fordi vi mener at disse bør være basisplanter i en blomstereng for å støtte opp norsk biomangfold. Insektene og fuglene vi har i Norge er tilpasset norske planter, og dermed bør vi legge til rette for at dem slik at våre planteprosjekter bidrar positivt til naturen. Rekreasjon gjennom grøntområder i urbane strøk er også noe som vektlegges statlig(4) og kommunalt(5) og som verktøyet håper å kunne bidra til.  

Abonnement

Verktøyet er tilgjengelig for alle i en gratis prøveperiode på 14 dager. Etter denne prøveperioden må du velge et abonnement dersom du ønsker å forsette å bruke verktøyet, og dette betales månedlig eller årlig. Her tilbyr vi ulike abonnement som inkluderer ulike funksjoner – alt etter hva du har behov for! Du finner oss på www.squareroot.cc ! 

Velkommen til en lettere planleggingshverdag med SquareRoot Plants! 

Fotnoter

1 Bymiljøetaten, Oslo kommune. (2013). Klimatilpasningsstrategi for Oslo kommune. pdf

2 Oslo kommune. (2014). Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030.pdf 

3 Oslo kommune. (2019). Handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune. pdf

4 Departementene. (2021). Dyrk byer og tettsteder, Nasjonal strategi for urbant landbruk

5 Oslo kommune. (2011). Byøkologisk program. pdf

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

KONTAKT GREENBUILT
  • Publiser din anerkjente miljøløsning til byggenæringen
  • Miljøledelseskonsulent for riktig ESG dokumentasjon til din unike virksomhet
  • Finn anerkjente miljøløsninger i nedtrekksmenyer og våre digitale kanaler

post@greenbuilt.no / +47 47847774