Dagslys er et av helse-emnene i BREEAM-NOR sertifisering for bygg

Vinduer og dører i Hollenderkvartalet som oppnådde helse- og miljøkrav i BREEAM-NOR sertifisering, Alle foto i artikkelen:  4B arkitekter. Fotograf: Tove Lauluten

Hollenderkvartalet med 62 leiligheter er utformet med vekt på blant annet passivhusstandard, gode dagslysforhold, redusert bruk av betong og stål, gjenvinnbare og fornybare materialer, utomhusanlegg med stedegne og insektsvennlige planter. Prosjektet har ikke parkeringskjeller, men rikelig med sykkelparkeringsplasser og bildelingsordning.

KORTE FAKTA

  • Arkitekt: 4B Arkitekter AS
  • Adresse: Schweigaards gate 40B i Oslo (Google Maps).
  • Prosjektperiode: 2014 – 2018
  • Arealforbruk: 6618 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 125 beboere, 35 årsverk.
  • Miljøsertifisering: Energimerke A (Mørk grønn) , BREEAM-NOR Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
  • Elekstrisitetsforbruk beregnet 78,2 kWh/kvm
  • Byggekostnad kr/kvm: 40.000,-
  • Entreprisekostnader kr/kvm: 30.000
  • Vinduer og dører fra Gilje Tre AS (Annonse). har Svanemerket og EPD som oppfyller kravene.
  • Dagslys og utsyn er viktig for døgnrytme, søvnhelse, produktivitet, læring og helse. Tekna.

4B ARKITEKTER vant konkurransen om å tegne Hollenderkvartalet. Prosjektet er landets aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Klimavennlige materialvalg, passivhus standard, tilrettelegging for grønn mobilitet er blant tiltakene som vil gi gevinster til både beboere, klimaet og samfunnet for øvrig.

4B arkitekter Hollenderkvartalet i Oslo er Norges første Breeam miljøsertifiserte boliger. Fotograf: Tove Lauluten
Foto: 4B arkitekter – Bakgården i Hollenderkvartalet i Oslo. Fotograf: Tove Lauluten

Leilighetene har stor variasjon i størrelse og typologi. 20 % av leilighetene har utleiedel. Alle leilighetene har store balkonger, toppleiligheter har generøse takterrasser. Stor felles takterrasse. Utadrettede næringsarealer på gateplan. Hollenderkvartalet er utformet med karakteristiske karnapper mot gaten, som bygger videre på ornamentikk og skala i de gamle nabogårdene. Hjørnebygningen har en glattere fasade som klinger sammen med de nye næringsbyggene langs Schweigaards gate. Les mer.

Annonse.

Les om at vinduer og skyvedører fra Gilje Tre AS har fått Eco-Product dokumentasjon.