GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Framery møtebokser billigere enn å bygge et lite møterom. Annonse

Kontorleietakere og ledere spør ofte om hvilken type rom, pods eller konstruerte konferanseområder, som er mer kostnadseffektive på kort og lang sikt.

Dette er en annonse og innholdet er skrevet av Framery.

Livsløpskosntad studie med Framery og CBRE Finland

I en nylig studie samarbeidet Framery med eiendomsmeglingsselskapet CBRE Finland og sammenlignet de totale kostnadene for en-, fire- og seks-personers Framery lydisolerte kontor-pods med kostnadene for møterom av samme størrelse i Europa, USA og Asia. Resultatene avdekket interessante innsikter som gir kontorleietakere og ledere verktøyene som trengs for å ta informerte beslutninger om design og layout av arbeidsområdene sine.

For eksempel er kjøp av en Framery O-pod i Helsinki nesten 50% billigere enn å bygge og konstruere et lite møterom.

«Forskningen berører et svært vanlig tema i kontorutleie og eiendomsutvikling. Til tross for utbredelsen av temaet, er det relativt lite forskning gjort på emnet. Som en av de ledende leverandørene av lydisolerte pods og mobile møterom, var Framery  innovative i å foreslå et samarbeidsprosjekt for å avklare saken,» sier Ilkka Niska, direktør for prosjektledelse og arbeidsplassrådgivning hos CBRE Finland.

Mens studien ble gjort i samarbeid med begge selskapene, tok CBRE Finland på seg ansvaret for alle beregninger og beregningsanalyser. Forskningen varierer avhengig av størrelsen på det hypotetiske kontoret og dets beliggenhet. Diagrammene nedenfor for kostnadene for rom og livssykluskostnader er beregnet med oppsett av tolv små, seks mellomstore og tre store møterom i en mellomstor fleksibel arbeidsplass og sammenlignet med en enpersons Framery O-kontor-telefonboks, en 2-4 personers Framery Q-kontor-pod og en 4-6 personers Framery 2Q-møte-pod. Kontor-pod-prisene er basert på anslag for gjennomsnittlige totale kostnader i de spesifikke markedene for transport og montering, slik at de hypotetiske pods er klare til bruk!

Generelt oppdaget vi at små møterom ofte er dyrere enn tilsvarende Framery kontor-pods i alle byer over Europa, Asia og USA. Dette resultatet skyldes delvis det faktum at totalkostnadene for å bygge et konferanseområde og vedlikeholde det, er høyere enn prisen for å kjøpe en pod og dens vedlikehold.

Les hele Life-Cycle-Cost (LCC) studien og illustrasjoner hos Framery

FRAMERY Helse og miljødokumentasjon

Svanemerket / EU-Ecolabel alle fabrikker

ISO14001 – sertifisert miljøledelse

M1 – Finsk inneklimamerke

Environmental Product Declaration (EPD 14025)

Greenguard

Framery logo