GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Svært giftige kjemikalier funnet i kjente byggevarer – hva bør du velge?

 100 000 kjemikalier er i bruk i Europa, men bare 500 av dem har vi tilstrekkelig kunnskap om. Kilde og illustrasjon: The European Environment Agency.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Nilu, Norsk Institutt for luftforskning, analysert et utvalg plastprodukter med stor overflate. Analysen viste høye konsentrasjoner av klorparafiner i PVC-baserte produkter som vi kommer direkte i kontakt med i hverdagen:

 • dusjforheng
 • badekarmatter
 • voksduker
 • gulvbelegg
 • madrasser
 • tapet
 • dekorfolie

Alle produktene er fra kjente varehus.

Det var også høye konsentrasjoner av flere fosfororganiske flammehemmere, spesielt i dekorfolieprodukter. Utlekking av både klorparafiner og fosfororganiske flammehemmere ble påvist i flere av produktene.

Klorparafiner har mange nyttige egenskaper, men er dessverre også svært helse- og miljøskadelige. Enkelte klorparafiner er kreftfremkallende, mens andre kan redusere hukommelsen og læreevnen. De er svært giftige for organismer i vann. Klorparafiner er resistente mot nedbrytning og hoper seg opp i kroppen til mennesker og dyr over tid.

Stoffet TCEP, som finnes i fosfororganiske flammehemmere, kan skade forplantningsevnen. Også dette er stoffer som brytes langsomt ned og som hoper seg opp i levende organismer.

Vi tar med oss resultatene fra dette prosjektet og vil spille inn resultatene i relevante prosesser i EU, skriver Miljødirektoratet på sin nettside. Huseiernes Landsforbund 27.3.2023

Dansk undersøkelse av inneklima: Fant hundrevis av kjemiske stoffer i luften i klasserommene. 19.november 2022. Les mer

Svanemerket har strenge kjemikaliekrav

Det er langt igjen til målet om en giftfri hverdag, skriver Svanemerket. Men Svanemerket – med sine strenge kjemikaliekrav – er et godt verktøy for å komme nærmere. Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden.

Bruken av kjemikalier er stor og kraftig økende. 100 000 kjemikalier er på det europeiske markedet alene. Bare 500 av disse har vi tilstrekkelig kunnskap om (The European Environment Agency: «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe»).

Svanen utelukker miljøgifter, dvs stoffer med svært skadelige egenskaper. Det vil si at de er miljøskadelige, kreftfremkallende, kan endre cellene i kroppen vår (mutagene) eller skade evnen vår til å få barn (reproduksjonsskadelige).

Denne framgangsmåten er mye mer effektiv enn å utelukke enkeltstoffer etter navn. Ved å forby alle organiske fluorstoffer (PFAS), har Svanemerket helt siden 2003 utelukket alle de 10 000 kjemikaliene som er i denne gruppen. Ikke bare de få som får medieomtale iblant.

Svanen utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer.

Svanen bruker testresultater og div EU-regelverk når vi setter kjemikaliekrav til svanemerkede produkter. De forbyr generelt stoffer som er på det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) liste over Substances of very high consern og Svanen sine kjemikere har fabrikkbesøk for å sikre dokumentasjonen.

Svanemerket.no/kjemikalier—og-miljøgifter

M1 Finsk inneklimamerke og Dansk Inneklimamerke

M1 – Utslipps- og lukttesting gir pålitelig informasjon om byggematerialers utslippsnivå.

Produkter som inngår i klassifiseringen:

 • Bygnings- og dekorative materialer
 • inventar: kjøkkenskap, benkeplater, dører
 • Ikke-polstrede møbler: bord, stoler, hyller og skuffer
 • polstrede kontorstoler
Dansk Inneklimamerke

Dansk Inneklimamerking er en frivillig merkeordning for produkter og materialer som har dokumentasjon på påvirkning på luftkvaliteten i inneklimaet.

BREEAM-NOR og Svanemerket bygging har strenge krav til helse- og miljøskadelige stoffer i materialene.

Les også bøkene

«The Ecology of Building materials» second edition Bjørn Berge, Chris Butters and Philip Henley

Meld deg på vårt Nyhetsbrev og få «Fra Passivhus til Sunne Hus» av Chris Butters og Bente Nuit Leland gratis tilsendt.

100 000 kjemikalier er i bruk i Europa, men bare 500 av dem har vi tilstrekkelig kunnskap om. Svanemerket stiller mange og strenge krav til kjemikalier for å redusere faren for skader på helse og miljø. Kilde og illustrasjon: The European Environment Agency.