Ombruk i VVS bransjen – Futurebuilt seminar 24.mai 2023

Foto: Viega Silisum bronse og prefittings

Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede, skriver Futurebuilt.

I mai arrangerer Multiconsult, VKE, Statsbygg, Proptech Innovation, Construction City og FutureBuilt et seminar om ombruk i VVS-bransjen. NB! Fysisk deltagelse er fulltegnet, men du kan følge seminaret via strømming.

Forskning viser at VVS står for hele 20 prosent av utslippene for nybygg og mer enn det dobbelte ved rehabilitering. Samtidig fører hyppige ombygginger og riving til at mye verdifullt utstyr kastes. Skal vi ta klima- og naturkrisen på alvor, kan ikke lenger brukt VVS-utstyr ses på som avfall, men som en ressurs.

I BAE-næringen dukker det stadig opp ombruksinitiativer, men lite i stor skala, og sjelden for VVS spesifikt. Samtidig blir insentiver og krav til avfallsreduksjon og ombruk flere og strengere: Nye TEK-krav trer snart i kraft, EUs taksonomi og flere sertifiseringsordninger har fått nye kriteriesett.

Potensialet for ombruk innen VVS er stort og uutnyttet, og tiden er inne for å sette fart. For å kickstarte arbeidet inviterer et bredt bransjesamarbeid til seminar i toppsalen på MUNCH.

Praktisk informasjon og påmelding  til digitalt møte:

https://www.futurebuilt.no/Arrangementer#!/Arrangementer/Seminar-Ombruk-i-VVS-bransjen