GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Dette kjennetegner et Svanemerket bygg

Foto: Sydskogen skole i Asker kommune er Svanemerket. Tekst: Gro-Ellen Linnås for Svanemerket. 

Et svanemerket bygg har høy kvalitet og lav miljøbelastning. Du ivaretar både klima og sirkulær økonomi ved å bygge svanemerket bolig, barnehage, skole eller daginstitusjon.

Et svanemerket bygg oppfyller svært strenge krav. Både selve bygget, alle byggematerialene og byggeprosessen må oppfylle strenge og helhetlige krav til energiforbruk, kjemikaliebruk og kvalitet.

 

Dette kjennertegner et svanemerket bygg
 • Lavt energiforbruk.
  Det svanemerkede bygget er svært energieffektivt. Svanemerket premierer bruk av fornybar energi. Dette gir både lav klimabelastning i hele byggets levetid, og en lavere strømregning for den som eier bygget.
 • Godt inneklima
  Blant annet på grunn av ventilasjon, fuktsikring og avgassing av skadelige kjemikalier. Dette er en viktig faktor for at boligen både skal være sunn og komfortabel for beboeren, som typisk oppholder seg der 16 timer i døgnet.
 • Streng kontroll på kjemikalier
  Svanemerket stiller strenge krav til kjemikalier som kan skade helse og miljø i både byggematerialer og i kjemiske produkter. Det vil si krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampsperrer og gulv. Det betyr at stoffer som bisfenol A ikke er tillatt i et svanemerket bygg, og at innvendige overflater som gulv og vegger ikke kan være belagt med PVC.
 • Bærekraftig sertifisert tre
  Et svanemerket bygg oppfyller strenge krav til bruk av bærekraftig sertifisert tre. Dette sørger for at treet i byggets konstruksjon stammer fra bærekraftig forvaltede skoger og er lovlig felt. Dette er bl.a. viktig fordi avskoging medfører store tap av biodiversitet, jorderosjon – i tillegg til at det har lokal og global klimapåvirkning.
 • Høy byggteknisk kvalitet
  Et svanemerket bygg er av høy byggteknisk kvalitet. Dette kvalitetssikres av en uavhengig tredjepart. Både byggeprosessen og det ferdige bygget kontrolleres av Miljømerking som en uavhengig tredjepart for å sikre at prosess, materialer og selve bygget oppfyller strenge miljø- og kvalitetskrav. Kontrollen sikrer høy kvalitet og reduserer risikoen for klassiske byggefeil, som for eksempel fuktproblemer. Dermed blir bygget både sunt for brukerne og en solid investering for eieren.
 • Stimulerer gjenbruk
  Et svanemerket bygg gir god mulighet for gjenbruk av byggematerialer. Svanemerkets krav om en loggbok sørger for oversikt over hvilke materialer og kjemiske produkter som er brukt i bygget, og hvor de er plassert. Det øker muligheten for senere gjenbruk av byggematerialer og er med på å fremme sirkulær økonomi.
Hva slags bygg kan svanemerkes?
 • Både eneboliger, hytter, flerfamiliehusrekkehus, leiligheter, skoler (inkludert gymsal), barnehager og andre «omsorgsbygg» kan svanemerkes. Også tilbygg til eksisterende bygg, og midlertidige bygg (paviljonger) kan sertifiseres.
 • Det er også mulig å svanemerke renovering av eksisterende bygg (separat kravdokument).
 • Idrettshaller, svømmehaller, sykehus, laboratorier, verksteder og butikklokaler kan ikke svanemerkes.
 • Miljømerking utvikler nå miljøkrav til kontorbygg.

FINN OGSÅ Et helhetlig verktøy for bærekraftig utvikling. Chris Butters.