Green Park i Oslo er Svanemerket

Foto: JM Eiendom Green Park.

Torshov er et populært område i Oslo som byr på en god blanding av urbane kvaliteter med småbyfølelse. Leilighetene i Green Park er svanemerket med god beliggenhet på Torshov, tilbaketrukket i Sandakerveien, med Akerselva og Blystadvillaen med den gamle hagen som nærmeste nabo. De 31 selveierboligene ble ferdigstilt i 2021.

JM er en av Nordens ledende boligutviklere og alle bygg etter 2018 er Svanemerket.

Om Svanemerket bygging

Sertifiseringen betyr at boliger lever opp til en rekke bærekraftskrav, og et kontrollorgan verifiserer at kravene blir oppfylt.

Lavt energiforbruk er et viktig kriterie i Svanemerket. Det stilles også krav til at byggematerialene ikke inneholder miljø- og helseskadelige kjemikalier, og at sporbarhet skal kunne vises. Sporbarhet er viktig for å blant annet sikre at trevirket ikke kommer fra ulovlig avskogning. Andre krav fokuserer på kvaliteten i byggeprosessen, deriblant at risikoen for at fukt kommer inn i byggematerialet minimeres, og at ventilasjonen er tilfredsstillende.

Sosiale forhold

Dessuten inngår det krav som gjør det enklere for beboere å leve bærekraftig og ha et sunt inneklima. Det skal være gode dagslysforhold, lavt støynivå og vi legger til rette for enkel kildesortering av avfall.

Boligene og områdene JM bygger, skal fremme et godt og trygt liv. I planleggingen, byggeprosessen og forvaltningen streber de etter å skape så gode forutsetninger som mulig for at mennesker skal kunne trives, utvikles og ta vare på helsen sin. Utgangspunktet er de lokale behovene og forutsetningene.

Enklere å velge bort bilen

Å legge til rette for mindre bilbruk og gjøre det enklere å bruke andre transportmidler som kollektivtrafikk og sykkel er et viktig fokusområde i JM. I mange prosjekter reduseres antall bilparkeringer til fordel for andre løsninger som bil- og sykkelpooler og elsykler. Vi satser på et høyt antall låsbare sykkelplasser under tak.

Klimatilpasning

Endringer som følge av den globale oppvarmingen er synlig rundt oss og vil bli enda mer merkbart fremover. Derfor må vi bygge klimatilpassede hus som står imot for eksempel kraftig nedbør og høyere vannivåer.

Når vi kjøper tomter og i tidlige faser av planleggingsprosessen utfører JM risikoanalyser fra et hundreårsperspektiv som blir grunnlaget for eventuelle klimatilpasninger. Tilpasningene kan for eksempel være at vi unngår boliger i første etasje, tett fasade i første etasje eller å velge en ekstra fuktsikret konstruksjon i kjeller og første etasje.

Kom i gang tidlig med Svanemerket bygging

Hvis dere ønsker å svanemerke bygget, er det viktig å komme tidlig i gang. Allerede bør bygget blir oppført må dere dokumentere at det oppfyller en lang rekke krav. Når dokumentasjonen er godkjent, vil dere få lisens til å oppføre bygget som svanemerket.

Lisensen tar forbehold for at prosessen forløper slik den skal, og at dere løpende dokumenterer at bygget oppfyller kravene Svanemerket stiller.

Hvilke krav skal Svanemerket bygg oppfylle?

Et svanemerket bygg skal oppfylle 41 obligatoriske krav. Disse fordeler seg over byggets livssyklus. Det er obligatoriske krav til byggeprosessen, inneklimaet, dagslys og energi – og til de enkelte byggematerialene. Alle krav skal oppfylles og dokumenteres.

I tillegg skal bygget også oppfylle en lang rekke poengkrav. Her stiller Svanemerket krav om at bygget – alt etter bygningstype, oppnår minst 15-17 poeng av 39-44 mulige.

Les Entra Eiendom med innovativt gjenbruk til KA13 Oslo.

Eksterne kilder

JM Norge Green Park (jm.no)

Svanemerket Slik får du et bygg svanemerket – Svanemerket