GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

Logistikkbygget ved slottet – plusshus Futurebuilt

Foto: Statsbygg/ Hans Fredrik Asbjørnsen

Det er første gang det reises et bygg på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff har ønsket å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Futurebuilt plusshuset åpnet desember 2022 med Statsbygg som byggherre og som ledet prosjektet. Arkitekt: NAV A.S. Arkitekter MNAL NPA
Landskapsarkitekt: LINK Landskap

Sikkerhet

Logistikkbygget er en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget i stedet for opp til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Miljøambisjoner

Tidlig i prosjektfasen ble det inngått en avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt. Ambisjonene for det nye logistikkbygget er:

  • Bygget skal oppføres med minst 50 % lavere klimagassutslipp enn det som er vanlig praksis
  • Fossilfri anleggsplass
  • Nær nullenergihus» – eller om mulig: et «plusshus»

Innovativ materialbruk

Det er gjennomgående brukt materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det er benyttet både tre og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer og nye, innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Et plusshus

Logistikkbygget er oppført som et plusshus, det vil si en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker. Viktige elementer i dette er:

  • Byggets plassering gjør det lite utsatt for snø og vind
  • Solcellepanel på deler av taket genererer energi til bygget
  • Deler av taket har sedumdekke (bergknapp). Sedum er en lavtvoksende sukkulent, og dekket isolerer både mot sommervarme og vinterkulde. I tillegg tar plantene opp mye regnvann.

Nybygg i verneverdige omgivelser

Miljøbygget er på 1000 kvadratmeter og er gitt en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det er etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken. Dermed får bygget fasade bare mot stallbygningen. Sett fra Dronningparken er det først og fremst byggets tak som vil være synlig – dekket av skiferaktige solceller og planter. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Det blir ikke mindre park som konsekvens av det nye bygget, men det blir færre parkeringsplasser. Deler av det som i dag tjener som parkeringsplass for Det kongelige hoff forsvinner. Riksantikvaren har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Kilde: kongehuset.no