GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

The Plus møbelfabrikk er BREEAM-NOR Outstanding sertifisert

I 2022 stod Vestre AS sin møbelfabrikk, The Plus, klar på Magnor. Nå er bygget anerkjent med aller høyeste miljøklassifisering i BREEAM.

Da Vestre skulle etablere et nytt produksjonsanlegg til sine verdensberømte uteromsmøbler, var ambisjonene sammensatte, men tydelige. Det skulle bevises at det gikk an å lage verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, med et spennende design og samtidig ta vare på det biologiske mangfoldet.

Et BREEAM Outstanding-bygg er definert som en internasjonal nyskaper. I teorien skal under 1 prosent av alle bygg som ikke er boliger, oppnå denne ekstremt høye klassifikasjonen. I praksis er det imidlertid enda færre som klarer det. The Plus mottar nå, som første prosjekt av denne typen, den høyeste miljøklassifiseringen – BREEAM Outstanding.

Klimafotavtrykk

The Plus har et klimafotavtrykk som tilsvarer det årlige forbruksbaserte klimafotavtrykket for to personer.

Karbonfotavtrykket til The Plus er altså så lavt som 6,31 kg CO2eq/m2/år – basert på FutureBuilt Zero for en forventet levetid på 60 år. Det er den internasjonalt anerkjente metoden og kalkulasjonen til FutureBuilt Zero som er brukt i utregningen.

Korte fakta

Sted: Magnor

Prosjekttype: Nybygg produksjonsanlegg

BTA: 7.500 kvadratmeter

Byggherre: Vestre

Prosjektkostnad eks. mva.: 280 millioner kroner, eks. prosessinstallasjoner

Prosjektstyring, prosjekterings- og byggeledelse, SHA-ansvar: Fokus Rådgiving

Hovedentreprenør: Ø. M. Fjeld

Arkitekt og LARK: Bjarke Ingels Group (BIG)

Leverandører: Glasopor lettfyllingsmateriale til grunn ble valgt til The Plus for å oppfylle de strenge miljøkravene. 

Kravene til BREEAM-NOR Outstanding

BREEAM er et internasjonalt verktøy for å miljøsertifisere bygg.
BREEAM brukes i mer enn 70 land, og flere i Europa har gått et steg videre for å utvikle landspesifikke BREEAM-ordninger, blant dem Norge.
BREEAM-NOR er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Når det bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter utover byggeforskriftenes minstekrav, og at man har tatt hensyn til bærekraftverdier. Et bygg kan sertifiseres på fem nivå; Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding.

85% av kravene må være oppfylt for Outstanding nivå.

Kravene til BREEAM-NOR sertifiseringen av bygg er innen ti områder:

  • Ledelse inkludert sosialt aspekt – involvering av nærmiljø.
  • Helse og innemiljø
  • Energi
  • Transport
  • Vann
  • Materialer inkludert klimagassberegninger, robusthet og ansvarlig innkjøp
  • Avfall
  • Arealbruk og økologi
  • Forurensning
  • Innovasjon

WELL sertifisering for helsefremmende bygg kan benyttes som tillegg for mer omfattende sosiale aspekter.

Eksterne lenker

The Plus • Byggeindustrien

The Plus klassifiseres som BREEAM Outstanding – Byggfakta Nyheter

Ofte stilte spørsmål om BREEAM-NOR – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)

Helsefremmende bygg og WELL – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)