GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

FutureBuilt Zero Landskap – nytt beregningsverktøy

Foto: Nye Ski Torg har benyttet Futurebuilt ZERO-L. Sweco.

En oppdatert versjon av kriteriene for FutureBuilt ZERO-L og et helt nytt beregningsverktøy er lansert, og du kan fritt laste det ned fra FutureBuilts nettsider.

Kriteriene gjør det mulig å beregne klimagassutslipp fra landskap, bynatur, gaterom og utomhusanlegg. FutureBuilt ZERO-L adresserer alle faser av livsløpet til et landskap – fra bearbeiding av utomhusanlegg med graving og masseforflytning, materialbruk og energibruk i anleggsfasen til jord- og plantevalg, skjøtsel og karbonbinding i driftsfasen.

Beregningsverktøyet er utarbeidet som et enkelt excel-verktøy til fri bruk, men man kan også benytte andre verktøy til å gjøre beregningene. FutureBuilt ZERO-L-kriterier og -verktøy gjør det mulig å planlegge landskap med lavest mulig klimagassutslipp.

Her kan du laste ned kriteriene og verktøy.
Det kan også være nyttig å ta en titt på klimagassrapporten FutureBuilt ZERO-L prosjekteringsfase for Magasinparken ungdomsskole.
Og vi kan også anbefale opptak av DEL& ÆR om ZERO-L, frokostmøte 14. september 2022.

For å utvikle FutureBuilt ZERO-L-metodikken videre, er det ønskelig at flere prosjekter bruker kriteriene. Tar du utfordringen?

Les Dette må rådgivere vite om rustfrie stålrør. Viega.