Kommunegården i Sandvika er BREEAM Outstanding sertifisert

Foto: Kommunegården Sandvika. Colin Eick.
Etter en rehabilitering til nærmere en milliard kroner, har Bærum kommune igjen samlet ansatte og en rekke funksjoner under samme tak i Kommunegården i Sandvika. I februar 2022 ble bygget sertifisert med BREEAM-NOR Outstanding for innovativ rehabilitering med høye miljøkrav som kun en prosent av tilsvarende bygg kan oppnå.

Det store kontorbygget ble oppført i 1990, og er et landemerke langs E18 i Sandvika vest for Oslo. I stedet for å bygge nytt ble det bestemt å strippe alt ned, beholde betongkonstruksjoner og andre bærende elementer, for så å rehabilitere og bygge opp igjen. For entreprenøren var det adskillig mer utfordrende å innfri de høye miljøkravene med et rehabiliteringsprosjekt fremfor et nybygg.

Kommunegården skal være et sted for mer enn de kommunale tjenestene. Bærum kommune vil ha et levende bygg som er fylt med aktiviteter fra morgen til kveld.

Fra cellekontor til åpen kontorløsning
Det 37.000 kvadratmeter store bygget rommer 1300 arbeidsplasser, en økning fra 700 arbeidsplasser sammenlignet med det gamle kommunehuset. Bygget måtte innrettes på en ny og annerledes måte siden kommunen ønsket å samle alle aktivitetene under ett tak. Man ønsket også å gå fra cellekontorer og faste arbeidsplasser til fleksible og åpne kontorløsninger.  Cellekontorene er erstatet med mange multirom, møterom og samhandlingsrom. Verken tekniske anlegg eller planløsning var designet for dette, og mesteparten av husets teknikk var utdatert. Her måtte det bygges nytt og tekniske rom ble plassert på det nybygde taket.
Omfattende grunnarbeid
På grunn av vekten av den nye taketasjen med 2500 kvadratmeter tekniske rom, måtte fundamenteringen i grunnen forsterkes og nytt bæresystem opparbeides, med 83 nye stålkjernepeler som ble drevet i bakken for å sikre stabilitet og bæreevne. I utgangspunktet skulle bunnplaten beholdes og bare slisse ned til bunnledningene, men på grunn av gamle setninger måtte hele kjellergulvet fjernes og støpes på nytt.
Skal være mer enn bare arbeidsplasser
Det totalrenoverte bygget med fire etasjer og to underetasjer skal være en møteplass for innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunens ansatte. De nederste etasjene er publikumsarealer, med blant annet en innovasjonslab, møteromsenter, kantine, kaffebar, butikk og mingleplasser. Hjertet i bygget er sentralhallen, som ligger like innenfor hovedinngangen på plan 1. Her er det også et bygulv med innbyggertorg og velferdstorg, siden kommunen ønsket å samle så mange av sine velferdstjenester som mulig. Med felles lokasjon lar det seg gjøre å jobbe tettere sammen og gi et mer helhetlig tilbud. I plan 2, 3 og 4 er det arbeidsarealer for kommunens ansatte, mens teknisk anlegg er plassert på det nybygde taket. Det er tre store atrier i bygget, og over disse er det bygget glasstak. Totalt er den nye Kommunegården vil på rundt 33 500 kvadratmeter.
Dagslys, lys og luft
For å oppnå tilstrekkelig utsyn og dagslys er det etablert flere og større åpninger i fasaden. Mellom de ulike delene av bygget er det satt opp to nye gangbroer som løper gjennom de tre atriene. Det er også skjøtet ut svalganger som man kan gå på. Bygningskroppen er bundet sammen med tre separate glasstak som går over disse tre atriene. Glasstakene sørger for rikelig med dagslys inn i bygget. Et av glasstakene har 26 meter lange fagverk i stål, noe som også gjorde det til en logistisk utfordring å frakte dem med bil inn til Sandvika sentrum. Det overbygde gårdsrommet med det store glasstaket gjør at alle gulvene i første etasje forbindes til et sammenhengende innendørs torg som er tilgjengelig for alle.
Kommunegården Sandvika innomhus. Colin Eick
Et fleksibelt bygg

For byggherre og leietaker har det vært viktig å få et fleksibelt bygg for best mulig arealutnyttelse. Det er bygget opp skjørt og tekniske grid i himlingen, og disse er klargjort for å sette opp lettvegger slik at det lar seg gjøre å dele opp lokalene ytterligere. Ved å bygge en vegg under skjørtet får man et mer fleksibelt system som gjør det mulig å bygge ut eller eventuelt ta bort ved behov. Det er lagt vekt på solid materialbruk, og leietaker har hatt stort fokus på å få ned driftskostnader i valg av materialer og løsninger, blant annet ved å bruke vaskbare belegg og tepper fremfor parkett.

BREEAM-NOR Outstanding

Det rehabiliterte bygget har energiklasse A og er sertifisert BREEAM-NOR Outstanding. Dette er i henhold til målsetningen Bærum kommune har om å ligge langt fremme i utvikling innen miljø og fokus på bærekraft. Kommunegården innfrir disse høye kravene til klima og fleksibilitet, og er med det et viktig symbolbygg. Alle materialer som ble benyttet i byggeprosessen måtte leve opp til disse strenge kravene, blant annet den hvite teglsteinen til fasadene. Teglsteinen er ISO14001-sertifisert, har et lavt CO2-avtrykk og produktspesifikk EPD (Environmental Product Declaration). Dette er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til produktet, og den bidrar også til å plukke poeng i forhold til BREEAM-sertifiseringen.

En vellykket samspillsentreprise
I en samspillsentreprise blir aktørene enige om løsninger i tidligfase og de gjør innkjøp i fellesskap. Dette sikrer riktig innkjøp og tette beslutningsprosesser. Denne modellen gir også økt forutsigbarhet og fleksibilitet til å foreta eventuelle endringer. I dette prosjektet har samspillet mellom aktørene fungert svært bra og resultert i et rehabilitert bygg kvalifisert til den høyeste BREEAM-NOR sertifiseringen.
Korte fakta

Sted: Sandvika

Prosjekttype: Totalrehabilitering kontorbygg

Bruttoareal: 37.000 kvadratmeter

Byggherre: Bærum Kommunale Pensjonskasse

Byggherrerepresentant, prosjekt- og byggeledelse, BREEAM: Insenti

Totalentreprenør (i samspill): Strøm Gundersen

Entreprisekostnad eks. mva.: 965 millioner kroner

ARK: Pilot Arkitekter

LARK: Siv. Ing. Stener Sørensen

IARK: Signal Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIA, RIM, RIVA, BIM, RIMur, RIG, IKT, AV, RIBfy, Økolog, FDV: Rambøll l RIBr: Sweco l RIV: Norconsult l RIE: Heiberg & Tveter

Kilde:

Fremtidensbygg.no
Wienerberger.no
Bygg.no
AF-Gruppen
Bærum Kommune