GREEN ARCHITECT & ENGINEER MAGAZINE

Buildings – Buildingproducts – Resources

EU komitè direktiv forbyr grønnvasking og misvisende produktinformasjon

Foto: The Edge i Amsterdam er Breeam Outstanding miljøsertifisert.

Committee on the Internal Market and Consumer Protection i EU vedtok dette 17.januar 2024:

• Generelle miljøpåstander og annen misvisende produktinformasjon vil bli forbudt

• Kun bærekraftsmerker basert på godkjente sertifiseringsordninger eller etablert av offentlige myndigheter vil være tillatt

• Garantiinformasjon må være mer synlig, og det vil introduseres et nytt garantiutvidelsesmerke

Parlamentet har gitt sin endelige godkjenning til en direktiv som vil forbedre produktmerking og forby bruken av misvisende miljøpåstander. Direktivet, som ble vedtatt med 593 stemmer for, 21 mot og 14 avholdende, søker å beskytte forbrukerne mot misvisende markedsføringspraksiser og hjelpe dem med å ta bedre kjøpsbeslutninger.

For å oppnå dette vil en rekke problematiske markedsføringsvaner knyttet til grønnvasking og tidlig foreldelse av varer bli lagt til EUs liste over forbudte kommersielle praksiser.

Mer nøyaktig og pålitelig informasjon

Viktigst av alt, sikter de nye reglene mot å gjøre produktmerkingen klarere og mer troverdig ved å forby bruk av generelle miljøpåstander som «miljøvennlig», «naturlig», «biologisk nedbrytbart», «klimanøytral» eller «øko» uten bevis.

Bruken av bærekraftsmerker vil også nå reguleres, gitt forvirringen som forårsakes av deres spredning og manglende bruk av sammenlignbare data.

I fremtiden vil kun bærekraftsmerker basert på offisielle sertifiseringsordninger eller etablert av offentlige myndigheter være tillatt i EU. I tillegg vil direktivet forby påstander om at et produkt har en nøytral, redusert eller positiv innvirkning på miljøet på grunn av utslippskompenserende ordninger.

Fokus på holdbarhet

En annen viktig målsetning med den nye loven er å få produsenter og forbrukere til å fokusere mer på holdbarheten til varer. I fremtiden må garantiinformasjon være mer synlig, og et nytt, harmonisert merke vil bli opprettet for å gi mer oppmerksomhet til varer med en utvidet garantiperiode. De nye reglene vil også forby ubegrunnede holdbarhetspåstander (for eksempel å si at en vaskemaskin vil vare i 5 000 vaskesykluser hvis dette ikke er sant under normale forhold), oppfordringer til å erstatte forbruksvarer tidligere enn strengt nødvendig (ofte tilfelle med blekk til skrivere, for eksempel), og presentere varer som reparerbare når de ikke er det.

Parlamentets rapportør Biljana Borzan (S&D, HR) sa: «Denne loven vil endre hverdagen til alle europeere! Vi vil bevege oss bort fra bruk-og-kast-kulturen, gjøre markedsføringen mer gjennomsiktig og bekjempe tidlig foreldelse av varer. Folk vil kunne velge produkter som er mer holdbare, reparerbare og bærekraftige takket være pålitelige merker og annonser. Viktigst av alt kan ikke lenger selskaper lure folk ved å si at plastflasker er bra fordi selskapet plantet trær et sted – eller si at noe er bærekraftig uten å forklare hvordan. Dette er en stor seier for oss alle!»

Neste skritt

Direktivet må nå også få endelig godkjenning fra Rådet, etterfulgt av publisering i Den europeiske unions tidende, og medlemslandene vil ha 24 måneder på seg til å gjennomføre det i nasjonal lovgivning.

Bakgrunn

Det nye direktivet er ment å samarbeide med direktivet om grønne påstander, som for øyeblikket diskuteres på komitéstadiet i Parlamentet. Det kommende direktivet om grønne påstander vil være mer spesifikt og utdype betingelsene for å bruke miljøpåstander mer detaljert.

Kontakter: Maris KURME Presseansvarlig o (+32) 2 28 43512 (BXL) o (+32) 477 99 06 65 o maris.kurme@europarl.europa.eu o imco-press@europarl.europa.eu

Kilde

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240112IPR16772/meps-adopt-new-law-banning-greenwashing-and-misleading-product-information

Les Metastudie om miljøledelsessystemer viser positive miljøprestasjoner.

Les Alvorlige feil i Environmental Product Declarations (EPD)